VERBODEN TOEGANG

Vivian Maier: Chicago (1950s)
Verboden toegang, voor wie en waar? Voor wie niet?
Nooit vergeten, verzet is zo oud als onderdrukking…

Born in the common by a building site
Where the ground was rutted by the trail of wheels
The local Christian said to me
You’ll lower the price of property
 
You’d better get born in some place else
So move along get along
Move along, get along
Go! Move! Shift

 
(Christy Moore)

The extent of royal forest in the Middle Ages

Momenteel is in Engeland wetgeving in voorbereiding die het trekken en tijdelijk verblijven op elke willekeurig plek, zonder iemand tot last te zijn, nog verder aan banden gaat leggen.

Op het weblog “paste tense – London radical histories and possibilities” wordt uitvoerig het waarom en de gevolgen uit de doeken gedaan. De ene vrijheid, die van bezit, is de andere niet, die van ongebonden zijn.

Van grote waarde blijkt het toegevoegde, verre van complete, historische overzicht van maatregelingen tegen niet-ingezetenen, rondtrekkende dagloners, boeren op gemene gronden, Sinti en Roma, bedelaars en vagebonden.

Een van de oudste, de Norman Forest Laws, betrof het veilig stellen van bosgronden voor de jacht. Dorpen werden vernield en de bewoners verjaagd om het areaal aan bossen verder uit te breiden.

In de Middeleeuwen hadden de koninklijke bosgronden een omvang van een kwart tot eenderde van het gehele landelijke gebied van Zuid-Engeland. Overtreding van de boswetten, bijvoorbeeld voor het verkrijgen van voedsel voor de arme bevolking, kon zelfs met de dood bestraft worden. De straffen zijn nu van een andere aard maar aan de bezitsverhoudingen heeft zich nagenoeg niets veranderd.

In het artikel wordt ook ingegaan op het Statute of Merton uit 1235 dat enkele eeuwen later de basis zou leggen voor de industrialisatie van Engeland dankzij de mogelijkheid tot onteigening van het gemene land, de enclosures. Voorts wordt aandacht besteed aan de wetgeving omtrent het reizen en trekken.

Born at the back of a hawthorn hedge
Where the black hole frost lay on the ground
No eastern kings came bearing gifts
Instead the order came to shift
 
You’d better get born in some place else
Move along, get along
Move along, get along
Go! Move! Shift

De bevrijde mens, verlost van de feodale ketenen, werd tot proletariër. In de woorden van Karl Marx:

“The proletariat created by the breaking up of the bands of feudal retainers and by the forcible expropriation of the people from the soil, this “free” proletariat could not possibly be absorbed by the nascent manufactures as fast as it was thrown upon the world. On the other hand, these men, suddenly dragged from their wonted mode of life, could not as suddenly adapt themselves to the discipline of their new condition. They were turned en masse into beggars, robbers, vagabonds, partly from inclination, in most cases from stress of circumstances. Hence at the end of the 15th and during the whole of the 16th century, throughout Western Europe a bloody legislation against vagabondage. The fathers of the present working class were chastised for their enforced transformation into vagabonds and paupers. Legislation treated them as “voluntary” criminals, and assumed that it depended on their own good will to go on working under the old conditions that no longer existed.”

Verder bevat het artikel een schat aan informatie over de armoedebestrijding en de grote zorg over en voor ongewenste vreemdelingen. Nooit werd uit het oog verloren dat wetten en regelgeving afgestemd dienden te worden op christelijke principes van barmhartigheid en naastenliefde. Het zijn die waarden ook die er voor zorg droegen dat Engeland kon uitgroeien tot een imperium. een weldaad voor de mensheid. Zo konden kapitalen vergaard worden en werd een wereldorde geschapen afgestemd op de behoefte van de vrij geworden mens. Daar had zelfs Marx niet van durven dromen. De publieke ruimte behoort de vrij geworden mens, maar wanneer is diezelfde ruimte, een weg niet meer publiek?

Een artikel om te bewaren en te vertalen naar situaties elders, bijvoorbeeld de Nederlandse. Politieverordeningen, planning van infrastructuur, vreemdelingenwet. Bijna onbeperkt kan een lijst van punten aangelegd worden om verder al die zaken uit te diepen die we gewoon zijn gaan vinden, maar bij enig nadenken dat allesbehalve zijn. In de realiteit van alledag, de ruimte waarin we ons bewegen en vertoeven, wordt het historische proces duidelijk van macht, van geweld, van vernietiging van leven tot een hoger doel. En dat is alom bekend, dat doel…

Of vergis ik me, weten jongeren niets meer over het verleden? Mogen ze niets meer weten, omdat ze anders van de rechte, rechtse weg afraken? Zullen ze nog ooit iets anders leren dan dat het kapitalisme heeft gewonnen en dat het einde van de geschiedenis bereikt is?

Berlijn, 1977…
 

Helke Sander – die allseitig reduzierte Persönlichkeit

 
Uitgelichte foto: bron

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.