Een bericht uit Servië: Neonazisme

Amerikaanse bezettingstroepen in Vladivostock 1918
Allied intervention in the Russian Civil War


 
Mensen willen niet door twijfel geplaagd worden en graag hun opvattingen, maar ook hun hoop en verlangens bevestigd zien.

Josef Koudelka

Conspiratie, complottheorie, dat is het eerste dat geroepen wordt als onwelkome berichten verschijnen waarmee politieke, economische en militaire belangen gemoeid zijn. In het geval van 9/11 viel dat voor elk weldenkend persoon te constateren, waarbij opviel dat het juist de bedoeling was geruchten gaande te houden om vooral vaststaande feiten aan de aandacht te onttrekken.
 
Nergens is propaganda zo effectief ontwikkeld als in de Verenigde Staten. Daartoe draagt de zo hooggeprezen “vrije pers” in ruime mate aan bij, gewild of niet.
 
Vandaar dat ik het nu eens over een andere boeg gooi en iemand aan het woord laat die gediskwalificeerd wordt als verspreider van complottheorieën. In het onderstaande bericht werpt hij zijn licht op de atoommare bedreiging van de USA met een van de vele chapiters waarover nooit gesproken wordt. Ze begon in 1945 om de Sovjet Unie te bevrijden, toen deze nog geen kernmacht was. Waartoe bevrijding voor hen dient weten we genoegzaam. Zo heeft het artikel van Michel Chossudovsky al ruim zijn waarde bewezen.
 
Er zijn zoveel redenen aan te voeren waarom de buitenlandse politiek en het militair optreden van de VS niet deugen, dat het bijna onmogelijk is argumenten aan te dragen dat we met een staat van doen hebben die de wereldvrede wil dienen. Profijt en macht zijn steeds het leidend beginsel gebleken. Daartoe dient op de eerste plaat die zogeheten vrije pers. Hanteer daarom het beginsel van I.F. Stone en sla aan het speuren over welk onderwerp dan ook en ga er vanuit dat we bedrogen worden tot aantoonbaar het tegendeel bewezen is. Berichten zonder enige historische context kunnen sowieso als onbetrouwbaar aan de kant geschoven worden. De oorlog in Oekraïne levert hiervoor het zoveelste bewijs.

 


 
 

NEONAZISME EN DE OORLOG IN OEKRAÏNE: INTERVIEW MET MICHEL CHOSSUDOVSKY

Dragan Vujicic

 
De steun van het Westen aan het neo-nazisme in Oekraïne zou geen verrassing moeten zijn. Historisch gezien  steunden machtige financiële belangen van de VS niet alleen nazi-Duitsland en het Bandera-nazisme in Oekraïne. In sommige opzichten is de totalitaire praktijk van het neonazisme verwant aan de doctrine van de neocons zoals geformuleerd in het Project of the New American Century (PNAC). 

En Servië, pas op, u bent het enige land in Europa dat zich moedig heeft verzet tegen de druk van de VS.

Dit en nog veel meer wordt onthuld in dit interview met prof. Michel Chossudovsky, econoom, emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Ottawa en redacteur van de gerenommeerde anti-globalistische Global Research-website.


Dragan Vujicic: Hoe kijk je naar de oorlog tussen Oekraïne en Rusland?

Prof. Michel Chossudovsky: De oorlog in Oekraïne eindigde voordat hij begon. De Russen vernietigden letterlijk hun luchtmacht en marine vanaf het allereerste begin in februari-maart 2022.

Ook heeft Rusland strategische controle over een groot deel van de Zwarte Zee en totale controle over de Zee van Azov. Turkije, een zwaargewicht van de NAVO, is een onuitgesproken bondgenoot van Rusland. Turkije beheerst de zuidelijke flank van de Zwarte Zee.
 

Zwarte Zee

Iedereen die een minimaal begrip heeft van militaire strategieën, weet dat je geen conventionele grondoorlog kunt voeren zonder een marine en een luchtmacht.

Nu, na deze recente “lekken” van het Pentagon, is er voldoende bewijs dat Oekraïne bijna geen munitie meer heeft en dat ze niet (zelfs met steun van de VS en de NAVO) de militaire capaciteiten hebben om de Russen te confronteren.

Hopelijk komt er een staakt-het-vuren om levens te redden. Ik denk dat de oorlog over ongeveer een maand zou kunnen eindigen en dat de onderhandelingen zouden kunnen beginnen. Maar er zijn obstakels om dit doel te bereiken. Er is een crisis in bonafide diplomatie. De regering-Biden weigert een dialoog met Rusland aan te gaan met het oog op een staakt-het-vuren en vredesonderhandelingen. 

Het grootste probleem is eigenlijk dat politici in Amerika in hun eigen propaganda geloven. Ze denken dat ze Rusland kunnen verslaan door kernwapens te gebruiken. Nukes zijn opnieuw gecategoriseerd. Tactische zogenaamde mini-nukes met een laag rendement zijn gepland voor gebruik in het conventionele oorlogstheater. Als kernwapens worden gebruikt, zou dat ons naar een WO III-scenario leiden. 

Ik heb onderzoek gedaan naar de geschiedenis van kernwapens, te beginnen met het Manhattan Project (de creatie van de Amerikaanse atoombom). Veel mensen weten gewoon niet dat het Manhattan-project in de onmiddellijke nasleep van Hiroshima, Nagasaki in augustus 1945 bedoeld was om een ​​nucleaire oorlog tegen de USSR te voeren, in een tijd dat de Sovjet-Unie en de VS bondgenoten waren.


 

Sovjetsteden worden het doelwit van atoombommen

DV: Heb je het over plannen voor een nucleaire oorlog na 1945?

PMC: Waar ik naar verwijs is de Amerikaanse blauwdruk van 15 september 1945 volgens welke het Amerikaanse Ministerie van Oorlog van plan was om meer dan 200 atoombommen op 66 steden van de Sovjet-Unie te laten vallen. Dit staat niet vermeld in de geschiedenisboeken.
 

Kaart van 66 Sovjet stedelijke strategische gebieden die gebombardeerd zullen worden met 206 atoombommen.
1945-Atomic Bomb Production – pdf

Zie ook

 
Bovendien, wat ook vergeten is in onze geschiedenisboeken, is dat in januari 1918 een multinationale strijdmacht bestaande uit troepen uit het VK, de VS, Canada en Japan de Sovjet-Unie binnenviel met 200.000 soldaten, zogenaamd om “de revolutionairen te kalmeren”. maar in feite was het een illegale invasie.

Dit gebeurde precies twee maanden na de Oktoberrevolutie, op 12 januari 1918, en het duurde tot het begin van de jaren twintig.


 
DV: Wat zijn de nucleaire capaciteiten van de belangrijkste rivalen van de VS vandaag?

PMC: Rusland en China staan ​​op één lijn met de VS wat betreft nucleaire capaciteiten. De VS hebben een project van 1,3 biljoen dollar dat uitsluitend is toegewezen aan kernwapens , wat groot geld vormt voor de defensie-aannemers van de VS en de NAVO. We staan ​​op een gevaarlijk kruispunt. Westerse politici geloven dat ze een nucleaire oorlog kunnen winnen.

DV: Met de oorlog in Oekraïne is het nazisme weer de kop opgestoken, nu noemen ze het neonazisme?

PMC: Het Amerikaanse financiële establishment heeft de nazi’s gesteund sinds het begin van het Derde Rijk. Wall Street, de Federal Reserve en de Bank of England steunden de verkiezingscampagne van Adolf Hitler voor kanselier in de nasleep van de Weimarrepubliek. Ze hadden zakelijke belangen in nazi-Duitsland. Er waren machtige Amerikaanse economische belangen achter het Derde Rijk, waaronder Prescott Bush , de grootvader van George W. Bush.

Bovendien is het algemeen bekend dat je niet ten oorlog trekt als je geen olie hebt en Hitler begon op 22 juni 1941 Operatie Barbarossa, een militaire operatie waarvoor hij een enorme hoeveelheid brandstof nodig had. Rockefeller’s Standard Oil of New Jersey (het huidige Exxon) bevoorraadde de troepen van Hitler tot 1945. Zonder de verkoop van Amerikaanse olie aan nazi-Duitsland zou Operatie Barbarossa niet hebben plaatsgevonden. 

Voordat Harry Truman president werd in 1945, toen hij senator was, verklaarde hij zijn standpunt als volgt:

“Als we zien dat Duitsland de oorlog aan het winnen is, moeten we Rusland helpen; en als Rusland wint, moeten we Duitsland helpen”

DV: Vandaag evolueert de wereld naar de-dollarisering en wordt de multipolaire wereld geboren.

PMC: Ik denk dat veel analisten en journalisten niet begrijpen wat de-dollarisatie betekent. De dollar als valuta is niet het belangrijkste probleem. Wat op het spel staat, is het macro-economische apparaat van gedollariseerde landen en hun relatie met Wall Street en de Washington-consensus.

De Federal Reserve, Wall Street et al, genereren in dollars luidende schulden, die hen vervolgens in staat stellen om wereldwijd het neoliberale economische beleid af te dwingen.  

De centrale banken van gedollariseerde derdewereldlanden zijn steevast ter ziele en worden gecontroleerd door Wall Street, het IMF en de Wereldbank.

De-dollarisatie vereist een “Exit” uit de instellingen die de (in dollars luidende) schuldencrisis in stand houden. Tot deze instellingen behoren het IMF en de Wereldbank (die de centrale banken van het Zuiden controleren), om nog maar te zwijgen van de regionale ontwikkelingsbanken en de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

Wat de BRICS-lidstaten betreft, zijn India, Zuid-Afrika en Brazilië zwaar gedollariseerd, dwz. in de wurggreep van IMF-voorwaarden. Het zijn geen soevereine natiestaten. Wat nodig is, is dat soevereine landen hun eigen centrale bank hebben die niet afhankelijk is van externe crediteuren.

DV: Wordt Rusland beschouwd als de drager van de huidige de-dollarisering?

PMC: Hun financiële en bankinstellingen van na de Koude Oorlog zijn in veel opzichten nog steeds afgestemd op het Westen. Laten we niet vergeten dat de neoliberale agenda begin jaren negentig aan Rusland werd opgelegd onder de gevolmachtigde Boris Jeltsin-regering.

Ik moet ook het lot noemen van Ruslands goud- en dollardeposito’s bij westerse banken. Ze zijn belangrijk voor de Russische regering. Toen de “Speciale Militaire Operatie” van Rusland in februari 2022 begon, werd ongeveer 200 miljard dollar aan reserves van de Russische centrale bank die bij westerse banken waren gedeponeerd, bevroren. En dat omvat niet de miljarden dollars aan activa van de Russische ‘oligarchen’ die in het westerse banksysteem zijn gestort. Waarom hebben ze niet geprobeerd om dat geld op te nemen?

DV: Is Rusland, militair gezien, beter georganiseerd dan de VS en de NAVO?

PMC: De Amerikaanse en Europese bedrijven die wapens produceren voor de VS-NAVO (dwz het militair-industriële complex) zijn volledig in particuliere handen. In de praktijk worden de oorlogen van de VS en de NAVO geprivatiseerd, ze dienen particuliere bedrijfsbelangen onder het label van “nationale veiligheid”.

De ‘eigenaren van oorlog’ zijn vooral geïnteresseerd in winst en meer winst, uit de opbrengst van wapenverkopen, in plaats van de prestaties van de geavanceerde wapensystemen die ze verkopen aan de VS-NAVO.  

Militair gezien loopt Rusland in veel opzichten voor op de VS-NAVO, met name wat betreft zijn luchtverdedigingssysteem (S-400) dat superieur is aan de Amerikaanse Patriot (ADS).

DV: Er vinden veel domme en gevaarlijke dingen plaats in die oorlog?

PMC: Ja, laten we wijzen op de acties van het zogenaamde Internationaal Strafhof (ICC), dat president Poetin beschuldigde van de oorlogsmisdaad van het onder dwang overbrengen van Oekraïense kinderen naar Rusland. Dit is overduidelijke onzin. Het ICC gaf Rusland niet de schuld van agressie tegen een buurland, maar van het verwijderen van kinderen uit door oorlog verscheurde gebieden in Donbass, uiteindelijk om de levens van die kinderen te redden. Het is idiotie en het ICC is totaal corrupt.

DV: Wat is de relevantie van de Davos WEP-agenda als we het hebben over het conflict tussen Oekraïne en Rusland?

PMC: De betrekkingen van Rusland met het World Economic Forum zijn tegenstrijdig. Acht maanden voor de “Special Military Operation” van februari 2022 nam Rusland deel aan een scenario met het WEF over procedures en acties bij een grote cyberaanval.

De “Davos-spelers” staan ​​routinematig in contact met de Russische financiële instellingen. Op hun beurt hebben de financiële en bancaire belangen van Rusland, waaronder de Russische Centrale Bank, hun banden met de Washington Consensus behouden, evenals met het IMF en de Wereldbank. 

Poetin is zich ervan bewust dat er indringers zijn in het financiële systeem van Rusland.

DV: Wat te doen als de VN absoluut geblokkeerd is?

PMC: Het moet bekend zijn dat de VN in het begin een project was dat sterk werd beïnvloed door machtige bankbelangen, waaronder de Rockefellers. Ik moet zeggen dat het VN-systeem aan het begin van het naoorlogse tijdperk internationale legitimiteit en acceptatie had als instrument van vrede. Ik heb als consultant voor een aantal VN-agentschappen gewerkt.

Nu is de VN de facto geprivatiseerd en gecoöpteerd, partner van het WEF, in dienst van de belangen van de financiële elites. Ik zou ze karakteriseren als “uitverkocht”. Ze hebben de Verenigde Naties verraden.

Zoals wijlen Padre Miguel d’Escoto Brockmann (die in 2008-2009 voorzitter was van de Algemene Vergadering van de VN) schetste, moet het VN-systeem volledig worden geherstructureerd om de ware geest van internationalisme te herstellen.

Pater Miguel was mijn mentor. In dit opzicht  heb ik in Azië, China, Latijns-Amerika gewerkt… en ik realiseer me hoe mensen uit alle lagen van de bevolking op verschillende continenten dezelfde waarden delen. Iedereen zou in rechtvaardigheid en rechtvaardigheid moeten leven.

DV: Hoe kijk je naar de internationale positie van Servië?

PMC: Uitzonderlijk. Servië is niet gezwicht voor de druk van Washington, namelijk sancties tegen Rusland.

DV: Servië wordt nog steeds onder druk gezet om Kosovo en Metohija op te geven?

Hashim Thaci en Madeleine Albright, (1998)

PMC: Gebaseerd op mijn ervaring en op de documenten over de internationale status van Kosovo. Ik denk niet dat het mogelijk is om te onderhandelen over de mogelijkheid dat Kosovo en Metohija de status van een soevereine natiestaat krijgen. Kosovo en Metohija behoren volgens internationaal recht tot Servië. Het is waar dat er een Amerikaanse militaire basis is, maar dat is een ander onderwerp voor discussie.

DV: Wat is nog een reden waarom de Republiek Kosovo niet internationaal erkend mag worden?

PMC: De leider van het UCK, Hashim Thaci, werd in 1998-1999 door Interpol gezocht voor misdaden begaan in de jaren negentig. Hij werd door de VS en de NAVO gebruikt om een ​​maffiastaat te creëren.

Het is ironisch dat Thaci nu in de gevangenis wordt vastgehouden en wordt berecht voor misdaden tegen de menselijkheid die eind jaren negentig zijn gepleegd. Waarom arresteerden ze hem niet in 1999, toen ze alles wisten?
 AUTEUR
Prof. Michel Chossudovsky is een bekroonde auteur, hoogleraar economie (emeritus) aan de Universiteit van Ottawa, oprichter en directeur van het Centre for Research on Globalization (CRG), Montreal, redacteur van Global Research. Hij heeft als gasthoogleraar lesgegeven in West-Europa, Zuidoost-Azië, de Stille Oceaan en Latijns-Amerika. Hij heeft gediend als economisch adviseur van regeringen van ontwikkelingslanden en trad op als adviseur voor verschillende internationale organisaties. Hij is de auteur van elf boeken, waaronder The Globalization of Poverty and The New World Order (2003), America’s “War on Terrorism” (2005), The Global Economic Crisis, The Great Depression of the Twenty-first Century (2009) (Editor ), Towards a World War III Scenario: The Dangers of Nuclear War (2011), The Globalization of War, America’s Long War against Humanity (2015). Hij levert een bijdrage aan de Encyclopaedia Britannica. Zijn geschriften zijn in meer dan twintig talen gepubliceerd. In 2014 ontving hij de Gouden Medaille voor Verdienste van de Republiek Servië voor zijn geschriften over de NAVO-aanvalsoorlog tegen Joegoslavië. Hij is te bereiken opcrgeditor@yahoo.com


BRON
GlobalResearch22 mei 2023 (inclusief de vertaling)


 

 

Ingevoegde foto: bron

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.