Sibbekunde

De tijd is niet ver meer dat onze afstamming allesbepalend zal worden voor onze toekomst, in extremis zelfs of we recht op leven hebben.

Lees meer Sibbekunde

Het Losgebroken Beest

Waar dit boek op mikte is me niet duidelijk. Wel dat het in de typische tijdgeest paste na de oorlog. De oorlog werd tot een spannende geschiedenis, nieuwe oorlogen werden voorbereid of gevoerd, een andere booswicht werd gevonden in het rijk van het communisme.

Lees meer Het Losgebroken Beest

Autonomie

Autonomie in kunst en wetenschap als wapen tegen het alom heersend kapitalisme kan de sleutel zijn om dictatuur en fascisme de pas af te snijden. De kwestie is of de voorwaarden hiertoe nog vervuld kunnen worden, juist in het tijdperk van digitalisering.

Lees meer Autonomie

Stemmen

Stemmen? De anti-EU en anti-Europa gemeente roert duchtig de trom en sluit de gelederen. De Tories en Berlusconi en Wilders…

Lees meer Stemmen

Het joodse ras

Bestaat er een Maastrichts volk? Wanneer kunnen we spreken van een volk? Vormen de Palestijnen een volk? Joden, moslims? Hebben volkeren een universeel recht op land? Wie bepaalt hun grenzen? Zo kunnen we nog even doorgaan… Vragen, steeds maar weer vragen.

Lees meer Het joodse ras