Openbare vrijheid en geopenbaarde informatie

Authors
EPSON scanner image

Acoustical – H.R.1 Home Radio

Het bevechten van de vrijheid om je zegje te doen, deel te hebben aan een proces van politieke meningsvorm is een zeer lange. Een markant punt in die geschiedenis ligt nu alweer bijna honderd jaar terug, het recht tot zenden. De verspreiding van de radio nam een aanvang als gevolg van de Eerste Wereldoorlog. Zelf boodschappen en programma’s zenden was het doel van de radio amateurs. De overheid wist niet hoe snel ze dit de kop in moesten drukken. Uiteindelijk kreeg ze ook, tenminste in grote delen van de wereld, het monopolie over dit medium.

Een van de flankerende maatregelen werd het auteursrecht, mede bedongen door de producenten van de grammofoonplaat en de film, onder het gesternte van Mussolini tot een internationaal verdrag gesmeed.

In onze eeuw lijkt die openbare vrijheid tot informatie werkelijkheid geworden te zijn. Het begon enkele decennia geleden met het lanceren van omroepsatellieten geschikt voor thuisontvangst. Een zender als CNN dankt er zijn opmars aan. Maar de werkelijke doorbraak kwam pas dankzij internet toen plots weer iedereen potentiële zender kon worden als in de begindagen van de radio. Geen centraal beheer meer van de informatie, geen concentratie van het bezit op verspreidingsmiddelen in weinige handen, maar iedereen met een computer en toegang tot internet. Het leek een rozige toekomst te worden voor de openbare meningsvorming met alle geopenbaarde informatie binnen bereik.

Echter, omgaan met die vrijheid is een ander chapiter. Een mening vormen is een ding, communiceren een ander. Aan kennis en kunde ontbreekt het velen. Zelfs het besef dat praatjes, in elkaar geflanste teksten, kiekjes , weinig van doen hebben met hebben van een mening maar veel meer met egotripperij.  De goegemeente wil bewonderd worden. In sociale media zijn de ‘likes’ niet te tellen. Afkeuring en kritiek uiten op inhoud is het grootste taboe in die wereld. Juist dat zou voorop moeten staan tezamen met het aanreiken van kennis en bronmateriaal. Uiteindelijk de basis voor een democratisch besluitvormingsproces op welk terrein ook.

Schermafbeelding 2013-11-30 om 03.25.17

Screenshot 30-11-13. Inderdaad, er is gelukkig veel materiaal opgeslagen. Ook dat wonderschoon portret. Maar wie zijn die ze? Een knokploeg van Henk Bres waarvoor Eveline me waarschuwde? Of toch de AIVD? Ja, Eveline heb ik verteld dat de AIVD op de hoogte is. Maar iets begrijpen is voor Eveline teveel gevraagd, blijkt eens te meer.

Mijn indruk, de meerderheid wil dit niet, men weet het al en slechts wat in het eigen straatje past wordt tot zich genomen. De leugen regeert of krijgt op zijn minst vrij spel. In je eentje tegensturen is onmogelijk. wel kun je laten zien hoe jezelf denkt dat het beter zou kunnen met je eigen middelen en je beperktheden. In mijn geval is dat een mengeling van wat mijn belangstelling heeft uit de politieke en culturele wereld. Begonnen als een waakhond tegen smurrie en smaad heb ik dit weblog een beetje uitgebouwd tot een doorgeefluik van opmerkelijke zaken. De daarin te investeren tijd wil ik wel binnen grenzen houden. Jammer is en blijft dat nogal wat materiaal verloren is gegaan dankzij lieden die volkomen lak hebben aan de medemens. Asocialen noem ik ze.

Een van de zaken die verdwenen zijn betrof de NSU moorden in Duitsland. Gisteren werd in Keulen de aanslag van 10 jaar geleden herdacht in de Keupstraße. Op het oorspronkelijke weblog stond een interactieve kaart uit Die Zeit m.b.t. de daden van de NSU. Omdat ik er vanuit ga dat elk steentje helpt in het opwerpen van een dam tegen fascisme is het jammer dat het verdwenen is. M’n blogs hadden samen zo’n miljoen clicks opgeleverd en dat betekent bij Google een hoge ranking. Prima om zaken onder de aandacht te brengen. Die ranking ben ik kwijt, het Operablog waarmee ik ooit begon is opgeheven en mijn blogspots bij Google opgeschort.

Nog dit, de vrouw waaraan ik dit alles uiteindelijk te danken heb draagt nauwelijks iets bij aan informatie op internet. Ze verbiedt me zelfs de toegang tot haar weblog: 403 – Forbidden…  Haar naam? Mag ik die wel noemen? Volgens haar niet… Hier haar openbaar portret op Twitter… Een schattig portret. Ik durf het niet meer te tonen… Wel deze van de man die haar ooit bij Krapuul binnenhaalde:

Schermafbeelding 2013-11-13 om 21.20.25

Het is me wat met die openbaarheid. Dreigen, dreigen en nog eens dreigen. Vreselijk die mensen die niet met openbaarheid weten om te gaan, wars zijn van argumenten en je persoonlijk wensen te raken. Zoek de verschillen van die Jeroen of Ina met Wilders zou ik willen zeggen. Of  Alice Schwarzer. Ook autoritair tot op het bot.

Goed, voor zolang het nog mogelijk is, ga ik vanaf heden op dit bericht zaken posten die verdwenen zijn en volgens mij meer aandacht verdienen d.m.v. een plaatje met een of meerdere links. Let wel, van bijna alle vorig jaar verdwenen berichten ben ik de teksten kwijt.

Allereerst, die NSU moorden:

 Mazelen en inenten, 1 november 2013:

Schermafbeelding 2013-11-01 om 04.01.56Over het Delfi arrest, 6 november 2013:

Schermafbeelding 2013-11-06 om 20.18.11

Ook deze Twitter account werd gewaarschuwd omtrent de “praktijken” van Tibaert, door wie anders dan Eveline van Donkelaar:

Schermafbeelding 2013-11-07 om 05.39.04

Dit betrof de rechtszaak over de voorzittersbenoeming bij de VPRO:

Schermafbeelding 2013-11-08 om 02.44.01

Een foto van Sylvie Lasserre m.b.t. een hulpactie van haar voor gevluchte Afghaanse moeders in Pakistan. Ook zij werd wel eventjes geïnformeerd over Tibaert door de welbekende oma die voortdurend haat zaait. 8 november 2013:

Schermafbeelding 2013-11-08 om 22.21.08

Een bericht over de vernietiging van de Sint Pietrsberg. Cement, beton, milieu…

Schermafbeelding 2013-11-09 om 03.31.50

9 november, een kaartje dat de nieuwe kustlijn in Europa aangeeft door de klimaatverandering:

Schermafbeelding 2013-11-09 om 05.10.25

10 november 2013:

Schermafbeelding 2013-11-10 om 00.11.07

Er komt nog veel, veel meer. en, het zal u niet verbazen, ook over feminisme, of beter hoe enkele vrouwen menen dit als alibi te gebruiken voor het om zeep helpen van openbaarheid om schoftenstreken in de vergetelheid te doen verdwijnen.

Schermafbeelding 2014-06-18 om 23.22.29Vandaag gaf ik nog even het linkje door op Twitter van dit bericht en lees het nog eens door om de draad weer op te pakken. Portret van Ina, ik klik en wat lees ik? Iets over volksgerichten. Dat treft. Zoals alle vergelijkingen gaat ook deze mank, maar je zou het een volksgericht kunnen noemen wat Tibaert de laatste jaren overkwam. Werkelijk los barste het onder aanvoering van twee dames. Dat wist Ina. En wat doet ze, ze kiest, zoals het wellicht een feministe van haar postuur betaamt, voor die vrouwen. Ze regelt wat met de een, en collaboreert met de ander. Pacten met de duivel kun je die daden noemen, heksenstreken. Die Ina toch en ze beroept zich op auteursrecht. Recht is van een andere orde, iemand recht doen, iemand eerlijk behandelen en in zijn waarde laten. Ze koos voor mensen die juist dit nalaten, iemand door de drek halen. Voor mij een raadsel, waarom ze dat deed, voor haar misschien een weet. Wat ik deze vrouw bijzonder aanreken is haar gebruik van kwalificaties aan mijn adres. Ze getuigen van weinig beschaving, meer van een Bataafse, zoals ik die zie. Grof op de persoon. Wie denkt ze daar mee van dienst te zijn? Wilders?

Ze wordt kotsmisselijk van volksgerichten, zeg ze. dan vraag ik me in gemoeden af welke? In mijn geval heb ik er niets van gemerkt, ze weigerde zelfs voortdurend antwoord te geven op een vraag van me, nee, ze had haar oordeel al klaar zonder dat ze wist van de hoed en de rand. Ze heeft het over middeleeuwse imbecielen. Welke Middeleeuwen en waar? Hier, in de moerassige rivierdelta of, om een dwarsstraat te noemen, in het Spanje van de Moren? Mensen als imbeciel aanduiden komt uit de vocabulaire van mensen die ook graag strooien met termen als ongedierte, in ieder geval is die stap snel gemaakt. De volgende stap is mensen die niet waard zijn te leven. Zou ze dat beseffen? Ik heb een sterk vermoeden van niet. Haar reacties m.b.t. feminisme spraken voor mij klare taal. Moet ik er nog verder woorden aan vuil maken? Misschien…

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: