Was het maar zo eenvoudig

Ernstiger is echter dat het misbruik van een herdenking niet in de eerste plaats komt van die club van ewig gestrigen, maar juist van degenen die hun handelwijze, hun politieke opstelling nu en achteraf wensen te legitimeren. De lafaards, de huiskamerrevolutionairen, de smaadschrijvers, de schreeuwlelijkerds. De werklijk asocialen in dit land, ook al heten ze links te zijn.

Lees meer Was het maar zo eenvoudig