Het superieure wezen vrouw…

Feitelijk is het nog veel schandaliger, dan ik het indertijd beschreef. In het stuk is er waarschijnlijk geen enkele oorspronkelijke formulering van haarzelf te vinden. Een verkapte vorm van plagiaat, zou je het kunnen noemen, gelet op het auteursrecht dat ze op het stuk claimt. Interessant voor justitie.

Lees meer Het superieure wezen vrouw…

De sloopbrigade van Jeroen

De sloopbrigade, zo had ik die lieden ook kunnen noemen in dit bericht over os en ezel. En zie, een van hen rept zich en slaakt beschuldigingen, die hij niet waar kan maken. Hoe ze ons kapot willen maken… roept Jeroen vd Heuvel, de man die zich onlangs zelf uitnodigde om me (met zijn kameraden) een bezoek te komen brengen. Een man die Tibaert een vies varken vindt.

Lees meer De sloopbrigade van Jeroen

Oordelen over mensen

Andermans psyche wordt op de korrel genomen, want de afwijking ligt bij de persoon zelf of groepering, dat kan niet anders volgens die redeneertrant. Van de eigen psyche heeft men nauwelijks enig benul, zichzelf ter discussie stellen komt niet bij ze op.

Lees meer Oordelen over mensen

Bang, vooral bang

Geen angst voor ontploffende kerncentrales of in de fik rakende olieraffinaderijen. Geen angst om deel te nemen aan gemotoriseerd verkeer in de lucht of op het land, geen angst voor manipulatie met ons voedsel, wel angst voor mensen met een andere godsdienst, voor mensen met andere culturele gebruiken. Geen angst voor de toekomst onder kapitalistisch vaandel, wel angst geconfronteerd te worden met de normen en waarden die niet de onze zijn.

Lees meer Bang, vooral bang

Oostindisch doof

Bataven verkeren graag met mensen die zich in hun wezen superieur achten en alle overigen niet gelijkgezinden als te verachten, als dom en gevaarlijk beschouwen. Fascisten zijn het, in hart en nieren, deze Bataven. 

Lees meer Oostindisch doof

Wollt Ihr den totalen Krieg?

Alle kwaad komt van de ander, komt van buiten. Enkele weken geleden zond de Franse TV een opmerkelijk programma uit met veel cijfermateriaal. De aanleiding was onderzoek gedaan door het CRS over het gevoel van veiligheid. Uiterst merkwaardige cijfers kwamen naar boven bij het leggen van relaties tussen werkeloosheid, het percentage “allochtonen” ter plaatse en de hoogte van criminaliteit.

Lees meer Wollt Ihr den totalen Krieg?

Aanranden

U zult nu zeker denken, waar heeft die man het over, aanranden, Wilders? Wat ik probeer is de logica te volgen van mensen die bezield zijn van de idée fixe dat in hun persoon de waarheid en het leven samenkomen.

Lees meer Aanranden