Het Bataafse racisme

Toch merkwaardig, dat juist het zich losgeweekte Roomse deel van de Nederlanden zich kon tooien met het predikaat godsdienstvrijheid zonder enige restrictie. Het Calvinistische noordelijke deel had nog een lange weg te gaan.

Lees meer Het Bataafse racisme