Het Bataafse racisme

Rassenrellen in de Afrikaanderwijk in 1972
De inboedel van een pension wordt op straat gegooid.


 

In augustus 1972 vonden in de Afrikaanderwijk zes dagen lang rassenrellen plaats. Havenarbeiders trokken op naar de wijk, waar Turkse gastarbeiders werden ondergebracht in een groeiend aantal pensions. De havenarbeiders wilden duidelijk maken dat ze er schoon genoeg van hadden dat hun wijk steeds meer “in handen” was gekomen van “buitenlanders”. In een tocht door de wijk werden stelselmatig de ruiten van huizen van gastarbeiders ingegooid. Ook pensions in andere buurten werden belaagd. Racisten uit Den Haag en Utrecht kwamen meedoen aan het oproer. De rellen hielden dagenlang aan, mede doordat de politie zich op de achtergrond hield. Pas na een paar dagen van onlusten kwam de politie in actie en arresteerde men 72 mensen.

 
Aldus Janneke van Beek op de site “Doorbraak” van 12 november 2013. Ze schrijft dit n.a.v. de onthulling van een Monument voor de Gastarbeider. Tien jaar na de rassenrellen in Rotterdam kwam de SP met haar brochure over gastarbeiders. Wat ik niet wist, ik had ze nooit gelezen, was dat er een bijdrage van Theun de Vries in te lezen stond en dat er een reactie was van Anton Constandse op die brochure. Een hemeltergende en dat zeg ik niet nu, met de kennis van nu. In de periode van die rellen in Rotterdam was ik in Maastricht betrokken bij een project onder de noemer “Huisvesting voor gastarbeiders”. Niet voor “de” gastarbeider dus. En dan lees je helaas nu pas wat De Vries en Constandse te melden hadden. Met terugwerkende kracht lijken het wel Wilderianen. Waar komt hun houding vandaan? Op gedegen onderzoek of uitgebreide literatuurstudie kan ze niet berusten. Maar op wat dan wel?

Ik neem nu een citaat over van Constandse gehaald uit de website SP Transparant, waarop een kritische beschouwing te lezen valt over die brochure en wat ze teweeg bracht. Constandse:“Men moet zich eens indenken, welke ghetto’s er zullen ontstaan van verouderde, en voor ons gevaarlijke, immigranten, als we niet alleen hun gruwelijke slachtgewoonten aanvaarden, maar ook hun diskriminatie van vrouwen, hun patriarchaal-autoritaire aanmatiging, hun onderwerping van kinderen, hun stamveten. Waarom van nieuwkomers aanvaarden, wat we zelf in gewoonten en wetten hebben opgeruimd?”

 


Bij het lezen van dit proza vraag ik me oprecht af waarom ik deze man ooit serieus heb genomen, een belezen man, zeker, tevens anarchist. Stapels literatuur heb ik overgehouden aan dat een jaar durende project op de Academie van Bouwkunst, analyses, programma’s, ontwerpen, en dan lees je dat, iets van jaren later. Er zullen ghetto’s ontstaan, zegt ie, van verouderde immigranten, die voor ons gevaarlijk zijn. Het staat er echt, verouderde, voor ons gevaarlijke immigranten. En dan komt de bekende litanie die je ook bij elke ongeletterde hoort over het dondert niet, Turken, Arabieren, Berbers, moslim of niet. De logica van Constandse is er eentje van selffulfilling prophecy, waarin ook Wilders uitblinkt, racistisch tot en met, een fascist waardig. Ik kan het niet anders zien.

Schermafdruk 2016-07-23 04.55.22Och ja, een eeuw eerder golden de Roomsen als een bedreiging voor dit land. Nu dus de moslims. En ja hoor, ze maken het waar die moslims, het kalifaat is in Syrië en Irak verrezen, in landen met een barbaarse bevolking toch, volgens die redenering van Constandse, verrezen is het met dank aan onze beschaafde “Angelsaksische” vrinden.

Toch merkwaardig, dat juist het zich losgeweekte Roomse deel van de Nederlanden zich kon tooien met het predikaat godsdienstvrijheid zonder enige restrictie. Het Calvinistische noordelijke deel had nog een lange weg te gaan. Ze duurt nog voort, vrees ik, in de hoofden van de zich superieur wanende, ik kan het niet laten, Bataven.

U begrijpt me wel…


Uitgelichte foto: Doorbraak

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.