Kindermisbruik en eerroof

Een moreel vraagstuk zo oud als de mensheid werpt Hannah Arendt hier op. Zijn daders, anders gevraagd, juist om deze reden zo handig in het rein wassen van hun geweten door feitelijk verraad te plegen aan hun geweten, immers ze weten beter?

Lees meer Kindermisbruik en eerroof

Wij nemen stelling

Wie deed die smerige aantijgingen tegen Van Thijn? Juist dat was z’n tipgeefster bij Krapuul, Sjaakie, teerbemind door zijn kameraad Riethof, ex van. Maar dat wist u al. De fraaie story van deze linkse jongens t.o.v. Tibaert valt op dit weblog terug te lezen, behalve die door toedoen van een waarlijk sterke vrouw (woorden van Riethof) verdwenen zijn. Haar taalgebruik is fenomenaal, glashelder. Niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Je zou het fascistisch kunnen noemen, wat het ook is.

Lees meer Wij nemen stelling

Kindertijd

De ware strijders voor de vrijheid betreden het toneel om je definitief de mond te snoeren. Nooit hebben ze iets begrepen van de realiteit, braaf boekjes gelezen en ze niet begrepen of zo mogelijk nog deprimerender, ze praten een rattenvanger na en geloven de meest doorzichtige propaganda.

Lees meer Kindertijd

Doodsbedreiging…

Voor mij is vooral relevant wie de smaad, laster en bedreigingen van deze man richting Tibaert overnamen, wie deze lieden wederom steunden, terwijl ze op de hoogte waren van de gepleegde wandaden en misdrijven. Voorts wie alles in het werk stelden om bewijslast te doen verdwijnen. Verder, wie mijn familie in die hetze betrokken en er smaad en laster over verspreidden. 

Lees meer Doodsbedreiging…

Koran, Carcas en Kluftje…

Bommelding Kluftje heeft werkelijk gevoel voor humor. Volg die man, hij betekent enorm veel voor links, voor de maatschappij, voor de vertrapten en verstotenen. In zijn geweldig brein zit alles opgeslagen wat ons via een christelijke weg tot een heilstaat kan voeren. Voor de niet ingewijden stemt zijn geweldig inzicht tot grote deemoed.

Lees meer Koran, Carcas en Kluftje…