Change?

ALJAZEERA

Sinds de Tweede Wereldoorlog steunt de Amerikaanse politiek op twee pijlers: consumptie en een vijandbeeld. Beide goed voor de productie en dus voor het kapitaal. De enige change die plaatsvond was die na 1989, het rode gevaar werd ingeruild voor het groene. Nu met een palet aan nuances. De breuklijn tussen het orthodoxe en het westers christendom bleef gehandhaafd. Wat een vooruitziende blik in die “Clash of Civilizations”. 

Acht jaar geleden won voor het eerst een kleurling de verkiezingen. Die Bush was een regelrechte ramp gebleken voor de Amerikaanse belangen, dat moest anders. zo kwam Obama aan de macht. Keurige man, had opbouwwerk verricht en was welbespraakt. De wereld juichte, zeker na zijn nietszeggende toespraak in Cairo. Aan de vooravond van zijn presidentschap vroeg de NRC zich af: “Voldoende ‘change’ in kabinet Obama?” Change was het sleutelwoord van Obama geweest tijdens zijn campagne. Mijn reactie…

De beste reclamestunt ooit. Welke change? De zwarten en kleurlingen in de USA zullen het ingepeperd krijgen, door de notoire racisten, maar erger nog door het politiek correct deel van de bevolking. Zie je wel: van krantenjongen tot miljonair, nou ja. Armoedebestrijding? Acht jaar Clinton en nog geen behoorlijke gezondheidszorg in dat land. Nog afgezien van het bijbehorende prijskaartje. 

Vele malen verontrustender is dat deze cosmetische change ongebreideld de Amerikaanse machtspolitiek zal doorzetten. Denkt nou werkelijk iemand dat waar ook ter wereld één militaire basis van dit imperium gesloten zal worden? Zo werkt macht niet. Het gezicht van Amerika is veranderd. Dat dit vele malen sympathieker is maakt het daarom nog meer beangstigend. Bush was al bij het oud vuil gezet gezien de hoffelijkheid of het gebrek daaraan waarmee hij op de laatste “top” bejegend werd. Obama/Clinton zullen voor de schone schijn in de rest van wereld ontvangen worden als de verlossers. Het ontwaken zal hard zijn.

Mij was liever het duo McCain/Palin geweest. Dan had men in de wereld tenminste begrepen dat alles bij het oude blijft. Die duidelijkheid hadden we dan. En Palin dom? Erger dan Bush kan toch onmogelijk. Denkt overigens iemand nou serieus dat Obama echt bepaalt wie tot zijn regeringsploeg zal behoren. Het lijkt me toch voor de hand te liggen dat uit wiens hand men eet diens woord men spreekt ook hier geldt, m.a.w. de lobby’s die rijkelijk de kas van Obama hebben gespekt zullen daar veel voor terugzien. En dan hebben we nog het z.g. militair-industrieel complex, een van de grote economische factoren in de USA, enz. enz.

Wat is daar tegenover een, naar we vooralsnog mogen aannemen, fatsoenlijk mannetje? Velen staren zich blind op façades, wat er achter schuil gaat nemen ze niet waar. De motor waarop onze samenleving draait heet kapitalisme. Wie daarin niet in mee wil is de klos, zie China, zie Cuba, hoe je ook verder over die regimes mag denken, ook zij zijn door de knieën. Tot de val van de Berlijnse muur werd West- Europa een zachtere politiek-economische vorm gegund, de “Soziale Marktwirtschaft”. In de Duitse grondwet staat zelfs dat eigendom plichten oplegt. Wat is er van terecht gekomen?

Je kunt er gif op in nemen dat iemand die in de USA tot president wordt gekozen een vurig patriot is en een aanhanger van het geldende economische systeem. En in beide was Obama ondubbelzinnig, hoe had hij anders gekozen kunnen worden? Van binnenuit kan de toestand alleen van onderop veranderen, als de tegenstellingen tussen de staten, bevolkingsgroepen (denk aan de Latino ʼ s) en de kloof tussen arm en rijk verder oplopen. De USA een reus op lemen voeten?

Wat mij betreft, ik zei het al, hadden beter de Republikeinen aan de macht kunnen blijven. De noodzakelijke tegenkrachten elders in de wereld waren daardoor waarschijnlijk versterkt. En dat Iran hoe dan ook aan de Amerikaanse beurt komt maakt een blik op de kaart duidelijk. De aangekondigde troepen versterkingen naar Afghanistan wijzen daar volgens mij ook op. Tegelijkertijd worden de bondgenoten dan steeds meer verwikkeld in deze agressie t.b.v. de “olie”. 

Een grootmacht die die naam verdient zou alle macht waarover ze beschikt moeten aanwenden om de wereld wat rechtvaardiger en leefbaarder te maken. Alles wat de USA sinds Hiroshima onderneemt geeft blijk van het tegendeel. Groot alleen wat betreft wapentuig, op elke denkbare schaal, democratisch? Alleen al de historisch zo gegroeide drie maanden tussen verkiezing en afleggen van ambtseed geven te denken!


Over een half jaar is het weer zover… Laat Donald Trump maar aan de macht komen, dan wordt de afstemming met de Britten weer als vanouds en krijgt het duo Reagan-Thatcher een passend vervolg.

bron: Tribune de Genève


De boodschap komt net binnen. Trump kiest voor Mike Pence en zo doen de geestverwanten van Geert Wilders vereend in de Tea Party, hun intrede in het Witte Huis, mocht Trump aan de macht komen. De lijn 8 jaar geleden uitgezet met Palin krijgt dus een waardig vervolg met deze homofobe en antiabortus man. Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.