Psychopaat Maria Pekelharing

Soviet soldiers play a nocturne for their comrades amidst the ruins of battle.
Novoshahtinsk, Rostov Oblast. Autumn 1942
Het is me toch wat. Wanneer gaat dit stuk ordure uit het Nijmeegse eens eindelijk in behandeling? In behandeling bij een psychiater, in psychiatrie, een terrein waarop hij thuis is, gezien zijn voortdurende toespelingen. En alsmaar die paranoia. Zwarte lijst…?

“Meneer Karman, ik blijf dus bij mijn stelling het ongepast te vinden medeforumleden uit te schelden. Zelf heb ik hier lange tijd een stalker in de vorm van een contactgestoorde psychopaat achter me aan gehad, die me de huid vrijwel dagelijk vol schold en iedere tekst misbruikte die hij maar misbruiken kon om zijn hetze kracht bij te zetten, dus ik ben ervaringsdeskundige. Vandaar dus dat ik dat liever bij anderen voorkom, niet meer dan een keuze.Tenslotte nog een hint: er zijn hier mensen die een zwarte lijst hanteren, waar ik goddank eveneens opsta, dus wat let u…”


Fascisten zijn uitermate goed bedreven in het aanleggen van zwarte lijsten, niet soms? Ook leiders van het formaat Petit Nicolas, voyou de la République, zijn dol op lijstjes, zwart of van zwartjes, zoals een ieder enigermate in de materie ‘migratie en discriminatie’ ingevoerde onderhand behoort te weten. Het misbruik van dit soort lijstjes is navenant. Zelfs expliciet opgezet om er misbruik van te maken, de werkelijkheid om te vormen naar het eigen bekrompen beeld van “toen ons land nog schoon en blank was.” Wat dan volgt kennen we maar al te goed.

Je kunt het dè remedie noemen om slachtoffers te creëren beladen met eigen schuld. Zie maar, “ze voeren alle negatieve lijstjes aan.” Als je het waagt dit soort misbruik, dit soort criminaliteit, te weerleggen kom je ook op een zwarte lijst te staan, en zo is de cirkel weer rond. Het handelsmerk van de voyou! Lees enkele van zijn vele “wijze woorden” maar eens door.

Voor alle duidelijkheid. Met die offers voor een troonopvolger begon de op mij toegespitste hetze. Hieronder vallen alle bijdragen van het edele trio, Willem, Gloria en Harrie, te lezen aangevuld met die van mijzelf. Leer Maria Pekelharing, Willem Nijmegen of hoe het zich verder wenst te noemen (zijn formulering) beter kennen. Het kan voor de geestelijke zuiverheid beslist geen kwaad. Omdat dit stuk ordure voortgaat met zijn praktijken moet ik toch maar eens overwegen om zijn o zo hoogstaande reacties te bundelen, zo vanaf het moment dat ik deel nam aan dat forum. Een Wilders-kloon moeten we beslist serieus nemen. Wellicht zelfs een gevaar voor de samenleving? Wie het weet… Van verantwoording afleggen over wat hij aanricht heeft dit personage nog nooit gehoord. Die kwaliteit deelt hij met Gloria van der Spek. Christelijk en o zo vals als dat mens is.

“Moet een troonopvolger persoonlijke offers brengen?”

 

Willem Nijmegen zegt: zaterdag 29 augustus 2009, 11:17 uur
Het koningshuis is een soap, dus ook die sterren mogen overal te zien zijn, voor de liefhebbers. Als je kiest voor een dergelijke positie -en afstand ervan nemen kan altijd- kies je tevens voor een glazen huis, en moet je niet klagen dat daarin wordt geloerd. Wat nieuws is of wat niet is daarbij minder relevant, het meeste ‘nieuws’ uit die kringen is immers even vluchtig als alcohol, ondanks aanslag op het glas. Als lid van het koningshuis speel je een openbare rol, en dat toneel is voor iedereen toegankelijk. Je wordt van wieg tot graf in de watten gelegd, het wordt uitstekend betaald, dus wat mij betreft mag je als voer voor de lens dienen. En als je dat niet aanstaat, en je toch een persoonlijk offer wilt brengen, neem dan zo snel mogelijk afstand van de positie waarvan je enkele arbeidsvoorwaarden kennelijk niet ambieert.


Gloria van der Spek zegt: zaterdag 29 augustus 2009, 16:07 uur
Hoelang moet wij nog offeren voor een exorbitant koningshuis? Houd toch op met zo’n geldverslindend volkssprookje van glimmende paarden en gouden koetsjes en praalhoedjes om in september ONS de rekening te presenteren. Dus inkrimpen klootjesvolk!


Willem Nijmegen zegt: zondag 30 augustus 2009, 12:29 uur
30-Veronica Cramer—Stel het tegenovergestelde eens, dus dat het koningshuis wordt doodgezwegen, in woord en beeld. Waaraan zouden ze hun bestaansrecht dan ontlenen? Wat wordt daar geproduceerd, anders dan in een droomfabriek, dus anders dan schone schijn en illusies? Van Harrie Potter krijgen we tegen betaling nog een boek in handen… Volgens de officiële cijfers kost het koningshuis ons jaarlijks 113 miljoen, maar vermoedelijk aanzienlijk meer als alle cijfers op tafel komen, iets waar kniklakei Balkenende maar moeilijk voor te porren is. Ik ken niet veel bedrijven die dat jaarlijks voor representatie op de begroting hebben staan, en al helemaal niet als het effect ervan niet (cijfermatig) bewezen kan worden. Wij betalen jaarlijks gezamenlijk minimaal 113 miljoen voor enkele verplichte voorstellingen van een operette waar feitelijk maar weinigen in geïnteresseerd zijn, ik laat de reclamegeleide massapsychose even buiten beschouwing. En u wilt dat de camera’s opdonderen als enkele overgehonoreerde spelers hun permanente act -ze staan voor 24-uurs dienst op de loonlijst- elders opvoeren? Hoe zou u het vinden als u een kaartje voor een voorstelling kocht (stel dat u het zou willen zien, velen van ons hebben daar geen enkele behoefte aan, maar mogen wel meebetalen), en de acteurs de zaal in slingeren dat u weliswaar wordt bedankt voor uw gulle gaven, maar van hen niets hoeft te verwachten, waarop ze het toneel verlaten. Ze verzaken dan hun plicht, en zijn te beschouwen als werkweigeraars. Laat ‘het volk’ toch lekker dansen rond die heilige graal, het leven is al zo zinloos en hard. En zelf willen en kunnen ze die dans evenmin ontspringen. Immers, indachtig de vele tradities waarop ons koningshuis is gebouwd konden Hendrik en Bernhard hun buitengaatse paringsdansen nog buiten het argusoog van de camera botvieren, maar je moet er toch niet aan denken dat zo’n donkerbruin Mozambiquaans kleutertje met vlasblonde dakbedekking, gele tanden en Leids accent ons wordt onthouden.

louis sartorius zegt: zondag 30 augustus 2009, 15:14 uur
38 H. Langer – Pijnlijk, pijnlijk. een rechtgeaard, als ik het zo lees, republikein, die zo in de fout gaat. Met insinueren wordt niets aangetoond. Verdedigen van het normaal burgerlijk recht op privacy wordt gelijkgesteld met het nuttigen van pulp lectuur. Echt een intellectueel hoogstandje. En nu, rechters zijn volgens u a priori afhankelijk, vanwege hun benoeming. Partijdig? Het kan vriezen en het kan dooien, dat is me bekend. Republikein zijn is geen garantie voor verstandig zijn.

louis sartorius zegt: zondag 30 augustus 2009, 17:17 uur
46 Celine vd Bos – Als republikein, liever als iemand staande voor een klasseloze maatschappij, is het vreemd een aantal ‘republikeinse gedachten’ te lezen. Zelfs bij vermeend gebrek aan modereren wordt het vingertje geheven. Het geeft een onbehagelijk gevoel. De bijdragen van ‘republikeinse’ scribenten elders in het forum zijn beslist verhelderend. Tolerantie, alleen voor eigen parochie, de eigen portemonnaie is heilig, idolaat van blanke idolen, repressie als het zo uitkomt. In een discussie over het koningshuis kun je niet om het begrip democratie heen, ook niet over de rol die de media spelen. Verder, we zeggen toch onze democratie te exporteren of is hier van een vergissing sprake? Koningskinderen en Afghaanse kinderen, wat is het verschil? Wilders heeft ook bepaalde denkbeelden, ook m.b.t. het koningshuis. Is die man niet een gruwel voor een rechtgeaard republikein?

louis sartorius zegt: zondag 30 augustus 2009, 23:49 uur
Hollanders onder elkaar. Het huidige Nederland, sinds wanneer bestaat dat? Vanaf 1839, 1866 (einde Duitse Bond), 1890 (einde personele unie met Luxemburg) of pas sinds 1949 (onafhankelijkheid van Indonesië)? Zo bezien zou je kunnen stellen dat het huidige koninkrijk nog nooit een koning heeft bezeten. In ieder geval is het koninkrijk steeds meer gekrompen. Een bemoedigende gedachte.

Willem Nijmegen zegt: maandag 31 augustus 2009, 12:15 uur
47-Paul Lookman—Het gaat mij niet alleen om een koele berekening, want ik realiseer me dat daarnaast sentimenten een belangrijke rol spelen, waarop dan ook gebaseerd. En als we enig baten / lastenplaatje doortrekken naar de diverse ministeries, dan bedraagt de legale verspilling vermoedelijk meer miljarden dan er leden van het koningshuis koekhappen. Het lijkt me dan ook verstandig onwenselijkheid niet alleen op rationele gronden te baseren, want bij een consequent doorvoeren daarvan kan minimaal de helft van het aantal ministeries worden opgedoekt, of in ieder geval hun begroting gehalveerd. Waar het mij vooral om gaat is de symboolfunctie, die niet alleen in het verleden door diverse leden is uitgehold, maar m.i. ook heeft afgedaan. Wat resteert is een kunstmatig in stand gehouden instituut met enkel nog ceremoniële waarde, en met een toenemend aantal burgermeisjes binnen de gelederen bij gebrek aan passende adel, aan noemenswaardige invloed dus. Dat laatste kan evenmin elders verworven worden, waar alle koningshuizen aan belang hebben ingeboet. Een verder uitsterven daarvan brengt ons volautomatisch richting republiek, en daar verandert een enkel Weens bal niets aan. En wie zit er te wachten op koningin Van de Broek, Wisse Dekker, Zorreguieta of Brinkman, anders dan betreffende ouders? Probleem in ons land is dat wij geen leiders hebben van het kaliber Merkel of Sarkozy, met een buitenlandse invloed waar die van Beatrix bij in het niet valt. Dat ligt tevens aan de grootte van betreffende landen, met bijkomende belangen waar je een vuist mee kan maken. We hebben trouwens helemaal geen leiders, want boekhouders, maar dat terzijde. De uitgebeende positie van koningshuizen is elders ook bekend, en daar wordt naar gehandeld. Laten we die invloed dus niet overschatten, ze is vooral beperkt tot ons eigen landje. En ook hier mag ze oplepelen wat door anderen wordt uitgeserveerd, niet bepaald een positie om van onder de indruk te raken. Van mij mag de monarchie het archief in, evenals onze schijndemocratie, om plaats te maken voor een systeem dat staat voor wijsheid, diepgang en algemeen belang, in harmonie met andere soorten en de Aarde.

louis sartorius zegt: maandag 31 augustus 2009, 15:07 uur
Zorgelijke tijden staan ons land te wachten. De keuze voor zijn naam was al niet best. Ouders verwachten vaak teveel van hun kinderen. Ook een beetje een overschatting van de familietraditie. Geen studiehoofd, gelukkig hoeven we geen kennis te nemen van de resultaten. Willem bleek meer het type van de ideale kroegbaas. Hoe krijg je zo iemand in het gareel? Sport, heel volks. elfstedentocht, IOC voor de connecties. Een Argentijnse. Nog uit de tijd van opa Bernhard? Geluk bij een een ongeluk, een vrouw gevonden uit de bankwereld, een vertrouwd terrein voor koningshuizen. Een prinses, die wel raad zal weten met de staf aan het koninklijke hof. Het land heeft een sterke hand nodig met die o zo broze democratie, het beste zijn we gevaren met vrouwelijke. Zo kan het zorgvuldig opgebouwde netwerk in stand blijven. Bilderberg. Zou het lukken?
Laten we niet vergeten, tot nog toe staan we er internationaal, ondanks Balkenende, nog goed op dankzij majesteit. Ze heeft stijl, steekt charmant boven het maaiveld uit, een ware vorstin. In het buitenland zeer gewaardeerd. Vergelijk die vorstelijke stijl eens met de hoge talons van Sarkozy. Petit Nicolas en Blonde Geert. Leiders. Wijsheid en diepgang? Als de roep om leiders luid wordt zijn we definitief op weg zijn naar een schijndemocratie onder de noemer ‘algemeen belang’.

louis sartorius zegt: maandag 31 augustus 2009, 20:49 uur
Klopt. De begeestering voor grote leiders. Dan verlies je alle verhoudingen uit het oog. Een ceremoniemeester als de Duitse president heeft meer de postuur van een dienaar, uitvoerder van een ritueel. In Zwitserland kennen ze zelfs die functie niet. Nog altijd een democratie en rechtstaat. Overigens, mocht Mitterrand ooit con zijn genoemd, Sarko heeft zich helemaal aangepast aan de stem van het volk. Hij bijt nu tegenstanders pauv’ con toe… Hoe grote leiders toch volks kunnen zijn of is dat nu juist het kenmerk van een ware leider?

Willem Nijmegen zegt: maandag 31 augustus 2009, 21:53 uur
Vive la France, vive la republique et vive Sarkozy, met meer karakter in zijn grote teen dan het voltallige polderlandse kabinet in het regeringslichaam. Voor sommigen een beetje moeilijk te accepteren, met nog wat roestende restanten van Stalin, Mao, Mohammed en Marcus Bakker in het hoofd, maar dat zeurt wel weg, kwestie van leeftijd. 86- W. Mulder—Ik ben het helemaal met u eens, maar polderlanders zijn niet zo bedreven in het springen over hun eigen, zeventig jaar oude schaduw. Het land is klein, en als u goed om u heen kijkt kunt u signaleren dat een dergelijk formaat ook nogal wat geesten (be)treft.


Willem Nijmegen zegt: dinsdag 1 september 2009, 14:26 uur
98-Martin van de Wardt-Olde Riekerink —We worden niet ver- of ontbonden door een idee fixe (op religies na, meestal goed voor verwijdering) of instant toneelvoorstellingen, maar door (onze visie op) de realiteit van het heden, alsmede daaraan gekoppelde toekomstverwachtingen. De samenbindende factor van het koningshuis is te vergelijken van die met carnaval, feestdagen, calamiteiten e.d. Dan laait het voor even op, om eenmaal buiten zicht weer te verdwijnen. Daar is geen koningshuis voor nodig, een daadkrachtige, invoelende leider volstaat eveneens. En voor ons bruto nationaal inkomen zijn we volledig afhankelijk van het bedrijfsleven. Geen bedrijf ter wereld dat zijn oren laat hangen naar de aanwezigheid van een vorstenhuis, als er geen winstverwachting aan het / de product(ie) gekoppeld is. Het koningshuis is niet meer dan franje, tegenwoordig zelfs overbodige franje.

louis sartorius zegt: dinsdag 1 september 2009, 19:54 uur
90 I. Lazet – Groot misverstand. Mijn reactie sloeg op het stukje van dhr. of mevr. Mulder. Lees mijn eerdere bijdragen maar. De Sarkofilie zullen we het noemen, of de dwaasheid steeds grote roergangers te berde te brengen.
Hoe zou de psychonomie er van dit soort lieden uitzien? Lieden die de bevolking willen opschepen met een groot leider, van koninklijke bloede of niet? Hebben ze, in hun verwatenheid, een afkomst en opvoeding verinnerlijkt die er van uitgaat dat zijzelf superieur zijn en tot oordelen bevoegd, onderwijl soortgenoten, die het materieel minder getroffen hebben, onder de knoet houdend? Je kunt er naar neigen zo’n instelling meer Rooms dan als Protestants-Christelijk te betitelen. Kerkelijk of niet. Opmerkelijk toch dat ons koningshuis, Protestants, steeds weer weet te laveren tussen de elite en het volk. Een volk van oudsher zelfstandig gericht, wars van inmenging en het bedisselen van boven of buitenaf. En dan hun waarden en normen patroon. Nog steeds die Sarkofilie. Aanpassen, liefst assimileren of oprotten. Dat is beslist niet de Hollandse koopmansgeest en de daaraan gekoppelde tolerantie maar eerder de leer van Moeder de H. Kerk. Een lichaam, een geest, een waarheid. Tot op het bot onhollands.
Dit constateert een van huis uit katholieke Maastrichtenaar en republikeins gezinde Nederlander.

Willem Nijmegen zegt: dinsdag 1 september 2009, 20:47 uur
Angela Merkel, een vrouw naar mijn hart! Vandaag nog boog ze deemoedig het hoofd, hoewel daar geen reden toe bestond, maar ook een plaatsvervangende buiging heeft zo zijn charmes. Nu Willem A. nog, op de knieen voor Nederlands Indie, en voor Willem Oltmans, want journalisten van dat kaliber zijn uiterst schaars in polderland.


Willem Nijmegen zegt: woensdag 2 september 2009, 11:44 uur
110-Johan Wagtmans—Ik wil nog wel een stap verder gaan. Misschien vormen die oorlogen wel een van de prijzen van menselijk leven, waar we niet geschapen zijn voor, maar juist veroordeeld zijn tot elkaar, alle ogenschijnlijke sociale samenhang ten spijt. Oorlogen werden en worden overal gevoerd, tot in discussiefora toe, en waar verbaal ophoudt neemt fysiek die taak doorgaans over. We lijken dat in de meer ontwikkelde delen van de wereld redelijk te hebben beteugeld, maar dat is niet meer dan schone schijn. Politieke en religieuze ideologieen zijn volgaarne bereid tot botsen, en stomen de volgbare massa’s daar desgewenst moeiteloos voor klaar, daarbij geholpen door energietekorten, dreigende hongersnoden, veronderstelde verschillen of andere rampscenario’s. En omdat ook het min of meer denkende dier kennelijk niet zonder leiderschap kan, geeft het zch daar zonder slag of stoot aan over. Het doet nu eenmaal aan groepsvorming, en het maakt daarbij aboluut niet uit of die groepen worden geformeerd door een monarch, een president, een afgod of een pratende bockworst. Dat komt omdat het met het zelfdenkende, kritische vermogen van de soort nogal tegenvalt, en dan wordt voor je gedacht. We herdenken dus niet alleen het verleden, maar eveneens onze toekomst, want die staat al vast.


Willem Nijmegen zegt: woensdag 2 september 2009, 15:22 uur
114-I.Lazet—Maar meester Lazet toch, worden we nu uit de klas gestuurd? Ik kan u zo tien dwarsverbanden noemen met relatie tot de offers (nou ja, arbeidsvoorwaarden, eigenlijk loopt iedere arbeider dus dagelijks te offeren) van een troonopvolger, maar vrees dat NRC niet enkele pagina’s ter beschikking stelt. En de andere leerlingen weten er ook wat van te bakken hoor! Ik wil niet klikken, maar een vluchtige blik leert dat vanaf meisje 8 zo ongeveer de helft van de leerlingen buiten de koninklijke pot piest, of schaart u dat onder waterbeheer…


Harrie Vrijmans zegt: woensdag 2 september 2009, 20:26 uur
Ik ben tegen (de) monarchie(ën ). Goede argumenten zijn hier te vinden op dit forum, ik wil, als christen, een eigenlijk nooit gehoord argument daaraan toevoegen: In het oude testament van de bijbel valt te lezen dat het joodse volk gedurende een bepaalde periode van zijn geschiedenis geregeerd werd door z.g. “rechters”, het boek “Richteren” verhaalt daarover. Op een bepaald moment wilden de joden “”geinspireerd“ door volkeren rondom hen, die door koningen geregeerd werden, ook koningen, TEGEN (!!) de uitdrukkelijke wens van God… Overduidelijk werden nogal wat van hen verblind door de pracht en praal en machtsuitstraling van deze rijken: wij weten inmiddels –duizenden jaren later- dat zulks ALTIJD gepaard gaat met tal van overtredingen tegen elementaire mensenrechten, omdat (zoals altijd met kwalijke zaken) deze ontspruiten aan onvoldoende ingetoomd egoïsme en dus gepaard gaan met overtreding van zeer goede en verstandige waarden en normen… Uiteindelijk kregen ze van Hem hun zin en zodoende werd Saul hun eerste koning, zijn koningschap eindigde in een drama…
Waarom deze ontboezeming?…omdat koningen in het “christelijke” westen zich menigmaal en uit gewoonte beriepen op hun door “de gratie Gods”geschonken koningschap…NIET dus!!, hun koningschap wordt slechts GEDOOGD door God, “bij gebrek aan beter”…
Harrie V.


Willem Nijmegen zegt: woensdag 2 september 2009, 20:38 uur
116 t/m120-I.Lazet—Alcohol valt ook onder waterbeheer

louis sartorius zegt: woensdag 2 september 2009, 20:49 uur
122 Harrie Vrijmans – Sinds wanneer is de oud-testamentaire God gedogend? Sinds de opkomstvan de blonde profeet? Ook hij gedoogt het koningshuis. Vandaar die Joods-Christelijke waarden? Christenen omhelzen de openbaringen van Johannes & Co ten tijde van de overheersing door de Romeinen, het Romeinse keizerrijk. Het waren ‘bekeerden’ van Joodse en niet Joodse origine. Gehoorzaamheid verschuldigd aan de keizer. In die openbaringen of in de brieven van Paulus is daar iets over te lezen hoe dat zit met die relatie tussen staatshoofd en God? Binnen de Romeinse staat heeft immers het Christendom zich ontwikkeld, zich kunnen ontwikkelen.
Welke consequenties heeft een en ander voor ons toch ongetwijfeld Christelijk staatshoofd? Onze koningin, niet bij de gratie Gods, ook volgens de Christenen niet? Begrijpen doe ik het niet. En geloven nog minder.

Harrie Vrijmans zegt: woensdag 2 september 2009, 22:07 uur
Louis Sartorius,
Ik wens geen discussie over geloof, “de gratie Gods” is slechts te lezen als een vreselijk en eeuwenlang erin geramd “argument” om vooral machtsmisbruik en gruwelijke oorlogen te “rechtvaardigen”: zie dit als het herkennen van een heel sterk de geschiedenis richting gevende -en ook in andere opzichten interessante- gegevenheid, die toevallig OOK nog eens door een zich als christen bekennende persoon werd opgemerkt..
Overigens, al zijn uitvoerige geloofsdiscussies hier eigenlijk niet gewenst: God MOET wel heel veel van ons -zich vaak tegen Hem kerende mensen- gedogen, dat impliceert de volkomen (!!) vrije wil die ons door Hem gegeven is: vrije wil die soms gruwelijk, maar vaker “subtiel” (en TOCH nogal eens grote gevolgen hebbend) kwaad kan “produceren”… Moreelethisch besef, MOET dan ook niet voor niets deze vrije wil beteugelen, in ons aller voordeel, want: “voor de hand liggende” normen en waarden zijn ons, door een overal herkenbare universaliteit, als het ware ingeschapen… Daarom deugen –o.a.- al die ”liberalismes” en z.g. “libertarische overwegingen” (nieuwe zakken voor oude wijn…) niet, want: (te grote!) vrijheid opgevoerd als verontschuldiging om veelal moreelethisch onacceptabel gedrag en handelen aan te prijzen, af te dwingen (!!) en zonodig te verontschuldigen…
Harrie V.

louis sartorius zegt: woensdag 2 september 2009, 23:44 uur
125 – Beste Mostafa. De spijker op de kop, als je je inlaat op de vraag of er wat is dan is het einde zoek. Het helpt als je zegt dat als dat ook zo zou zijn, wij het niet kunnen begrijpen en al helemaal niet kunnen weten. Dat is de essentie van het Godsbegrip. Eigenlijk zijn gelovigen de grootste godslasteraars, ze beroepen zich op iets dat ze niet kunnen weten en noemen dat geloof. en kijk eens hoe ze zich maatschappelijk gedragen… (Op de achtergrond hoor ik nu net een programma over katholieken in Polen en abortus, feminisme, vrouwenrechten…).
Altijd weer, vroeger dan, vorst verandert van godsdienst, het volk verandert mee. Eed afleggen, je kunt eindeloos doorgaan op dit pad. We zitten er in gevangen, in dat godsdienstig web.
Ook een mooie: “Vooral geen godsdienst en politiek, laten we het gezellig houden.”

louis sartorius zegt: woensdag 2 september 2009, 23:56 uur
126 Harrie Vrijmans – Ongemerkt heb ik met het antwoord op Mostafa ook op u gereageerd. Angst voor vrijheid, heeft dat met geloof te maken? Angst door heersers onderdanen aangepraat? Bekijk de kerkgeschiedenis, de katholieke, eens. De contra-reformatie, met n.b.een sterke Hollandse inslag tegen het vrije leven aan het pauselijke hof, tot het verketteren van liberalen, socialisten en andere vrije geesten toe. Of wilt u me wijs maken dat uw inspiratie geheel buiten de werkelijkheid tot u gekomen is. Jezus kwam zo maar uw leven binnenwandelen. Nooit eerder van gehoord, thuis niet, op school niet, u wist niet eens wat een kerk was. En zeker niet wat sacramenten waren. Wilt u me dat wijs maken?

louis sartorius zegt: woensdag 2 september 2009, 23:58 uur
correctie: “…geheel buiten de werkelijkheid om tot…”

Gloria van der Spek zegt: donderdag 3 september 2009, 1:09 uur
@47 Paul Lookman
Oké Paul, ik geef toe dat ik in grote tijdnood (honest!)mij er nogal kretologisch vanaf heb gemaakt.
Waarvoor excuses. Met “inkrimpen klootjesvolk” doelde ik op het ‘voetvolk’ dat op prinsjesdag wordt voorgelezen door de mevrouw die bij geboorte haar erfdeel zonder enige inspanning zag indalen en we tenslotte op de Dam dat levenslicht mochten aanschouwen. Leve de koningin? Weet u, ik schaam mij écht als ik op koninginnedag volk achter hekjes met vlaggetjes en wuivende handjes zie staan joelen. Zelfde liedje op prinsjesdag dat juichend opzien naar een gouden koets met een familie en wat kindjes van koninklijke bloede. Is dat dan ‘het’ bloed dat kruipt waar het niet gaan kan? Het is dat ik van onderdaanbloede ben, maar als ik van bovendaanbloede deze wereld had aanschouwd… zou ik ‘mijn koningshuis’ hebben afgeschaft in de wetenschap dat zoveel buitensporige luxe opgebracht moet worden door ‘mijn volk’. Hoe in godsnaam kan een mens met hetzelfde bloed door de aderen als de rest van het sjachervolk zich veroorloven in paleizen te wonen, jachten te kopen, vakantiehuizen erop na te houden en die hele koninklijke scene te leven op ONZE kosten? Ik kan er met mijn hoed niet bij! Het zou Willem Alexander sieren als hij uit vrije wil en met zijn volle verstand zich niet op een troon laat zetten, die wij allen verdiend hebben! Want waren wij het niet die de koninklijke zakken hebben gevuld en hen majesteitelijk in leven hebben gehouden? Daarvoor geen dank op luilekker prinsjesdag! Integendeel: wij krijgen wéér de rekening gepresenteerd op voorspraak van een koelenbloede mevrouw die niet schroomt ‘haar volk’ tot financieel inkrimpen te manen op voorspraak van haar regering, zonder tegenspraak! Je moet maar kunnen met zoveel royalty in de gouden geboortepocket. Gratie Gods? Hij, die de Minste van allen wilde zijn? Kijk, dát bloed heeft gevloeid in nederige dienst van niet alleen zijn volk, maar van alle volken. Hiervoor Zichzelf de rekening heeft gepresenteerd door te bloeden voor ONZE bankroet. Kan het majestueuzer? Die Koning verdient een troon!


Gloria van der Spek zegt: donderdag 3 september 2009, 2:25 uur
@ 131 Erratum
Sorry moet zijn: … op ‘NAspraak van een koelenbloede mevrouw die niet schroomt ‘haar volk’ tot
financieel inkrimpen te manen op voorspraak van haar regering, zonder tegenspraak! Dát was ‘m.

louis sartorius zegt: donderdag 3 september 2009, 2:54 uur
Erratum… Drukfout?

Gloria van der Spek zegt: donderdag 3 september 2009, 3:01 uur
@133
Door mij fout uitgedrukt!


Gloria van der Spek zegt: donderdag 3 september 2009, 3:14 uur
Voor wat betreft de agnostici op dit forum. De doorsnee agnosticus houdt God voor niet begrijpen, laat staan weten! Dat zou kloppen, mits God niet aan onze zijde was komen staan om op onze golflengte Zijn begrip begrijpelijk te maken en van Zijn (al)weten kennis te verschaffen. Het is niet zo dat wij kunnen bepalen wie God is: het is aan God te bepalen ( op vrijwillige aanvraag) Zich aan ons kenbaar te maken in de wetenschap dat Hij ons daartoe heeft uitgerust ofwel van Zichzelf ons heeft ingeschapen. ( Naar Zijn beeld en gelijkenis). Alleen en uitsluitend op geloof is God te hervinden. En Hij laat Zich hervinden! Omdat geloof: “de absolute zekerheid is dat onze hoop ook werkelijkheid wordt en het is het bewijs van dingen die wij niet kunnen zien.” ( Hebreeën 11: 1-4)
Voor verdere geloofsontplooiing zal de agnosticus af moeten gaan zien te GELOVEN de leer dat de mens van de eerste oorzaak der dingen (God, het absolute) en in het algemeen van al het bovenzinnelijke niets kan weten. Vergeet dat maar! God laat Zich kennen aan hen die verder durven kijken dan de agnostische neus lang is. Ik geef toe dat daar moed voor nodig is! Want het is niet niks met God kennis te maken en tot besef te komen dat Hij alles in allen is. Heel persoonlijk, op ieders maat gesneden handwerk… zó bijzonder is de wetenschap van geloof. Die rechtstreekse kennis van God kan alleen door de poort van geloof. Omdat geloof de enige handreiking (kniebuiging?) van de mens naar God is. God neemt die hand met beide Handen aan, omdat Hij popelt van Zichzelf te doen spreken en zich in ieder mens afzonderlijk wil doen laten kennen. Zo tof is God! Meesterlijk! In één woord: Hemels!
Met nederig excuus aan de atheïstici op dit forum. Wens allen welterusten!

louis sartorius zegt: donderdag 3 september 2009, 3:22 uur
130 – Beste Mostafa. Vind je de sprookjes van Duizend-en-een-Nacht met Sultan en al niet veel mooier dan dat gedoe over het geloof.
Bij een Moskee vind je nog wat terug dat kerken in vroegere eeuwen ook hadden, de ruimte om samen te komen. Dat gewijde dat nu zo om kerken hangt, vooral de katholieke, was oorspronkelijk helemaal niet zo. Ze leken meer op overdekte pleinen. Ezelsmissen werden er opgedragen, met alles wat z.g. heilig was werd dan de draak gestoken. Kun je je dat voorstellen? Het gekke is dat ook vroegere koningen veel dichter bij het volk stonden. Het vrijen van Louis XIV was bijna een openbare aangelegenheid. Toch wel een groot verschil met Willem. Democratie. Het volk lijkt wel weg gedemocratiseerd.

louis sartorius zegt: donderdag 3 september 2009, 4:49 uur
Beste Mostafa, dat genieten, daar draait het om. Altijd een moeizame bedoening geweest bij onze Protestantse vrienden. Ze kunnen niet echt uit de plooi komen. Dat zie je dus bij het koningshuis terug. Wat verkrampt allemaal. Zelfs het roken. Beatrix rookte stiekem, las ik hierboven. En dan dat oranje. God en Oranje. En wat stond alweer vroeger op de gulden? Buikdans of klompendans? Misschien wordt het nog wat met de tango, maar daar liggen de wortels van Maxima ook niet echt. De buikdans, en dan die muziek, prachtig. Er valt hier nog veel te leren. Nog een vraagje, Mostafa. Het valt me op dat als ik van Maastrichts naar Nederlands overschakel alles veel afstandelijker klinkt. De muziek in de taal is weg. Heb je die ervaring ook met het Frans en het Arabisch? Een beetje voor de lol geef ik je hier de link naar een beroemd hekelvers in het Maastrichts. Het gaat over een bedevaart. Hopelijk kun je er plezier aan beleven. De geestelijkheid komt er niet goed vanaf. Dat verzeker ik je.
Sjerrepenheuvel – Weustenraad(PDF).
Succes!

Gloria van der Spek zegt: vrijdag 4 september 2009, 1:09 uur
@139 Paul Lookman
Mijn bericht zegt alles van mij en niets over het door u zo geprezen onderzoeken van Maurice de Hond en de KRO. Maar betekent dit voor u dat ik dan alles van de meerderheid van het volk moet aanvaarden, respecteren? Loopt u altijd blindelings achter de kudde aan? Ik hoef u niet te vertellen hoeveel meerderheden van volken de leider hebben gekozen die zij verdienen. Zo kwam Hitler in het zadel en Bush… met zwaaiende handjes van de joelende massa. Maar dat terzijde.
Weet u, ik vind het ronduit gênant om koning/koningin te zijn van een volk. Denkt u daar ook eens over na alstublieft ipv streng de hand boven het hoofd houden van deze familie die stoelt op geboorterecht en daardoor in het bezit van koninklijk bloed. Waanzin toch? Volken houden blijkbaar van sprookjes waarvoor ze bereid zijn diep in de buidel te tasten. U dramt maar door over het verschil aan exorbitantie tussen een presidentshuis en een koningshuis. Cijfers kan ik u niet geven maar het lijkt mij duidelijk dat de jaarlijkse miljoenen van Beatrix c.s. forse greep is uit de schatkist die opgebracht wordt door het volk. Ook al is 70% tot 84% daartoe bereid en hun aanhankelijkheid voor deze mevrouw wil laten blijken geeft u niet het recht hier iedereen aan te vallen die het daar niet mee eens is. Aanvaard, sterker respecteer hen ook! Vanwaar die onverdraagzaamheid?
En waar het een presidentshuis betreft is sprake van democratische keuze. Maar ook voor Barack Obama zult u mij niet achter de hekjes zien staan wuiven en joelen. Ik ben wars van mensverheffing/aanbidding, of dat nu de koningin, de president, de paus of andere vips zijn. Who is important? De ware dienstbaren die in de schaduw en zonder rode lopers bergen verzetten voor de zwakkeren onder ons. God knows!
Overigens ben ik niet tegen de monarchie an sich, (ondanks de ondemocratie) maar tegen de verheven positie waarin men wenst te verkeren. Ingeboren koning of koningin zijn geeft nog niet het recht zich in absurde paleizen te begeven en hun weelde af te rekenen bij het volk nota bene zonder daarvan openheid te geven. Iedere uitkeringsgerechtigde wordt maandelijks gecontroleerd en moet met regelmaat opdraven om zich in de bankafschriften te laten neuzen en wordt onherroepelijk gesanctioneerd bij verstek. Zou deze mevrouw, die ook op de gemeenschap leeft, daarvan gevrijwaard blijven? Met welk recht? Geboorterecht?
Als berichten u niet bevallen wordt u wel heel erg persoonlijk en smijt met woorden waarvoor ik u niet de plaats zou geven die u mij toekende bij een ander onderwerp. Van mij deze keer geen blos op beide wangen maar opgetrokken wenkbrauwen waarom u zich ineens zo sterk tegen mij keert? Uw liefde voor het koningshuis? Het feit dat ik mij schaam voor het zwaaiende, joelende volk? Verdraai mijn woorden niet, Paul, waar u zegt “waarom die van mij niet hun aanhankelijkheid mogen tonen”. Hoe komt u erbij? Het volk mag alles van mij, maar mag ik ook mijn persoonlijke mening hebben hieromtrent? Zoals u de uwe hebt. En ook al bevalt de mijne u deze keer niet, dan nog behoren we elkaar te aanvaarden, sterker respecteren ipv hier de strenge schoolmeester te spelen met de onverbiddelijke vinger.
Tenslotte verzoek ik u niet goegemeentig ‘wij’ te roepen waar het u betreft. Groet.


Willem Nijmegen zegt: vrijdag 4 september 2009, 11:16 uur
147-Paul Lookman—Goede vondst, reageert u ook zo begripvol als een meerderheid achter Wilders of christelijke beginselen blijkt te staan? Of gaan we dan plots weer ‘neerbuigend doen’ jegens aanhangers. Respect in de landje vindt namelijk nogal selectief plaats, vandaar. Degene die u ‘filosofische en humoristisch getinte bijdragen’ toedicht is zelfs een grootmeester in het demoniseren, maar daar hoor ik u vreemd genoeg niet over…


Willem Nijmegen zegt: vrijdag 4 september 2009, 13:25 uur
149-Paul Lookman—Uw antwoord ontwijkt mijn vraag. Als u instemt met de gedachtekronkels van iemand die zowel Wilders als christenen demoniseert -en u geeft geen blijk van een kritische blik dienaangaande, waar u dat juist wel met Gloria van der Spek’s visie op de monarchie doet- dan kan ik me niet aan de kwade reuk van selectieve verontwaardiging onttrekken, vandaar de vraag. Zowel Wilders als christenen worden er door betrokkene bij iedere discussie namelijk met de haren bijgesleept, ook hier, maar daar heeft u kennelijk geen moeite mee, gelet op uw vertaling ‘immer filosofisch en humoristisch getinte bijdragen’. Daar zullen de meningen ongetwijfeld over verschillen, maar daarmee plakt u dus wel een -nogal discutabel- etiket op selectief gebral (ik eigen me die veralgemenisering nu even net als u toe), ook als instemming te beschouwen. Instemming dus met ‘neerbuigend doen / verketteren’ jegens wat je niet aanstaat, en dat is dus wat u Gloria wel verwijt. Daarnaast: ik peilde uw reactie op een veronderstelde meerderheid (’blijkt te staan’), niet op statistische gegevens, dus uw vergelijking gaat niet op. Tenslotte: met verbeten Wilders- en christenhaters voer ik geen discussie, hoe humoristisch ze ook uit de hoek komen.


Harrie Vrijmans zegt: vrijdag 4 september 2009, 14:51 uur
Louis Sartorius,
Zoals zo vaak koketteert u weer eens met gekunstelde en ogenschijnlijk diepzinnige reacties, want de letterlijke betekenissen van uw woorden lijken zo relevant met betrekking tot (u kennelijk niet welgevallige) bijdragen waartegen ze gericht zijn. Die relevantie is zo ongeveer van het gehalte als deze ooit door mij gehoorde opmerking: “we moeten hier in Nederland voortdurend strijd voeren tegen het water: niet zo vreemd eigenlijk, want als mens besta je immers voor ruim 70 % uit water”…
Als je zo kunt “liefhebberen” met woorden, is er intelligentie genoeg aanwezig om een nuchter te berde gebracht en echt niet ingewikkeld vraagstuk als bijv. “de menselijke vrije wil en deze beperkende, zeer voor de hand liggende, ethische beginselen…” RELEVANT te becommentariëren.
Harrie V.


Gloria van der Spek zegt: vrijdag 4 september 2009, 15:51 uur
@147
Op uw toer dan: Wat kunnen wij nu met het (loze?) antwoord van @147 Paul Lookman? Weer beweert hij dat mensen de meerderheidsmening van het volk moeten respecteren, waar ik in mijn vorige bijdrage aangaf dat meerderheden leiders als Hitler en Bush in het zadel hebben geholpen. Voor hem blijkbaar voldoende reden om daarover niet neerbuigend te doen, ja zelfs te respecteren. Want hij kan ons toch niet wijs maken dat zijn opvatting alleen, dus uitsluitend, ons koningshuis betreft. Hiermee geeft Lookman zonder pardon te kennen dat de meerderheid van het volk het altijd bij het rechte eind heeft en o wee degene die daar iets tegenin durft te brengen. Hij schermt met opiniepeilingen en roept mensen op met precieze cijfertjes te komen ipv ons hier met precieze cijfers te overtuigen van zijn lood om oud ijzergelijk: kosten van koningshuis kunnen we wegstrepen tegen presidentshuis? Laat hem dat dan aantonen!
Voorts legt hij mensen woorden in de mond die geenszins bedoeld of gezegd zijn. Waar ‘schamen’ staat, maakt hij ‘verketteren’ van. Waarmee hij de kunst van zuiver discussiëren niet lijkt te verstaan. Demagogie is zijn stopwoord voor allen die hun oprechte mening geven, maar dat niet met cijfers kunnen staven. Wetende dat de cijfers rond het koninginnehuis in oranjenevelen gehuld blijven. Een koninklijk ondemocratisch voorrecht. Staat zich erop voor ( vanwege tientallen jaren vele buitenlanden) te weten wat goed voor ons is: de monarchie en de bijzondere kwaliteiten van Beatrix all over. Ons natuurlijk niet verbazende over de hang van meerderheid aan Nederlandse buitenlanders naar pindakaas, de thuisvlag en het volkslied met de hand op het hart in trouw naar oranjetelg Wilhelmus vahan Nahassaue. Even voor het gemak weggelaten de bloedbaden die onder deze vlag vergoten zijn in naam van de meerderheid van het volk op gezag van ‘de democratie’ onder leiding van de leider die we verdienen met de goedkeuring incl. het koppie thee met koekje van mevrouw de koningin. En dat allemaal op ONZE kosten. Vanzelfsprekend vindt hij het dan dat het volk haar aanhankelijkheid toont naar haar eigen makke: aanbidding van het gouden kalf oftewel de oranje leeuw die wat mij betreft in zijn hempie staat bij zoveel koninklijk leven op kosten van de gemeenschap. Maar juist dáár speelt Lookman de vermoorde onschuld: “Op de gemeenschap? Dat meent u toch niet mevrouw van der Spek?”
Diezelfde ‘onschuld’ speelt hij nu naar Willem Nijmegen: een man naar mijn hart die dwars door vriendjespolitiek en aaipoezerij heenkijkt. De Scafse geur die Sartorius hier op het weblog verspreidt is niet bepaald koosjer. Demonisatie van Wilders en Christenen doet Lookman af met onoplettendheid. Filosofisch en humoristisch getint noemt hij deze ijdele, verbitterde , bijna haatzuchtige berichten van de man die hier de maat van alle dingen meent te zijn. Daar worden wij in deze boze wereld toch niet wijzer van?


Willem Nijmegen zegt: vrijdag 4 september 2009, 18:35 uur
154-Paul Lookman—Objectieve meningen bestaan niet, en kunnen dat evenmin, laat ik dat vooropstellen. Dat neemt niet weg dat het zonder bril nog altijd beter lezen is dan voorzien van welke kleur dan ook. Als u geen ‘demonisering’ ontdekt, dan moet u inderdaad wel erg kort op dit forum aanwezig zijn, want vrijwel alle postings van betreffend figuur zijn ermee doorspekt. Om u terwille te zijn: ‘49- Wilders heeft ook bepaalde denkbeelden, ook m.b.t. het koningshuis. Is die man niet een gruwel voor een rechtgeaard republikein?’ ‘77-Petit Nicolas en Blonde Geert. Leiders. Wijsheid en diepgang? Als de roep om leiders luid wordt zijn we definitief op weg zijn naar een schijndemocratie onder de noemer ‘algemeen belang’ ‘124-Sinds wanneer is de oud-testamentaire God gedogend? Sinds de opkomst van de blonde profeet? Ook hij gedoogt het koningshuis. Vandaar die Joods-Christelijke waarden?’ Even een snelle greep -bij een onderwerp- levert drie bewijzen voor Wilders op (mogelijk meer, het tendentieuze gebrabbel van betreffend figuur gaat aan me voorbij), dus wellicht is uw kritisch vermogen aan renovatie toe, of deelt u gewoon zijn ‘mening’, dat kan natuurlijk ook. En wat die christenen betreft mag u zelf gaan tellen (rak de tel niet kwijt!), en kijk daarbij vooral goed tussen de regels door. Verder wil ik u niets ontlokken, noch zal uw mening over betreffend figuur mij een zorg zijn, het ging mij alleen over uw selectieve verontwaardiging richting Gloria, als omschreven in 153. Overigens: waar beweer ik dat een meerderheid van de NRC-lezers aanhanger van Wilders is? Dat lijkt me een wel erg vrije interpretatie.


Willem Nijmegen zegt: vrijdag 4 september 2009, 19:30 uur
155-JN de Graaff—Gaat deze discussie over de monarchie, of over Wilders dan wel christenen? Als Rouvoet ter sprake komt in een relevante discussie, dan geef ik mijn mening daarover. Daar lijkt me niets mis mee, maar wat heeft dat hiermeee te maken. Overigens is het wel prettig als u bij citeren (of is het interpreteren?) het onderwerp en reactienummer vermeldt, waar u nu maar wat in de ruimte slingert. En eerlijk gezegd kan ik me niets herinneren over Rouvoet in relatie tot ‘garageseks met minderjarige meisjes’, dus verklaar u nader. Desondanks: wat heeft uw buitengaatse oprisping met dit onderwerp, en de hier geuitte opmerkingen te maken? Of dient het accent gewoon afgeleid, zoals gebruikelijk. Wat het tweede punt betreft: een koningshuis mag van mij net zo transparant zijn als de belasting die ze op de been houdt, naar het heet in algemeen belang. Zonder transparantie geen Lockheed, geen bastards, geen aanrijdingen, geen bajesklanten, geen sluiproutes, geen moordregimes etc. Dat zouden ze ongetwijfeld graag willen, maar als je je geroepen voelt deel uit te maken van een kunstmatig in het leven gehouden instituut, waar iedereen ongewild een financiele bijdrage aan mag leveren, dan heb je dus een vorstelijk betaalde nieuwswaarde. Dat is de prijs ervan, en anders duik je gewoon in de anonimiteit. Niet meer dan een keuze, van zowel mij als het koningshuis.


Harrie Vrijmans zegt: vrijdag 4 september 2009, 20:20 uur
jn de graaff (@163),
Wat u ook aan merkwaardige argumenten erbij sleept (bijv. over de Oranjes: “…maar in tijden van nood zijn ze ook niet te beroerd om de beurs te trekken en zich in de strijd te mengen om de vrijheid van dit land als weer eens een vreemd regiem hier de boel denkt te kunnen regelen…”, de monarchie kost WERKELIJK handenvol geld, ONGEACHT welke verdediging daarvan op ons losgelaten wordt…
Ik kan overigens aan de rest van uw -o.a. taalkundig- merkwaardige zin nauwelijks een touw vastknopen. En dat relativeert dan ook weer de waarde die gehecht kan worden aan uw opmerking over o.a Hugio Chavez…
Het valt altijd weer op dat vooral pleitbezorgers van de monarchie meteen klaar staan met de beschuldiging van “zakken vullen”, daar waar het duidelijk socialistische ideeën koesterende volksleiders betreft en NOOIT zullen toegeven dat – in dit geval- Chavez echt veel voor arme en “gewone”mensen heeft gedaan…
…Die pleitbezorgers laten dus eigenlijk impliciet zien dat ze eigenlijk geen echte boodschap hebben aan de vaak schrijnende en grote noden van tal van “gewone” mensen. Of nee, die moeten immers “hun eigen verantwoording nemen” en dan zijn zij, de bestraffendevingerheffers, (moreelethisch drogredenerend) er “weer van af”…en staat niets een nog verdere verharding en verkilling van onze wereld door gelijkaardig redenerende z.g. “liberalen” meer in de weg…
O.a. grof speculeren, met ongedekt fantasiegeld met noodlottige gevolgen voor en ten koste van de samenleving rommelen, en meer – God weet!- moreelethisch de ”kluit belazeren” is immers wettelijk geoorloofd…??
Harrie V.


Harrie Vrijmans zegt: vrijdag 4 september 2009, 20:24 uur
Correctie Harrie Vrijmans (@164):
Hugio Chavez moet natuurlijk zijn Hugo Chavez. Harrie V.


Harrie Vrijmans zegt: vrijdag 4 september 2009, 20:33 uur
Taal heeft menigmaal “addertjes onder het gras”: (@164):
Correctie in 9e regel van onder “…verantwoording nemen…” moet zijn “…verantwoordelijkheid nemen…”
Harrie V.


Harrie Vrijmans zegt: vrijdag 4 september 2009, 22:23 uur
Het is geen muggenzifterij (in tegenstelling tot het flauwe commentaar op de voor de hand liggende weglating van het bijvoeglijk naamwoord “parlementaire” bij “monarchie) om DAN (!!) de gevolgtrekking te maken dat een dergelijke monarchie DUS overbodig is, maar dat wist ik (en wisten/weten velen met mij) al lang… Het waarschijnlijk voornaamste -en voor de zelfbenoemde “elite, cruciale- belang bij afschaffing daarvan is dat dan de hele staatsvorm, inclusief allerlei mogelijke fundamentele (!!) discussies, tegen het licht wordt gehouden, met mogelijk gevaar voor werkelijk revolutionaire, het “gewone” volk ten goede komende, veranderingen: De “elite” en de bijbehorende slippendragers houden daar niet zo van…dus vrijen ze daar waar het maar kan (en opdringerig zo langzamerhand overal) “onze” monarchie zoveel mogelijk op: Bijvoorbeeld -onder tal van gelijksoortige- “vanavond speelt oranje”… daar waar gewoon bedoeld wordt “het Nederlandse elftal”… intens opgedrongen taalgebruik is immers een machtig propagandawapen!
Harrie V.


Harrie Vrijmans zegt: vrijdag 4 september 2009, 22:42 uur
En…natuurlijk heeft een werkelijk vorstelijk beloonde monarchie ook nog eens een niet onbelangrijke “voorbeeld”functie als het gaat om de exorbitante -en overigens in geen enkel relevant opzicht te rechtvaardigen- beloning van “onze toppers”.
Dezelfde voorbeeldfunctie die ook z.g. “sterren”, topsporters en overigens alle aandachttrekkers hebben: ook die worden immers uiteindelijk uit onze zak betaald, al willen sommige verdedigers van deze altijd ergerlijke hoge beloningen anders doen geloven.
Simpel gezegd: alle exorbitante -en dus veel te hoge- beloningen voor om het even welke prestaties, zijn een obstakel om tot rechtvaardiger sociale verhoudingen te komen en dragen slechts bij aan de instandhouding van een in vele opzichten onrechtvaardige wereld.
Harrie V.


Harrie Vrijmans zegt: zaterdag 5 september 2009, 0:43 uur
Paul Lookman,
Jezus was niet verdraagzaam (in de betekenis van: AFKEUREND) m.b.t. het wangedrag van de handelaren en geldwisselaars die zelfs niet schroomden om hun hebzucht onbeteugeld te uiten
binnen de muren van een aan God gewijd heiligdom… Zelfs volmaakte zachtmoedigheid vergt soms een zweep om deze te onderstrepen en het misverstand te voorkomen dat dan alles maar, gelaten ondergaan en -dus onterecht gedragen- geoorloofd moet zijn…juist die terechte zweep geeft de talloze slachtoffers van de gezweepten moed en overtuigt hun ervan dat er nog rechtvaardigheid bestaat…
Gloria is -terecht- niet verdraagzaam naar het gros van uw z.g. “oranjeklanten” omdat ze bij velen van hen moreelethisch aanvechtbare beweegredenen bespeurt, zeker met het oog op haar -en ook
mijn-christelijke beginselen… Vrede betekent immers ZEKER NIET het hypocriet bemantelen van inherent conflictstof bevattende onwaarachtigheid…omdat zulks in eerste instantie -en dus slechts ogenschijnlijk- “aanvaringen” vermijdt.
Harrie V.

louis sartorius zegt: zaterdag 5 september 2009, 3:12 uur
Even terug komen op de discussie, de feitelijke. Ons land heeft sinds de zestiger jaren een eigenaardige ontwikkeling doorgemaakt. Vergeten is bijzonder veel. Een gedwee en volgzaam volk was het. Iedereen, och ja bijna iedereen, had in het verzet gezeten. De koningin had blijk gegeven persoonlijke moed te bezitten door hals over kop te vluchten. Daar is ook nog niet het laatste woord over gezegd, ondanks de ‘Schönfärberei’ van onze hofhistoricus. De coup die Bernhard na de oorlog beraamde, wordt er nog over gesproken? En vanaf de bevrijding deed iedereen braaf wat hem opgedragen werd. De Roomsen met de socialen deelden de macht, en dat was goed zo. Men keek vooruit, het land werd opgebouwd. Laag loon, hard werk. Mensen van 80 en ouder kunnen er van meepraten. Ze wisten haarfijn te vertellen over de crisis, de bezetting en Ons Indië. Drukte over het koningshuis, de mensen hadden wel beter te doen. Ondertussen fietste Juliana met Marijke richting V.P.R.O. studio begeleid door een diender. Vijftiger jaren.
Deze geschiedenis is aan velen voorbij gegaan of verdrongen. Zo kan te pas en te onpas grote onzin verkondigd worden. Schoolvoorbeeld is nummer 5, Johan Wiersma. Een zin zal ik citeren: “Tussen 1915 en 1945, in 30jr, de meest afschuwelijkste en bloederigste periode onder de Europese volkeren, ingang gezet door vorstenhuizen die regeerden met wrede onderdrukking en megalomane machtspolitiek.” Wat een nonsens. En zo gaat het maar door in dat stukje. Tot de Greet Hofmans affaire toe, uit de koker van Bernhard via de verboden Der Spiegel tot ons gekomen. Dat weet tegenwoordig elk klein kind. En toch staat daar weer in het stukje van Wiersma: “ten tijde dat Juliana de kluts kwijt was.”
Terugkomend op het begin. Het politiek bewustzijn is er sinds die jaren niet op vooruitgegaan. Het alles overheersende motief is geld en hoe het te verwerven. Daarom wordt eerst en vooral over het kostenplaatje gesproken en nauwelijks over de inrichting van het staatsbestel. Het zijn onze centen, nietwaar? Verontrustend… Maar wat kan op het conto geschreven worden van het koningshuis, van Wilhelmina tot Beatrix, en wat op dat van de verantwoordelijke politici? Zou het niet over dit soort vragen moeten gaan? Over Bilderberg bijeenkomsten, kabinetsformaties, het hof, de bekende riedel dus. Het vereist enig denkwerk, ook het vergaren van informatie en vooral en bovenal vereist een echt dispuut zonder kretologie, een politiek debat. Maar nee, de uitkomst staat al vast. Een gekozen president, blijkbaar met alle macht toegerust, is voor z.g. republikeinen het omhelsde model.
Een welgemeende waarschuwing. Tot nog toe hebben twee mogelijke kandidaten het licht gezien die aan een dergelijk model voldoen, de warhoofdige Fortuyn (absoluut ideaal voor de neo- malthusiaan, geen kinderen) en Wilders. Hoever de horizon ook reikt er zijn tot heden geen andere kandidaten waargenomen.
Iedereen heeft in Frankrijk kunnen zien waartoe dat kan leiden: Chirac lamgeslagen in de tweede ronde tegen Le Pen, Sarkozy, een overwinning door opmerkelijke tweedelingen in de bevolking (het oosten van het land met een sterk Le Pen gehalte versus het westen en de bejaarden versus de jongeren). Verder, wie controleert de adviseurs van Sarkozy? Wie bepaalt de samenstelling van de regering? Ja een groot leider, die petit Nicolas. Willen we echt een dergelijk model in dit land?
En nog dit. Mensen die zich zo druk maken over de vrijheid van de pers zou ik willen aanbevelen zich eens naar Frankrijk te begeven en zich eens te verdiepen in de machinaties van de pers en de persbreidel rond Sarko. Ook de regie die over de media is gevoerd om Sarko aan de macht te helpen. En dan, de plezierreisjes van Sarko, etc. etc. Een heel bepaald soort privacy kortom.

Willem Nijmegen zegt: zaterdag 5 september 2009, 16:45 uur
167 / 171 / 176 JN de Graaff—Ik probeer zo snel mogelijk te reageren, maar dat lukt niet altijd, want leid (soms, als ik u e.a. lees: lijd;)) ook nog een ander leven dan virtueel. Geen verwijt van u, ik weet het, maar even een toelichting waarom een reactie soms langer uitblijft dan gewenst, ook
door mij. U verwijst naar een bijdrage van 10 november 2008, dus bijna een jaar geleden. Zou ik echt nog moeten weten wat daar beschreven staat? Dat kunt u niet serieus menen. Omdat u zich de moeite hebt getroost deze op te sporen, heb ik dat eveneens gedaan, maar…tref op die datum een ander onderwerp aan, zonder enige reactie mijnerzijds. Wie van ons twee hier ligt te ronken laat ik in het midden, maar ook met open ogen geen reden om verder te zoeken, want mijn visie van ooit op Rouvoet en christenen (en alleen binnen die context, graag) staat in geen relatie tot dit onderwerp noch tot deze discussie. En daarnaast leidt het de aandacht af van waar het over ging, namelijk demoniseren van personen en religies. Dat tref je helaas altijd ter linkerzijde van het politieke spectrum aan, hoewel uitgesproken selectief. Iemand opperde ooit dat dit forum door Links is gekaapt, en dat wil ik beslist niet ontkennen, noch aanvechten bij gebrek aan argumenten. Maar, beste JN de Graaff, volgens mij bent u nu even helemaal de weg kwijt, want u beweert in 176 dat ik naar eigen zeggen (eens) ‘stellig veel verstand heb van Zeevaartkundige materie’. Pardon? Ik kan dat zelfs nooit gezegd hebben, want die materie interesseert me ongeveer even veel als het paargedrag van fruitvliegjes, terwijl ik amper een roeiboot van een olietanker kan onderscheiden. Het zou dus wel fijn zijn als u zich tot het onderwerp beperkt, en daarnaast voel ik er niets voor om zo in de boot te worden genomen. Dat neemt niet weg dat ik mijn versie van een potdeksel best wel wil toelichten. Dat zijn toch die deksels waar Links al decennia lang potten vol hen niet welgezinde onvrede mee gesloten houdt? Voor de andere vormen van onvrede zitten ze in de oppositie, dit ter voorkoming van. Alles overziende zou het -denk ik- geen slecht idee zijn als NRC de lengte van postings gaat limiteren (ik maak me er zelf ook schuldig aan, ik weet het), en misschien ook wel het aantal per onderwerp / inzender. Dat houdt de schoenmakers bij de leest, waar beide(n) regelmatig met elkaar en anderen op de loop gaan, ontaardend in ellenlange getuigenissen over niets of niemand. Dat wil ik nog wel even toelichten. Geschiedenis heeft geen andere waarde dan die je er aan toekent, en de invulling (beschrijving) ervan is per definitie kleurrijk, dus voor elck wat wils. Dat krampachtige vasthouden aan een (zogenaamd vergelijkbaar) verleden duidt m.i. op een enorme angst voor het ongewisse heden en de toekomst. Waar immers geen enkele zekerheid aan te ontlenen is, dus wordt maar teruggegrepen op de zekerheden van ooit, want anders raakt het houvast helemaal zoek. Vergeten wordt daarbij dat oorzaak, gevolg, invulling, setting, wereld en visie t.t.v. van de Messenische oorlogen onvergelijkbaar met die van WOII welke andere oorlog dan ook. Het is dan ook volstrekt onzinnig (altijd willekeurige) grepen in het verleden te verrichten om bewijzen voor een heden aan te voeren. Vergelijkingen gaan niet alleen mank of kreupel, maar missen zelfs alle ledematen om aan die voorwaarde te kunnen voldoen, incluis de immer invalide beleving tussen de oren. Zo moeilijk is het echt niet om een relaas te doorspekken met metaforen, maar je komt er het niveau ‘vrijblijvend gelul’ nooit mee te boven. We leven in het nu, met de specifieke problemen van dat nu, en die vragen inzichten in en vanuit dat nu. Een wiel kun je namelijk maar één keer uitvinden, tevens reden waarom het ongeschikt is als metafoor, en dat staat los van de schier oneindige reeks gebruiksmogelijkheden, alle eveneens ongeschikt als metafoor. Toegegeven: ideologieën en religies kunnen niet zonder, daarom staan ze vanaf dag één stil, en velen met ze. Die stilstand houdt tot vandaag oorlogen en verschillen in stand, dus kennelijk is de soort gedoemd tot ooghoogte en neuslengte, net als het schap van weten, al veronderstellen we beter te weten.
PS In tijden van nood zaten de Oranjes toch in Canada en Londen, ons tot de laatste snik te verdedigen…


Gloria van der Spek zegt: zondag 6 september 2009, 3:13 uur
Mijn beste jn de Graaff, ik verheerlijk noch republiek noch monarchie. Waar ook ter wereld zijn geen voorbeelden te vinden van presidenten en koning(inn)en die waarlijk dienstbaar zijn naar hun volk. Wel andersom! Alle volkeren worden geacht te zwoegen voor hun presidenten en koningen, als nijvere bijen voor hun koningin. Natuurlijk zullen we de natuur haar gang moeten laten gaan, maar in de natuur van de denkende mens schuilt een gevaarlijke adder nl: boven de ander willen staan. Dat erfgoed(!) dragen we vanaf het begin in ons mee als vrucht van het gestolen goed dat nimmer gedijt nl: boven God willen staan! Zo leert ons de Bijbelse geschiedenis waar God zijn vertrouwen gaf aan de mens. Hen een paradijs schiep en hen dit alles toe vertrouwde op 1 na: (boom)vrucht van de kennis van goed en kwaad. Het bleek de mens niet genoeg. Zij wilden alles en lieten zich verleiden “als God” te willen zijn. En zo geschiede. Welnu: zie aan de mens!
Zie aan de Man van Nazareth! Zijn neus niet opgehaald voor een stal en een voederbak als wieg. Hoe anders had men zich voorgesteld : God die naar de Aarde kwam in menselijke gedaante. Licht uit Licht, God uit God kwam niet om te oordelen, maar om te dienen. Niet als koning, maar als onderdaan.. Een Goddelijke vondst! Mens onder de mensen, aan onze kant kwam Hij staan. Jezus ( = God redt) kwam in conflict met farizeeërs en de schriftgeleerden die met de vinger op de letter Hem oordeelden, veroordeelden! Welke God trekt nou op met -in hun ogen- ongelovig plebs, tollenaars, zondaars, vrouwen…? Nota bene op sabbat een man geneest… feest viert, eet en drinkt? Godslasterlijk vonden ze… God! Dus weg met Hem! Wie denkt Hij wel die Hij is! Op Godslastering stond de doodstraf, dus aan het kruis met Hem!
Strijd, strijd… van klein tot groot, van arm tot rijk. Samenspannen, oorlog voeren ook digitaal .Vermanen, betweteren, opgestoken vingers en afgunst… meningen, meningen. Onderbouwen, onderbouwen! Atheïsme, narcisme. Keukentafels en vriendjespolitiek. Want ik ben goed en jij bent slecht. Beter, groter, meer… meest, meester. Overtreffende trappen worden hoger en hoger beklommen en de luchtkastelen hangen opgestapeld. Tot op die dag, die laatste dag… de plumpudding compleet. Ijdelheid, niets dan ijdelheid. Laten we maar gewoon doen, dan doen we al gek genoeg. Dat geldt ook voor meneer de president en mevrouw de koningin. Saamhorigheid is ver te zoeken en de macht heerst met ijzeren greep over de volken. Angsthazige beveiliging legt een cordon rond de vips en het protesterende ‘klootjesvolk’ om op te schieten. Dat heb je ervan als je ‘als God’ wilt zijn en in het waanidee leeft dat jij op aarde een betere positie verdient dan de ander. Je zelfs tot koningin laat kronen of je tot president laat inaugureren…jij dan een paleis verdient en de ander een krot? Om je dood te schamen, toch?
Dat zou afgelopen kunnen zijn als ‘de mensch’ maar eens uit zijn gevangeniscoma wil ontwaken. We zijn allang bevrijd, maar beseffen het niet. Dáár is niet voor niets voor geleden! Macht moest verboden worden! Legers opgeheven! Die hele oorlogsindustrie op de schroothoop! De macht
ontmachten door niet je stem in handen te geven van de oude machtselite. Liberaal? Vergeet het maar: ikke, ikker, ’t ikst! Christelijk? Laat mij niet lachen: rijken rijker, armen armer! De Eu- aanbidders met hun machtsblok: uniforme uitbuiting ten enige voordele van de poenpenose! De dictatuur van de democratie: moord en doodslag. God huilt! Maar gelukkig blijft het niet bij tranen. De tijd van afrekenen komt eraan. Dan dek je maar, want wie van ons zal rechtop blijven staan? Laten we dan maar in onze handjes knijpen met die God van genade en vergeving. Die Zijn Koningshuis openstelt en vorstelijk onderdak geeft GRATIS EN VOOR NIETS. Dat is even andere koek dan oranjekoek. De vraag blijft alleen in hoeverre de hemel een hel is voor de overtreffende trappers? De rode lopers? De luchtkastelers? Geen rijk en arm? Geen bovendaan onderdaan? Waar niemand het in zijn bol heeft maar iedereen het in zijn hart? Gelukkig maar die vrije wil… hoeft niemand verplicht naar de hemel.
Moet mij nog van het hart dat ik uw schrijfkunst menigmaal bewonder. En last but not least: lijkt mij niet dat Willem het over de meiskes had, maar over de ouders. Want koninginnen en hun familie worden nu eenmaal in veiligheid gebracht. Het volk is zogezegd de klos.

louis sartorius zegt: zondag 6 september 2009, 4:24 uur
177 Veronica Cramer – Heerlijk, een vrouw die duidelijk van aanpakken weet en ook nog verstand van zaken heeft. Je weet zelfs wat potdekselen is. Tussen haakjes, wel liefst met geïmpregneerd hout. Voor een man een zegen een vrouw met al die kwaliteiten. Het houdt hem met beide benen op de grond. Ik kan er over meepraten. Ook vrouwlief, handen uit de mouwen, van schilmes, via verfkwast tot hamer toe. Jong geleerd is oud gedaan. Zou het bij koningskinderen zoveel anders zijn?

Willem Nijmegen zegt: zondag 6 september 2009, 11:13 uur
189-JN de Graaff—-U misinterpreteert er weer stevig op los, zo kunnen we nog wel even aan de gang blijven. En wederom legt u mij woorden in de mond die ik nooit uitgesproken heb, laat staan dat u inhoud en strekking begrijpt. Wat u hopelijk wel begrijpt is dat ik geen zin heb daar verder op in te gaan, want we hebben het hier niet over Rouvoet of christenen, maar over de monarchie. Dat uw subcultuurtje er steeds opnieuw maar niet in slaagt bij de les te blijven is mijn probleem niet, en dat hoeft u er dus ook niet van te maken. Spoel u hersens nu eens niet met verdunde whisky, want dat smaakt nergens naar.


Willem Nijmegen zegt: zondag 6 september 2009, 11:19 uur
JN deGraaf—PS. Uitstekend idee om niet meer om mijn postings te reageren; ik ben het daar volmondig mee eens, en zeg u van harte toe uw oprispingen eveneens met rust te laten.


Willem Nijmegen zegt: zondag 6 september 2009, 11:26 uur
200: om = op, en op = op


Willem Nijmegen zegt: zondag 6 september 2009, 11:53 uur
202 JN de Graaf—Wij hebben een deal, zie 200


Willem Nijmegen zegt: zondag 6 september 2009, 14:06 uur
204-Hanneke van der Meer—U leest en begrijpt kennelijk al net zo slecht als JN de Graaf, dus dat schept een band. Zijn posting 189 vermeldt ‘Ik reageer niet meer op uw voos en laf gewauwel.’, en ook al herken ik daar slechts zijn stijl in, het biedt voldoende aanleiding om daar met genoegen mee in te stemmen, vandaar die deal. Einde discussie.


Willem Nijmegen zegt: zondag 6 september 2009, 15:29 uur
189 – namens Hans Anders (waar Specsavers al eerder geen oplossing bood): het onderwerp van 8 november betreft de Onderwijsinspectie, bijdrage 103 is van Reinier.

louis sartorius zegt: zondag 6 september 2009, 17:46 uur
196 jn de graaff – Over uw reactie m.b.t. de Tweede Oorlog wil ik het niet hebben. Terzijde, uw portrettering van Wilhelmina is misplaatst. Alleen al die letterlijk arme Hendrik. Potdekselen. Een van de eerste timmermanstermen, die ik leerde kennen. Tja, woordenboeken. Maken wij de taal of het woordenboek? Schouderklopjes? Weet u, ik heb een instinct of zesde zintuig als u wilt. Zelden bedriegt het me. Bij het begin van mijn activiteiten op dit forum wel. Zelfs een driemaal. Leergeld genoeg betaald. Het instinct voor mensen die je kunt vertrouwen, waarbij je veilig bent als het erop aankomt. Dat heeft niets met meningsverschillen te maken. U zou, heb ik inmiddels begrepen door uw stukjes hierboven beter moeten weten. Uw terminologie (huishoudster, loodsvisje) schiet me in het verkeerde keelgat. Ze getuigt van een opvatting die u zegt te bestrijden. Die van provoceren, schofferen en bovenal propageren. U weet hopelijk dat intelligentie een loos begrip is? Zeer spectraal. Zie het onbenul over het begrip “autismespectrum”. Een uiting die blijk geeft van een ernstige vorm aan debilisering en gebrek aan gevoeligheid. Die gevoeligheid, hoe uit zich die verder? Dank overigens voor uw verwijzing. Ze is verhelderend voor nieuwe deelnemers aan het forum. Met insinueren of ‘kaltstellen’ schiet niemand iets op, behalve de dader. Door het zoeken naar die verwijzing in het discussie-archief stootte ik nog op een andere uit oktober 2007 (Vreest u in Nederland voor Parijse toestanden?). Ze geeft wel een heel bijzondere aanvulling op onze kennis omtrent de Tweede Wereldoorlog. Dat verzeker ik u.

Willem Nijmegen zegt: zondag 6 september 2009, 17:54 uur
214-Hanneke van der Meer—Trek gerust partij, maar onderbouw wel met steekhoudende argumenten, en informeer uzelf grondig alvorens te oordelen. Ooit heb ik dat (ik durf het niet eens meer uit te spreken in maaiveldland) in functionele zin geopperd, omdat iemand iets dergelijks bij zijn zoon vermoedde, that’s all. Sommige reacties erop -ook die van u, zo blijkt dus- getuigen van een ziekelijke drang tot nivellering, en ontkenning. Wen er maar aan, niet iedereen in dit ondermaatse land woont, werkt, en denkt ondermaats. Succes ermee, het bekende groepje geestverwanten zal u van harte verwelkomen. Hoe u die herkent? Een sterke minderheid met een nog sterkere meerderheid aan woorden, niet aan inhoud.

louis sartorius zegt: zondag 6 september 2009, 18:01 uur
Correctie, maar u had het begrepen: “Zelfs een driemaal” wordt “Zelfs driemaal”.

Willem Nijmegen zegt: zondag 6 september 2009, 18:41 uur
214-Hanneke van der Meer—In aanvulling op 216: uw geestverwanten zijn ook te herkennen aan hun afkeer van Big Brother, omdat ze die rol liever zelf vervullen. En vergeet niet negers, joden, homo’s, invaliden en zigeuners hun plaats te wijzen, want ook die afwijkingen brengen heel wat aversie teweeg waar u zich ongetwijfeld in kunt vinden.

Zie voor het vervolg deel 2 van “Psychopaat Maria Pekelharing”


Uitgelichte foto: 1942 – bron

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.