Tag archives for Barack Obama

Voor alles is een markt

De markt reguleert uiteindelijk alles, ons voedsel, het water dat we drinken, het gevangeniswezen, het militair apparaat, tot de lucht toe die we inademen. Zolang het maar profijt afwerpt.

Pax Americana

Pax Americana, het fundament waarop onze vrijheid rust. De wereld zou een paradijs  kunnen zijn. In God we trust. Hoofden leeg, buiken vol.

Change?

Sinds de Tweede Wereldoorlog steunt de Amerikaanse politiek op twee pijlers: consumptie en een vijandbeeld. Beide goed voor de productie en dus voor het kapitaal. De enige change die plaatsvond was die na 1989, het rode gevaar werd ingeruild voor het groene.

Amsterdam: brand, overstroming en pest

Wie had het kunnen bedenken? Obama, de president, die “legaal” laat moorden, en de Nachtwacht vormen samen de sleutel tot een kijk in de bovenkamer van de Bataaf, van alle fascistische smetten vrij. Zie Orwell.

Verbreek de banden met… Iran

Hoe kan iemand in zijn eenzame strijd zo miskend worden. Onze Geert, mag zelfs voor zijn eigen rechtszaak Engeland niet in. Eigenlijk wil hij zeggen, verbreek de diplomatieke betrekkingen met dat land, inmiddels volkomen geïnfiltreerd door het islamitische kwaad. Een eng land, erger dan Iran. Daar gaat de brutaliteit nog zijn ouderwetse gangetje. alleen zien […]

Dominee Obama

Believe and trust… Hopelijk komen we niet over een aantal jaren tot de slotsom dat een houwdegen nog altijd beter is als president dan een verknipte dominee.