Een publicist weet te melden…

Mensen die geestelijk gevormd zijn door de polder, een door mensen geschapen land, die denken op alles voorbereid te kunnen zijn, raken van slag, raken geïrriteerd als invloeden van buiten die rust en orde komen verstoren. In het sturen van goederenstromen zijn ze meester gebleken, in die van mensen zouden ze dat ook zo graag willen.

Lees meer Een publicist weet te melden…

Laten we elkaar verhalen vertellen…

Als ik terugkijk bij m’n oude tweets staan er volop verwijzingen tussen naar mooi en zinnig materiaal. Zelden of nooit kreeg ik er een reactie over. Dat geeft te denken. Lezen, luisteren en kijken is er nauwelijks meer bij, hapklare brokken, elkaar voor rot schelden en verdacht maken des te meer. Het toppunt onder Tibaert viel de afgelopen weken te zien.

Lees meer Laten we elkaar verhalen vertellen…

Zonder toestemming… Demmink

Op zich levert de geschiedenis rond het plaatsen van dit bericht (ingekort of volledig) op mijn weblogs een onthutsende kijk op mensen die zichzelf als links duiden en zeggen te strijden tegen fascisme. Ze doen dat op anarchistische en ecologisch verantwoorde manier, de feministische strijd niet uit het oog verliezend. Uiteraard staat eerlijkheid en rechtvaardigheid voorop. Het vrije woord en de dialoog koesteren ze en censuur verfoeien ze. Kortom, het is Krapuul.

Lees meer Zonder toestemming… Demmink

Kinderliefde: lekkere meiden van 12, 13…

Joel Meyerowitz: Florida (1968) Vooraf, lees dit bericht: Neonazis indoktrinieren Facebook-Mitglieder. Dan weten we waar we over praten inzake de actie m.b.t. “Martijn”. Zoals fascisten dat continue doen, ook hier dus weer aanhang verwerven over de rug van slachtoffers door wederom slachtoffers te maken. Daar hebben ze alle baat bij, de werkelijke slachtoffers, hier kinderen, […]

Lees meer Kinderliefde: lekkere meiden van 12, 13…