Kritiek aan Amerika en de rijken…

Kees van Dongen: Les Lutteuses de Tabarin
De kennis van het Duits is in Nederland mager te noemen, zeker bij het journaille. Maar zo belabberd dat we iets voorgeschoteld krijgen dat in alles de inhoud op z’n kop zet, dat kan werkelijk niet. Toch gebeurt het. Zou de oorzaak liggen bij vooringenomenheid, bij een gekleurde bril tijdens het lezen? Vermoedelijk is er in het onderhavige geval iets nog veel ernstigers aan de hand. Moedwillig hineininterpretieren om een link te kunnen leggen met het Duitse verleden, dat van de nazi’s. Ik heb het over een schotschrift met als auteur Joost Niemöller.

Sinds de fascistische propagandatocht van Wilders met Bosma als geestelijk raadsman is intellectueel veel mogelijk geworden in dit land. Voor het geval u het nog niet wist, hun historisch ijkpunt is “Mein Kampf”. De daarin vervatte denkwijze blijkt voor velerlei doeleinden toepasbaar. 

Niemöller schijnt het lesje van genoemd tweetal goed ter harte te hebben genomen. Meer dan opvallend is dat hij essentiële zaken, die mede de context van de misbruikte citaten verhelderen, volledig weglaat. Andere worden volkomen genegeerd, want die wederom zouden een schril licht kunnen werpen op de activiteiten van Wilders en z’n geestverwanten. Niet leren nadenken is het parool bij deze mensen en Niemöller, want o jee, want dan komt de Nieuwe, maar o zo oude Orde in gevaar. Het doel waarnaar ze streven.

Een korte samenvatting van het artikel waar het hier over gaat, staat aan het slot van dit bericht. Vooraf een alleraardigst gesprek, op video te beluisteren, vanwege het 70 jaar bestaan van Die Zeit met als eregast Schäuble.“Afrika wird unser Problem sein”


“Eine Schande für Deutschland” zult u hem uit de grond van zijn hart horen zeggen. Het ging over de AfD.

Het gesprek met een globaal/mondiaal denkende conservatief, waarover Niemöller rept, valt in Die Zeit te lezen. Voor Niemöller een welkome mogelijkheid om zijn speren op die man te richten, want hoe dan ook, “de elite” moet stuk en tegelijkertijd alles wat moeizaam opgebouwd is de afgelopen 70 jaar binnen de marges die het kapitalisme toestaat. Mooi, en ik stem met Schäuble in, dit uit zijn mond te vernemen: 

Der Arabische Frühling kommt wieder, auch er wird – wie die Französische Revolution – welthistorisch bedeutsam sein, das wette ich.

Herinnert u zich nog wat Gorbatsjov tegen Honnecker zei, kort voor de Val van de Muur over het onderkennen van de tekenen des tijds?

Als illustratie een montage met het Machwerk van Niemöller. Mocht u behoefte hebben het te lezen zoek het maar op. Vergelijk het dan wel met het origineel, want zelfs met de vertalingen rommelt hij, we mogen aannemen doelbewust. Hij geeft voor twee citaten te tonen, deze:

 

“De opgave in de globaliserende wereld zal zijn nog een keer een massale revolutie te veroorzaken, een grondige verandering zonder overdrijving te veroorzaken.”  
“Het zijn de schotten die ons kapot maken, en ons door inteelt zullen degenereren. Voor ons zijn de moslims een verrijking van onze openheid en diversiteit.”
Wat zei Schäuble werkelijk?

Die Aufgabe in der globalisierten Welt wird sein, noch einmal eine maßvolle Revolution, eine grundlegenden Wandel ohne Übertreibung zu schaffen.

U leest het, er staat maßvoll, met mate, gematigd, niet massaal… 
Grundlegend betekent fundamenteel… 

Die Abschottung ist doch das, was uns kaputtmachen würde, was uns in Inzucht degenerieren ließe. Für uns sind Muslime in Deutschland eine Bereicherung unserer Offenheit und unserer Vielfalt.

Abschottung, zich afgrenzen… 
Kaputtmachen würde… zou stuk maken… 
Muslime, niet DE moslims… 

Wat bezielt iemand als Niemöller? Of is hij een doodordinaire bedrieger en propagandist? Eerlijkheid is, dat blijkt overduidelijk, bij hem ver te zoeken.

Tot slot Wolfgang Schäuble, die de werkelijke problemen in de wereld ziet, de fundamentele tegenstellingen van arm en rijk:

Aus der Sicht eines nichtwestlichen Menschen sind die USA mehr eine Plutokratie des großen Geldes als eine Demokratie.

Wilders en zijn discipelen dienen deze plutocratie op elke mogelijke wijze, het is maar dat u het weet.

 

 

 ps

Zijn juridische sancties mogelijk op bewuste misleiding? Zie de kop van het stukje: “Mijn revolutionaire eugenetische plan”.
 
Uitgelichte afbeelding: bron

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.