Een mooi huis en geld op de bank

Thomas Hoepker: Bioscoop aan de rand van Napels (1956)La Butte Bellevue“Ach ik ben niet te beledigen door idioten.
Ik heb een gelukkig leven, een leuk gezin, een mooi huis, geld op de bank, goede vrinden.”


Aldus iemand die wenst te leven volgens de sociaal-democratische beginselen zoals hij zelf beweert. Wat die beginselen inhouden is me niet duidelijk, ik vermoed dat deze voornamelijk te maken hebben met het scheppen van sociale vrede onder kapitalistische voorwaarden. Vandaar dat Drees na de oorlog de ideale man op de juiste plaats was, samen met de Roomsen, en decennia later Kok met de zogenaamde liberalen. Geen specifiek Nederlands verschijnsel, de zusterpartijen van de PvdA in het buitenland handelden via hetzelfde stramien, eentje dat uiteindelijk stoelde op de diverse fascistische stromingen van voor de oorlog en de door hen geschapen verworvenheden op sociaal gebied: gezondheidszorg, kindergeld, ouderdomsvoorziening. In ruil daarvoor leverde de sociaal-democratie haar socialistische veren in. De ironie wil nu dat fascisten de volledige afbraak van de sociale rechtstaat nastreven, inclusief de culturele verworvenheden. Deze ontwikkeling zette in onder Thatcher en werd de officiële Europese agenda na 1989 onder het motto privatisering. Wat goed is voor de markt is goed voor u. Ieder voor zich, God voor ons allen.

Zeer begrijpelijk als het volk vervolgens zegt of je nu door de kat of de hond gebeten wordt, het komt op hetzelfde neer. Nog in de veronderstelling levend dat enige concurrentie tussen de geachte afgevaardigden hen misschien tot enig voordeel zou kunnen strekken, wordt het PvdA jasje ingeruild voor het blauwe van een geblondeerde volksmenner. Toch beweegt het politieke kader zich, praktisch zonder een enkele uitzondering, binnen het gegeven keurslijf, zeg maar het dictaat van de financiële wereld, hetwelk zelfs staten kan maken en breken, waarvoor de term neoliberalisme gehanteerd wordt. Van een onafhankelijk politiek beleid kan pas weer gesproken worden onder een ander economisch-financieel model. Als het volk dat wil. Een dergelijke revolutie zal zo snel niet plaatsvinden, daarvoor zijn de belangenverstrengelingen veel te groot. Hypotheek, pensioen, autootje, vakantie, scholing en amusement. Verzekerd tot het graf, het ideaal zoals het indertijd bij de fascisten al werkelijkheid werd en nu onder druk staat.

Laten we na deze korte overpeinzingen en het zien van die beelden uit Marseille de citaten van een sociaal-democraat ter hand nemen. Ze handelen over fascisme, monsters, de Februaristaking, Auschwitz en de boerenterreur. Ook over De Telegraaf, figuren als Baudet en Derksen. Een lijstje heeft hij samengesteld, deze man die rechten en sociologie heeft gestudeerd, over hoe fascisme te herkennen valt volgens hem en een boekje heeft hij uitgegeven over het Italiaans fascisme. Zijn CV: Wikipedia. Hij spreekt tot ons via Twitter, waar tegenwoordig alle wijsheid vandaan komt, zie Wilders en Trump en voorheen Halsema, en uit elk bericht van hem valt te destilleren dat hij fundamentele kennis, historisch, (partij-)politiek, ruimtelijk, economisch en zelfs juridisch mist om over fascisme inhoudelijk te debatteren. Hij mijdt daarom elk contact en neemt geen kennis van aangeboden materiaal. Een handelwijze overbekend van fascisten, zo niet fascistisch. Wie is er mee geholpen?

Wellicht ten overvloede, het duidelijkst worden mensen door de hun zelf opgelegde zwijgplicht, thema’s waarover ze niet wensen te spreken en dat zijn er in dit verband zeer veel. Te beginnen met Israël en Palestina, het zionisme als zusje of broertje van het fascisme.

Bekijk tegen deze achtergrond nogmaals die documentaire over een arme woonbuurt in Marseille en haar bevolking. Te constateren vallen de uitwerkingen van het kapitaal en hoe de overheid deze legitimeert of er zelfs de voorwaarden toe schept. We kennen ook de receptuur van sociaal-democratische snit, stadsvernieuwing. Een beter middel tot verdere kapitalisering van stad en land is niet denkbaar. Sinds de zeventiger jaren zijn we verder van huis dan ooit. Een woning waarin je werkelijk leven kunt, is dat geen mensenrecht? En de ruimte, hoort die ons niet allen toe?

 


 
Waar kwam de beste man gisteren mee? Niets uit de geschiedenis geleerd. Niets. Een 10 punten plan stelt hij voor. Weer die 10 punten. In zekere zin consequent als we de geschiedenis met Het Plan overdenken in relatie met het fascisme. Welke punten zou hij in gedachte hebben of schiet zijn voorstellingsvermogen tekort?

Verlaat eens je zelf geschapen idylle @drjhamsterdam gevestigd op “sociaal-democratische beginselen” met een in jouw voorstelling mooi huis en kijk eens rond, ga in gesprek en ga bovenal studeren. Ook van belang voor je “volgers”.
 


 


Uitgelichte foto: bron – Ingevoegde video: bron

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.