Psychopaat Maria Pekelharing – deel 2

Japanese attack on Dutch Harbor, Alaska, June 3, 1942
Group of Marines on the “alert” between attacks. Smoke from burning fuel tanks in background had been set afire by a dive bomber the previous day.
Een volslagen dwaas of een doortrapt figuur? En dan is de grove laster en idioterie nog niet aan bod geweest. Die gaat maar door, al een jaar lang. Wat een frisse cultuur daar bij de NRC op de webredactie. Dat zoiets getolereerd wordt. Onvoorstelbaar. Lees hun netiquette nog eens voor de zekerheid.

Niet van belang, niet interessant, een persoonlijke vete? Wat dacht u. Al jarenlang is deze kloon in de weer om het ‘gelijk’ van Wilders te ondersteunen met argumenten direct ontleend aan deze zegsman. Voor het overige? Verdacht maken, paranoia en zo voort, van hetzelfde laken een pak als leider Wilders. Van ironie en humor heeft hij al helemaal geen kaas gegeten. In zijn eentje weet hij er voor te zorgen dat elke debat gefrustreerd wordt gelijk Wilders. Echt, het forum van de NRC is met deze trol een leerstuk gebleken in de werking van fascistische methodes. Zo iemand mag dan ook beslist niet uit dat forum verdwijnen. Maar waarom mogen we zijn ware naam niet vernemen?

Ja, en de lat ligt erg laag bij dat NRC forum, zoals mij de moderator eens verzekerde. Maar zo laag? Zo min, dat tegenstanders van deze abjecte figuur de mond gesnoerd worden?

We vervolgen nu het relaas, de bijdragen, over het ontstaan van een hetze, bekend onder de naam ‘poppenkast’. Het in elkaar timmeren van die poppenkast neemt nu een aanvang. Voor het overige, zie de eerdere bijdragen in dit weblog.

Waarom dit stukje geïllustreerd met een prins carnaval? Er zijn van die dingen die echt niet kunnen. Noem het fatsoen. De paus als nazi brandmerken is er zo eentje. Zo ook de vergelijking van een haatzaaier als Wilders met een prins carnaval. Echt ze zijn van hetzelfde soort minne vergelijkingen. Ze stammen ook nog uit dezelfde mond van iemand die op een Engelse kostschool heeft gezeten. Als u begrijpt wat ik bedoel. En wat zal zo iemand weet hebben van carnaval? Van het wezen van carnaval? Geen jota, net als die dwazen die denken jaarlijks ver van huis het beest te kunnen uithangen in Maastricht. En hoe dwaas ben je om een psychopaat om de hals te willen vallen. Ook nooit echt iets begrepen, die meneer, of is hij homofiel?

En nu, de hetze.


Willem Nijmegen zegt: zondag 6 september 2009, 18:41 uur
214-Hanneke van der Meer—In aanvulling op 216: uw geestverwanten zijn ook te herkennen aan hun afkeer van Big Brother, omdat ze die rol liever zelf vervullen. En vergeet niet negers, joden, homo’s, invaliden en zigeuners hun plaats te wijzen, want ook die afwijkingen brengen heel wat aversie teweeg waar u zich ongetwijfeld in kunt vinden.

Willem Nijmegen zegt: zondag 6 september 2009, 20:36 uur
219-Hanneke van der Meer—Beste mevrouw, i.q. is ook geen gedrag, dus zou ook geen aversie op mogen wekken. ‘Superieur’ komt uit uw etikettenmachine, en het plakken daarvan is aan u, maar ook uw geestverwanten niet vreemd, waar deze liever op de man dan op de bal spelen. Voor u zeer waarschijnlijk niet als zodanig te herkennen, wat ook hun superioriteitsgevoelens zal gelden. En nergens staat geschreven dat op (ook zelfverkozen) uitzonderingsposities geen kritiek mogelijk mag of kan zijn, dus niet meer dan een keuze. En wat die laatste zin betreft: daar zijn het ook zich superieur voelende tegenstanders voor, en van mij mogen ze. Nu u nog, mevrouw Van der Meer. Om te weten hoe superieur mijn ‘tegenstanders’ zich voelen hoeft u alleen maar hun postings te lezen, voorzover dat aan uw kritische vermogen in dezen is besteed.

Willem Nijmegen zegt: zondag 6 september 2009, 22:53 uur
221—Hanneke van der Meer—Mevrouw Van der Meer, een hoog i.q. gaat vaak samen met een hoog e.q. / invoelend vermogen, en leidt juist niet tot neerbuigend gedrag, maar eerder bescheidenheid, om ook die schijn te voorkomen. Tenzij…(re)acties daar aanleiding toe geven, en zo u kunt signaleren is van terughoudendheid op dit forum weinig sprake, dus zijn passende reacties vereist, en zie ik niet in waarom de een bescheidener zou moeten zijn dan de ander, het gaat immers om de argumenten, ook gevoelsmatig. En -dat ben ik beslist met u eens- juist dat gevoel benadert de realiteit vaak meer dan welke rationele benadering dan ook. Ik zet trouwens grote vraagtekens bij dat verstand (dat zou u uit meerdere postings kunnen opmaken), en ook bij wat wij ‘ratio’ plegen te noemen, want worden vooral door gevoel geleid, en een betere indicator is er nauwelijks. U zult op tijd van duur merken dat niet iedereen het daarmee eens is. De tegenstanders daarvan zoeken in alle hoeken en gaten naar ‘argumenten’ om hun gelijk kracht bij te zetten, wat meer zegt over die ‘argumenten’ met bijbehorende opponenten, dan over hun kracht. U deed echter aan beeldvorming vooraf, om er later passende plaatjes bij te zoeken t.b.v. uw veronderstelde gelijk. Ook dat komt u hier vaker tegen, en voor iedereen in gewenste vorm te gieten, maar meer dan misleiding is het feitelijk niet. Ook zult u toch eerst aan Mathijs moeten vragen wie hij bedoelt…Het is namelijk niet zo dat reacties elkaar automatisch opvolgen, dus slaan op een daaraan voorafgaande posting. Mogelijk doelde hij op het koningshuis, kabinetsleden, forumleden etc. Het is dus de vraag waar u het mee eens bent, zeker gezien de summiere beschrijving. Eerlijk gezegd vermoed ik dat hij met ‘potentaten’, ‘macht’ en ‘zeggenschap’ doelt op het koningshuis, en daar bent u het dan enerzijds dus juist niet mee eens, terwijl anderzijds de link die u meent te moeten leggen naar ondergetekende ongepast is. U noemt dat kennelijk op een beschaafde manier kritiek leveren, maar daar kunnen en zullen de meningen over verschillen. Het gaat mij bij het koningshuis om het instituut, niet om de afzonderlijke personen. En toevallig ken ik de adel een beetje van binnenuit, voldoende om de overbodigheid ervan in te kunnen schatten, wat ook de voorbeeldfunctie geldt. En wat die roepingen betreft: zouden ze zich ook geroepen voelen zonder gouden lepels, lakeien en verdere ‘onderdanen’ alsmede invloedssferen op kosten van belastingbetalers? Dat haalt volgens mij wel een stukje motivatie weg. De landadel moet zich tegenwoordig zelf zien te bedruipen, en dat valt bepaald niet mee. Veelgeroemd in die kringen zijn de vrijwilligers, die kosteloos helpen landgoederen in stand te houden, en…daarmee het vermogen van de eigenaars, die koste wat kost hun bezittingen (en liefst ook naam) in stand willen houden, t.b.v. toekomstige generaties. Dat eigenbelang -want daar gaat het om- tref je denk ik ook bij het koningshuis aan, en een Rolls lever je nu eenmaal niet graag in voor een oude eend. Wij allen financieren die Rolls, en ik zie niet in waarom, want er zijn voordeliger manieren om je in sprookjesland te wanen, een boek van Hans Andersen is al toereikend.
Nee, beste mevrouw van der Meer, die laatste zin heeft niets van een cirkelredenering en alles met een herleidbare realiteit van doen, maar daar moet u zich natuurlijk wel voor open willen stellen.

Willem Nijmegen zegt: zondag 6 september 2009, 23:02 uur
224—Zo u ziet: de gelederen sluiten zich, de namen zijn bekend. Bij elkaar een stuk of tien, dus het valt qua aantal nog reuze mee. Aan u de schone taak kaf van koren te onderscheiden, maar dat hangt natuurlijk ook van uw eigen instap af. En zo u ook nu kunt signaleren grijpen ze alles aan om hun gelijk te ‘bewijzen’, maar keuren dat bij anderen juist af, want die worden geacht ‘bescheiden’ te zijn.


Willem Nijmegen zegt: zondag 6 september 2009, 23:16 uur
222-Paul Lookman—En, welke tweelingzielen heeft u gevonden? Lijkt me niet echt moeilijk raden, wat nog ontbreekt is een stemadvies, uiteraard voor extreem links. Ook typerend is dat u mij verwijt waar u zich permanent aan schuldig maakt, en ook dat deelt u met uw kameraden. En dan ook nog eens over de rug van Gloria, om het vervolgens over de ethiek van het discussieren te hebben, het kan verkeren. Nog even en het forum van NRC is in handen van de verguisde Telegraaflezers…

louis sartorius zegt: maandag 7 september 2009, 0:48 uur
223 jn de graaff – Kunt u lezen, begrijpend lezen? Als discussiëren overgaat in schelden en verdacht maken, ja wat dan. Een punt slechts als reactie, het meest onsmakelijke. U verwijst naar een oude bijdrage. Ik zal, vanwege het gehalte van die bijdrage ze in het geheel citeren. De afzender mag als bekend verondersteld worden, daar gaat het mij verder niet om. Ze betreft o.m. het begrip autisme.
“Mensa legt de lat bij de uiterste twee procent van het spectrum, dus het 98e en 99e percentiel, oftewel >148, maar bedenk daarbij dat de criteria discutabel zijn, en meer behelsen dan alleen een verstandelijke vermogen, zoals bijvoorbeeld motivatie, creativiteit (originaliteit, intuitie, associatie, flexibiliteit) en intellectuele capaciteiten, waarbij ik me nog afvraag in hoeverre de veel voorkomende combinatie met hooggevoeligheid (mede)bepalend is. Mocht je er meer over willen weten, kan ik je aanraden de Mensasite te bezoeken, en bijv. ‘Het MensaQuotient’ van Karel Jurgens aan te schaffen. Overigens is het wel aardig om te weten dat de zogenaamde autismespectrum stoornis van kinderen bij het juiste onderwijs als vanzelf kan verdwijnen. Al met al is er inmiddels wel e.e.a. in beweging gezet om kinderen uit hun i.q.-isolement te krijgen, maar er is nog een lange weg te gaan.”
Mijn reactie: “U weet hopelijk dat intelligentie een loos begrip is? Zeer spectraal. Zie het onbenul over het begrip “autismespectrum”. Een uiting die blijk geeft van een ernstige vorm aan debilisering en gebrek aan gevoeligheid. Die gevoeligheid, hoe uit zich die verder?”
Waar slaat volgens u ‘Een uiting…’ op bij correct lezen? Misschien moet ik u helpen lezen. Ik citeer een uiting van iemand over een ‘begrip’. Is dat zo moeilijk te begrijpen? Een vorm van spot, niet mild, omdat ik dit soort verkondigde stompzinnigheid kwalijk vind. Om u helemaal uit de droom te helpen. Minimaal enkele malen per week wordt bij mij thuis over autisme gesproken. Denkt u werkelijk dat u me hierover de les kunt lezen? Nog duidelijker, je hebt slimme en domme autistische kinderen en volwassenen. Autisme heeft met sociaal handelen van doen. Laten we het daar bij houden.
Omdat we het nu toch hebben over die IQ verdwazing. Ter vermijding van een mogelijk misverstand, daar spreek ik u niet op aan. Het is een logisch vervolg op het hanteren van het begrip ’spectrum’ van onze gevoelige medemens. U kent het ’spectrum’ in een schoolklas? Paar ’slimmertjes’, opgefokt of niet, een grote middenmoot, en een paar ‘dommertjes’. Zet die slimmeriken bij elkaar en o wonder hetzelfde beeld ontstaat. Raar maar waar, echt waar. Die proeven zijn genomen. Over meetbaarheid van intelligentie? Dan zou je op zijn minst een sluitende definitie moeten hebben over wat intelligentie behelst. Onbestaanbaar. Heeft u wel een eens van een geloofsquotiënt gehoord? Je kunt wel vorderingen vaststellen, snelheid van reactie en begrip. En die zijn op hun beurt weer afhankelijk van omgeving en tijd, leeftijd. Een IQ met twintig van zeg 140 kan op zestigjarige leeftijd zijn gedaald tot 120. Een indruk die ik bijna dagelijks bevestig zie. IQ, wat dan dat ook moge zijn, zou met gevoel van doen hebben? Zwakbegaafden zouden dan weinig of geen gevoel hebben zou geconcludeerd mogen worden…
Uw milde spot is aan mij niet besteed. Taal of cultuurverschil. Wie zal het zeggen.

Gloria van der Spek zegt: maandag 7 september 2009, 2:25 uur
@196 jn de graaff
Zwaar onder de gordel uw reactie! Het valt mij zeer tegen dat u uw pennenvrucht hebt laten afdalen naar de duistere krochten van uw brein. Op de man/vrouw spelen kunt u voortreffelijk als puntje bij paaltje komt. Zo leert men pappenheimers kennen. Precies als mijn ervaring hier is met Scaf, alias Sartorius, alias Lookman? van der Meer? Zou mij niet verbazen, hij gaat ten einde voor zijn gelijk. Ben na een zeer laaghartige aanval van hem tenslotte ( wat is wijzer?) de minste geweest en heb mijn hand vergevingsgezind toegestoken. Niet aangenomen! U kunt dit allemaal nalezen bij oudere onderwerpen. Als je elkaar niet kunt vergeven is vrede zoek! Die vrede zoekt Sartorius en al zijn zelven niet. Wat hij zoekt is louter en alleen zichzelf en zij die hem daarin dienen. Dien je hem niet oftewel: kwijl je niet met hem mee, dan zal je het weten! Dergelijke karakters sieren zichzelf niet en staan ver van mij. ZELFS Willem Nijmegen en ik zijn na heftige conflicten (kunt u allemaal nalezen op uw speurtocht) tot vrede gekomen., Daar is intelligentie voor nodig. Ook al zijn we het op Wilderspunt totaal niet met elkaar eens, we herkennen in elkaar onze grote zorg omtrent de zittende regering… hij rechtsom, ik linksom. Nee, geen schootzitterij, maar open en eerlijke waardering voor het slijpen der geesten. Overigens is niemand mijn vijand als het om politieke kleur gaat. Ik spoor met rechts, links, arm, rijk en heb alleen en uitsluitend grote aversie tegen onzuiver discussiëren en louche steken onder water. Ook u geeft nu blijk van allerlei insinuaties en verdraaiing van woorden. Nooit heb ik ‘klootjesvolk’ gebruikt naar het ‘zwaaiende volk’. Ik gebruikte het in mijn allereerste reactie op dit item vanuit de heersende macht gezien en diens nagalmende koningin op prinsjesdag, waar we tot inkrimpen bevolen worden. Het gevolg van de recessie gaat dus zoals gebruikelijk over de rug van het ‘klootjesvolk’ ipv de hooggeëerde egocentrische onverantwoordelijke graaielite. Aan Lookman had ik dit ook helder gemaakt en tóch gaat u in zijn stijl door met mijn woorden uit z’n verband trekken. Wat is dat toch in mensen? Slechte verliezers nadat ik hem een koekje van eigen deeg gaf! Ijdelheid, niets dan ijdelheid.
Wat kan ik u aangedaan hebben? De overheid? Het koningshuis? Had ik u niet heel redelijk en uitvoerig ( en complimenteus) geantwoord met mijn laatste reactie, waar ik u laat zien dat ik niet voor het een of het ander ben? Ik ben voor niets, dan alleen God en vanuit Hem en zijn Blijde Boodschap beschouw ik de wantoestanden in de wereld en geef mijn opinie. Ook als het om presidentshuizen en koningshuizen gaat. Ook u valt heftig uit naar mensen die uw mening niet delen. Maar wat zou ik met u kunnen delen? Uw opkomen voor de lamlendige neoliberale overheid die alle sociale beschaving in de uitverkoop heeft gezet? Uw hang en trouw naar het koningshuis die niet van zins is haar rijkdom met ons (volk) te delen om samen met ons toontjes lager te zingen? Zullen wij moeten inkrimpen om de elite ruimschoots leven te geven? Is dat dan waar u voor opkomt? Maar hiermee pleegt u verraad naar hele volksdelen die gebukt gaan onder het juk van de verkwistende overheid ( OP ONZE KOSTEN) die hen bij voortduring in de kou laat staan! Hen uitmergelt tot op het bot! Die hele privatisering ten duurste koste gaat van de minder en minstbedeelden! Zal u geen zorg zijn? De TOPbonussen weer over de toonbank gaan als zoete broodjes OP ONZE KOSTEN? Is er nog een koningin of een prins in dit land die zich DAAROM druk maakt? Uit medegevoel en piëteit naar het zwaar belazerde volk? We zullen het horen op prinsjesdag.
Wat bezielt u om zo onoorbaar uit te pakken naar Willem Nijmegen en mij? U verzint er maar op los! Het houdt niet op. Wat is er aan de hand met u? Aandacht? Proberen hier mensen te verzamelen op platvoerse wijze. Hem te betichten van wat hij nooit gezegd heeft! (Seksueel contact? Hoe haalt u het in uw hoofd?) Vanaf nu neem ik u niet meer serieus. U bent een stoker en kruipt zelf op alle schoten die u zo uitkomen. U vervalt in – zo lijkt het- in dronkemansgezwam. Pakt u zichzelf eens aan en kom tot u zelf. Hopelijk brengt het u tot een welgemeend excuus naar Willem en mij. Want wat u daar allemaal uitkraamt hebben wij niet verdiend. Pas dan valt er verder te praten… tot dan!

Willem Nijmegen zegt: maandag 7 september 2009, 10:49 uur
231-JN de Graaff—Vanonder welk putdeksel u komt uitgekropen kan me niet zo boeien, maar met uw smerige insinuaties en verdachtmakingen als in 231 verwoord gaat u toch echt over een grens. Het zegt wel alles over u, en het riool waar u zich in thuisvoelt.

Willem Nijmegen zegt: maandag 7 september 2009, 11:07 uur
233-Gloria—Bedankt, je hebt exact verwoord zoals ik er ook over denk. Als we tot een dergelijk rioolniveau moeten afdalen -en dat hier ook nog eens norm wordt- kan je het forum beter sluiten, want maken ratten de dienst uit. Ik zit nu krap in de tijd, maar hier is het laatste woord nog niet over gezegd.


Willem Nijmegen zegt: maandag 7 september 2009, 11:15 uur
236-mevrouw Van der Meer—Ik ga daar verder niet op in. Het is ook geen item en er met de haren bijgesleept door het soort dat Gloria uitstekend weet te beschrijven. U moet uw eigen conclusies maar trekken.

Willem Nijmegen zegt: maandag 7 september 2009, 12:48 uur
240—Waarmee bewezen dat ‘Hanneke Van der Meer’ uit dezelfde koker komt als Scaf, Sartorius, De Graaff, Lookman of hoe het zich ook wenst te noemen. Goed gezien Gloria, laten we er verder geen woorden meer aan vuil maken, die tijd kan beter besteed.


louis sartorius zegt: maandag 7 september 2009, 13:50 uur
Forum, 1 markt… 2 het bevoegde gerecht… 3 groep deskundigen die onvoorbereid vragen beantwoorden – “Verklarend handwoordenboek der Nederlandse Taal”. In de wandel de Koenen/ Endepols geheten. Jawel, Maastrichtenaar Endepols, tevens auteur van de “Diksjenaer van ‘t Mestreechs”.
Is vragen beantwoorden en discussiëren ook uitdagen, betwisten, twisten? Vreigele in het Maastrichts. Past een vreigeleer, een twistziek iemand, op een forum? Vreigeleer, iemand die met opzet in de contramine gaat. En wat als het dispuut dreigt te ontaarden in vreigele? De muziek harder? Werkt averechts. In figuurlijke zin regelmatig te constateren.
Ter ontnuchtering dan maar, gevreigeld wordt vooral in de kroeg, een Maastrichts vers vanwege de klank. En ter herinnering. 65 jaor gelijje waor jummers Mestreech de iers bevrijde stad vaan eus land. Vooraf: ‘krieten’ is het Maastrichts voor huilen, ‘haos’ bijna, ’speule’ is muziekspelen en ‘Slivvenier’ betekent O.L.Heer.


VERZöCHTING


De rattevenger van Hamele
Kós haos ‘nen ingel zien,
‘t Waor zoe’ne sjoene kerel,
En speule deeg heer… fien!
Kinder die ‘m huurde,
Trokke zingende ‘m nao,
En de vajers en de mooiers
Stónte krietentere dao.
Gein vaan al die kinder
Kaom oets nog mie terech:
Die mèt dee kerel ginge,
Ze bleven alties weg.
Es me noe zuut, wie väöl lui ziech bekletse,
Wie ze lastere en ziech bezwetse,
Daan zou me Slivvenier wèlle beie
“Sjik us dee maan um dat volk weg te lije”.

Ernest van Aelstps: Alphonse begreep niets van dubbele agenda’s, idiote kongsi’s, aanvallen op integriteit. Typisch iemand met weinig ervaring in de virtuele wereld. Heel rancuneus zijn naam, ondanks uitdrukkelijk afscheid, weer in herinnering te roepen.

Willem Nijmegen zegt: maandag 7 september 2009, 14:19 uur
Gloria, s.v.p. niet op reageren, ik ben even met wat onderzoek bezig, uitslag volgt vanavond of morgen.


Willem Nijmegen zegt: maandag 7 september 2009, 21:23 uur
Gloria, wil je mij s.v.p. even mailen op (tijdelijk adres) noviomagus@live.nl Graag met eveneens tijdelijk adres, voorzien van je naam en tweecijferig nummer, alsmede tijdstip van verzending. Na ontvangst meld ik me weer hier.

louis sartorius zegt: maandag 7 september 2009, 21:44 uur
Wel de lusten, niet de lasten. Recht op privacy. Twee aspecten van het koningschap als inzet van deze discussie.
Zigeuners worden genoemd, Sinti en Roma dus. Als criminelen veracht, geromantiseerd om hun vrije en niet gebonden levenswijze. De welhaast ideale vormen van stereotypering om over mensen te heersen. Als ze maar zijn zoals we willen dat ze zijn. Geliefd als muzikant, verworpen tot gang naar de gaskamers toe. Eigen schuld. Het zit dat volk in de genen. Een gedegenereerd ras en asociaal. ‘Wetenschappelijk’ aangetoond. Ook hier weer, waar hebben we dat meer gehoord? Zigeuners kennen geen echte leiders of koningschap slechts eigen aan sedentaire volkeren. In Nederland wel: Koko Petalo in de roerige 70er jaren. Gesol met een familie of ze wel of niet toegelaten moest worden, mensonterende visitaties aan de grens, het krijgen of niet van een verblijfsvergunning. Totdat landdrost Han Lammers de knoop doorhakte. De rol van ‘koning’ Petalo was doorslaggevend. Hij klaagde aan, hij ondersteunde waar het kon, een volksdienaar waardig. Kan iemand zich een dergelijke inzet van Willem Alexander herinneren? Kunnen we ze verwachten? Ook hier waarschijnlijk, jong geleerd is oud gedaan.
251 Johan Nijhof – Of zigeuners weet hebben van potdekselen? Mogelijk bij oude eenvoudige woonwagens. Die kennis zal wel verloren zijn gegaan. Potdekseling: een vorm van horizontaal schotwerk tegen wel of niet uitgekeepte stijlen. Bij het spijkeren letten op mogelijke krimp van het hout. In plaats van potdekselen kan ook met rabatdelen worden gewerkt.

louis sartorius zegt: dinsdag 8 september 2009, 0:14 uur
255 jn de graaf – Potdeksel uw sloepje maar rustig. Hopelijk kunt u zwemmen, anders verzuipt u beslist…. Potdekselen in een maritiem woordenboek. Hoe verzint u het. En dan die Maritieme Encyclopedie, maar meneer De Graaff. Denk nou eens rustig na. U reageert steeds overhaast, u leest wat er niet staat. Zo kunnen we wel aan de gang blijven. Uw redeneertrant kan ik me nu herinneren van een andere discussie. Ging die niet over regionale ontwikkeling? U weet het nog heb ik gemerkt.

louis sartorius zegt: dinsdag 8 september 2009, 1:44 uur
259 Hanneke van der Meer – Spotdeksel, mooi woord. Niet dat weledel. U heeft gelijk, spotten of uitdagen, wat is erger? Bekijk het ook eens van een andere kant. De virtuele wereld is voor sommigen, blijkt, verleidelijk om dingen te doen die in het gewone leven niet tolerabel zijn. Wie is wie? Een faux pas en je wordt afgebrand. Eerlijk en open discussiëren? Vaak moeilijk. Vandaar mijn terugkomst op dat potdekselen. Alles in zijn verband zien… Een goede raad, lees voor de zekerheid enkele oudere discussies en u ziet hoe de kaarten liggen. Met vriendelijke groet.

louis sartorius zegt: dinsdag 8 september 2009, 3:41 uur
262 jn de graaff – Het betere is de vijand van het goede. Goed lezen dus. Een ezelshoofd zegt me niks. Vertel! Lapsjwans is zelfs Maastrichts. Pas op, Maastrichts is een taal, een stadstaal, in de rest van Limburg wonen boeren. Limburgs is voor een Maastrichtenaar een dubieuze term. Zoiets als voor een Amsterdammer en de rest van het land. En als het eten flauw is doen we er wat zout op, liefst ziezaajt. Het vertalen uit het Maastrichts lukt wel. Probeer eens onder: http://www.veldekemestreech.nl/ Toch maar een maritiem woordenboek aangeschaft? Als notoire landrot kan ik het niet allemaal volgen. Zeemansliederen, kent u die? De Franse versie van Piet Hein bijvoorbeeld?

louis sartorius zegt: dinsdag 8 september 2009, 3:58 uur
263 Hanneke van der Meer – Het handige is dat als je eerst eens wat rondneust in een aantal discussies, je een beetje bekend raakt met de stijl en de manier van discussiëren, dat is eigenlijk alles. De rest waar ik het over had ontdekt u als vanzelf. Het gaat niet om wie begonnen is, maar om welke standpunten verdedigd worden. Schrikt u van vriendelijke groet? Vat het op als een welgemeend welkom.

Willem Nijmegen zegt: dinsdag 8 september 2009, 11:29 uur
269-Carel van Eeden / 270 I. Lazet—Die ‘eeuwige ruzies’ en ‘dat gezwam’ worden niet veroorzaakt door meerdere inzenders, maar door slechts 1 persoon die diverse personages op het forum bestiert, om aldus verwarring te scheppen teneinde zijn frustraties te botvieren en het forum te destabiliseren, waarvan akte.


Gloria van der Spek zegt: dinsdag 8 september 2009, 13:46 uur
@253 Willem Nijmegen
Willem, ik mail liever niet buitenom. Hoop dat u daar begrip voor hebt? Met groet.

louis sartorius zegt: dinsdag 8 september 2009, 15:43 uur
269 Carel van Eeden – “Liberté, Égalité, Fraternité”. Als formule prachtig, maar de praktijk? En zelfs als, de eeuwige ruzies blijven. Conflicten verdwijnen niet. En een president? U herinnert zich nog het antwoord van De Gaulle, na zijn ‘machtsgreep’, op de vraag of Frankrijk een dictatuur geworden was: “Denkt u werkelijk dat ik op mijn leeftijd nog aan een carrière als dictator begin?” Edoch, in de zestiger jaren betrokken de Franse radio en TV een nieuwe veste, het Maison de la Radio. Een rond gebouw als schil om een kantoortoren. Alle TV journaals toen der tijd werden in Frankrijk gecensureerd. Peyrefitte was de verantwoordelijke minister voor informatie en censor. Bij de opening van het ‘maison ronde’ door De Gaulle verkeerde deze in de veronderstelling dat Peyrefitte boven in de toren ging wonen. Over symboliek gesproken. Wie weet zijn maatschappelijke tegenstellingen, klassenverschillen, hoe gek het ook klinkt eenvoudiger te overbruggen met een constitutionele monarchie dan met een autoritaire presidentiële staatsinrichting als de Amerikaanse of Franse. Zie hoe de voorselecties plaatsvinden en de macht of manipulatie van of door de media. Het proces in Engeland geeft ook te denken. Daar schuift, binnen een dubieus kiesstelsel, de premier steeds meer op richting almachtige president. Welke weg moeten wij inslaan? Willem Alexander, de ideale kroegbaas, geen gek model. Primus inter pares. Of hij dat wil? Wie stelt de voorwaarden? Hij hoeft ze niet te accepteren, dan kan hij oprotten of potdekselen we hem op zijn republikeins in… Waarvan akte! Kunt u zich Wilders als kroegbaas, pardon president voorstellen?

Willem Nijmegen zegt: dinsdag 8 september 2009, 17:34 uur
272-Okee Gloria!
Meneer ‘Sartorius’, wat heeft het leven eigenlijk met u gedaan, dat u zichzelf dwangmatig in zoveel personages moet splitsen, en dat bedoel ik niet sarcastisch of rancuneus. Heeft u wellicht een concentratiekampsyndroom, of zijn er andere oorzaken voor uw haatcampagnes jegens christenen in het algemeen, en katholieken in het bijzonder.


louis sartorius zegt: dinsdag 8 september 2009, 20:48 uur
280 Olav Meijer – Lusten, lasten, privacy. Het onderwerp van discussie. Dat ‘uitzwabberen’ valt reusachtig mee, afgezien van onze vaste dwaallichten, maar dat is een constante. De bijdrage over zigeuners met daarin het element sedentair versus mobiel geeft in onze gemobiliseerde wereld toch te denken. Hoe een dergelijke wereld te besturen, wie is onderdaan van wie, nationaliteit, noem maar op. Daarop voortborduren maakt werkelijk zin.
Goed, we delen onze voorkeur voor een republiek. het Zwitserse model? Hoe tot een vergelijkbaar model te komen? M.a.w. een overgang van ons koninkrijk richting ‘onze’ republiek, hoe zou die verwezenlijkt kunnen worden? Een uitholling van binnenuit? In reactie 276 schets ik een mogelijk toekomstige rol voor een koning, want hoe we het wenden of keren, van Oranje zijn we voorlopig niet af. Dat is irreëel.
Het probleem van verstrengeling (persoonlijk leven en publiek ambt) kan zo ontward worden, immers er zijn duidelijke contouren aangegeven over dat publiek ambt. Geen ceremoniemeester, maar eerste onder zijns gelijken. Het anachronistische van de erfelijkheid verdwijnt dan als vanzelf naar de achtergrond. Zo ook de privacy problematiek. Dat spreekt.
Doel, middelen en strategie kortom. Willem Alexander is het (subjectieve) middel. Waar kiest hij voor?

louis sartorius zegt: donderdag 10 september 2009, 23:12 uur
Een niet bepaald onbelangrijk aspect wordt over het hoofd gezien bij de keuze tussen een gekozen staatshoofd, voorbeeld Frankrijk, en een ’symbolisch’ staatshoofd. Het geweldsmonopolie. De huidige president van Frankrijk heeft een verleden als minister van Binnenlandse Zaken. Onder zijn regie zijn hervormingen bij de politie doorgevoerd, tijdens het bewind van Chirac, die hem een renommée hebben opgeleverd op het gebied van repressie, zeer tot genoegen van de gezeten burgerij en een aanbeveling voor zijn kandidaatstelling tot het presidentschap. “De brandspuit erop…”, aldus Sarkozy tijdens de onlusten in de banlieue van Parijs. Dat beleid wordt onder zijn presidentschap onverkort voortgezet.
Een politie die patrouilleert als militair in bezet gebied. Agenten die absoluut geen contact met de bevolking mogen hebben, tot het doen van inkopen toe. Zonder uitzondering jonger dan 30, hooguit 2 jaar op hetzelfde commissariaat, enz. enz. Geen discussie over het optreden. Minachting t.o.v. de bevolking: “T’as vu cette sale gueule… Ah, cette pute…”. Controle, verbaliseren, tot groot genoegen van Sarkozy, met zijn tic voor cijfertjes en statistieken.
Griezelig een dergelijk staatshoofd met zeggenschap over het geweldsmonopolie.

Willem Nijmegen zegt: vrijdag 11 september 2009, 15:03 uur 
Gezellig familie-onderonsje, met alle creaties bij elkaar…

louis sartorius zegt: vrijdag 11 september 2009, 20:04 uur
Hanneke van der Meer – Het is maar een indruk, maar het heeft er de schijn van dat u een persoonlijk offer heeft gebracht om dit ‘potdeksel’ debat te helpen ontwarren. U hebt me, misschien ongewild, veel steun bezorgd om de discussie voort te zetten. U bent, mag ik het zo zeggen, heerlijk naïef gebleken. Een verademing. Hopelijk zien we u terug op het forum, rond de keukentafel of in een bootje. U neemt me beslist niet kwalijk dat ik nog even doorga met potdekselen? Een oprechte groet!

Zoals gezegd die hetze alleen ter eigen glorie gaat onverminderd verder. Daarom ter herinnering uit een vorig blog, wie geeft de oplossing voor het raadsel ‘poppenkast’?


“U bent in het gelukkige bezit van een geslepen geest? Dan moet het voor u niet zo moeilijk zijn te bewijzen dat Louis Sartorius = Paul Lookman = Hanneke van der Meer = Mostafa Mouktafi = JJ de Graaff = Patrick Faas = Veronica Cramer = Olav Meijer = L. Draoui = Annette Reinboud = Alexander H. Corsega = J.W. v. Steijn = Toxopeus.
Zelfs als u het bewijs weet te leveren dat de persoon achter Louis Sartorius samenvalt met slechts één van voornoemde personen kunt u zomaar € 10.000,- verdienen. Dit is namelijk de prijs die ik uitloof aan diegene die dit raadsel weet op te lossen.
Misschien kunt u het beste meteen te rade gaan bij de heer Willem Nijmegen/Janneke van der Veer/Willem van Gelre/Bonnie Slotenbier/Saul Kookpan/Maria Pekelharing/WillemvanNijmegen (om enkele varianten te noemen) of bij dame Gloria/Gloria Vander/Gloria van der Spek. Ook Harrie Vrijmans (Harrie Vugts) schijnt er meer van af te weten. Wie weet kunnen ze u verder op weg helpen. Zelf zijn ze door mij gediskwalificeerd. Hun gemeenheid, valsheid en grofheid zijn voor mij spreekwoordelijk geworden. Van een leugen meer of minder zullen ze niet barsten, dus wees op uw hoede!”Uitgelichte foto: 1942
Foto: Prins Carnaval van Maastricht 1972 – Herman Cox

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.