De schone schijn van kinderliefde

· fascisme, internet, justitie, religie, sexualiteit
Authors

Je hoort tot de familie, je moet je aanpassen en zwijgen, anders wordt je verstoten. Het equivalent van de stinkende Hollandse hokjesgeest. Dit beeld komt bij me boven door het lezen van een artikel in de NRC: “Nergens vond ik gehoor. Nu is alleen de paus over”. Pedofilie, het smerige wapen in handen van prelaten, fascisten en andere miserabelen. Wordt het ingezet, dan is verdediging uitgesloten. Dan heet je slachtoffer of dader te zijn. Dan word je afgebrand. Ook hier, wie zwijgt stemt toe.

IllustratieInstituties als de Roomse Kerk genieten bijzondere bescherming. Het zijn toevallige individuen die zich bezondigen, het instituut is heilig, dat mag niet beschadigd worden. Ze vertegenwoordigt tevens een orde, waarin we zijn gaan geloven, kerkelijk of niet.

Twitter – 9 juni 2013Via “Tibaert” kon ik de schone schijn van “kinderliefde” op Twitter en op weblogs laten zien. Mijn ervaringen reikten zelfs terug tot bijdragen aan het NRC forum n.a.v. een mogelijke uitlevering door Zwitserland van filmregisseur Polanski aan de USA en over een moorddadige aanslag op een crèche in Dendermonde. Elke nuance raakt zoek als het onderwerp kindermisbruik betreft bleek alras. Niet het kindermisbruik door onze manier van leven, van kindsoldaat tot slavenarbeid en verhongerende kinderen. Die beelden verdringen we, aan die kwesties hebben we part nog deel, we leven er wel goed van.

Als het politiek of anderszins te pas komt, wordt de boodschapper van misbruik, op welke manier ook, als dader, als betrokkene of als slachtoffer met een trauma weggezet. Al deze fases heb ik als Tibaert voorbij zien komen. De kernboodschap, waar al die onverlaten zich uiteindelijk onder konden verenigen, luidde vervolgens: Tibaert bedreigt kinderen. Het ultieme wapen zogezegd.  

Denk niet dat dergelijke onverlaten zich ooit druk maken over kinderen die niet tot hun clan behoren. Ze handelen zoals het fascisten betaamt, ze wensen slachtoffers te maken en slachtoffers misbruiken ze ten tweede male voor de door hun gewenste orde. 

Een persoon wil ik hier vermelden. Ze is de tweep uit de bovenstaande tweet, die ze via een andere account nogmaals RTte. Voor haar een gangbare praktijk.  Binnen enkele dagen speelde ze, door op deze wijze massaal te  spammen, het klaar dat mijn naam aan die van Demmink gekoppeld werd. Ziedaar hoe fake nieuws, smaad en laster verspreid kunnen worden en hoe je feiten in de wereld helpt. 

Het spreekt dat velen op hun manier gebruik maakte van het resultaat van haar spam- en lasteractiviteiten. Het werd een regelrechte hetze die uitmondde in het doen verdwijnen van mijn weblogs, dankzij de vriendelijke hulp aan deze dame verleend door de huidige eigenaar van de site Krapuul. Wat was het voorspel tot dit alles? U gelooft het niet, een “discussie” over pedofilie op de site Krapuul.

Kortom, dit slag mensen zijn onbetrouwbaar en ze maken slachtoffers, helpen doen ze niet niemand. Misschien zichzelf in hun eigenwaan. Kinderen blijven het kind van de rekening, dat is het treurigst van al. 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: