Grenzenloos, de natie

 

André Masson – L’Homme emblématique
bron

 


Als ik over eigen vervoer beschikte was ik er vandaag bij in Parijs, net als intertijd o.a. in Bonn toen gedemonstreerd werd tegen de kruisraketten. De straat is bij uitstek het middel om je te uiten, je solidariteit te betuigen. Niet internet, niet Twitter, niet Facebook. Zij zijn en blijven hulpmiddelen. Wel hulpmiddelen om meelopers op hun waarde te schatten.Riethof, door mij ontmaskert als laaghartige leugenaar, stoker en smaadverspreider, denkt in een tweet  iemand een lesje te leren: een natie is grenzenloos. Dat de man waaraan hij zich richt een lesje, een harde les nodig heeft is zonneklaar. Niet om zijn proza  belachelijk te maken, maar vanwege zijn activiteiten voor het NRC-Handelsblad. Die laat ik nu even voor wat ze zijn. Maar o, wat valt die Riethof steeds weer op een erbarmelijke manier door de mand.De natiestaat, de staat van een volk, hier het Franse. Wie behoren tot dat volk? Zeker ook de stemmers op het FN van Marine Le Pen. Zij zijn niet gewenst bij die betoging. Als je de logica van Riethof volgt wordt hier op oneigenlijke gronden een deel van het volk uitgesloten, uitgerekend in een republiek die liberté, solidarité en juist fraternité in het vaandel heeft staan. Een schoolvoorbeeld van hokjesgeest zou je zo zeggen, waar de Bataven wel bij zijn gevaren. Vervolgens komt de uitsmijter: “Een natie is grenzenloos.” Het kenmerk van een natie is toch wel dat het zich afgrenst tegen andere naties, zie de 19e eeuwse statenvorming in Europa en de gevolgen. En juist die “verspäteten Nationen”, Italië en Duitsland, staan model voor het 20e eeuwse fascisme. Dat geeft te denken. Zou Riethof als historicus zich hier nooit in verdiept hebben? Mogelijk, maar dan moet hij ook niet meer reppen over fascisme.Riethof volgt in wezen de logica van Wilders. Eerst ons volk, onze natie dan de rest. Een open mind heeft de Bataaf altijd gehad, dat kon dankzij zijn schizofrene Calvinistische moraal (excuus aan Calvin dat ik dit zo stel). Die handel dus. Tja, en die grenzen? Een natie moet zich beschermen, zo was het en zo is het. Hopelijk verdwijnen die natiestaten heel snel, zonder er andere voor in de plaats te stellen. Maar dat is weer een ander verhaal. Nog wat, een vraag die ik me al vaker heb gesteld en die, denk ik, bevestigend beantwoord kan worden. Zou Nederland, zou Europa niet veel beter af zijn geweest bij een geslaagde islamisering via Spanje en via het Ottomaanse Rijk? 


Ik weet eigenlijk wel zeker dat deze vraag met ja beantwoord moet worden. De onder strikt kapitalistische en o zo christelijke voorwaarden gepleegde industriële massamoord op de joden zou niet plaatsgevonden hebben en (neo-) kolonisatie en verovering van de wereld zou nooit het lugubere karakter hebben aangenomen zoals de mensheid ze heeft leren kennen en er nog dagelijks de ellende van ondervindt, als ze al zou hebben plaatsgevonden. Vraag het maar aan al die mensen die niet toevallig blank zijn.

La France est un patrie…Naties… Voor het gemak, uiteindelijk is dit weblog slechts een soort dagboek, hier wat eenvoudige en toegankelijke informatie. Let op Eric Hobsbawm, een historicus die die naam waard is… Vergeet Riethof, die man is echt onnozel.

 

Nationalism comes before nations. Nations do not make states and nationalists but the other way round.

 

 


natie

de natie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ˈna(t)si] Verbuigingen:   natie|s (meerv.) land waarin één volk de politieke macht vormt Synoniem:   staat © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: ‘natie‘ komt voor in de Woordenlijst Neder…
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/natie

grote groep mensen die samen in een land wonen vb: in deze natie was men niet voor de euro Synoniem: volk
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=natie

Een volk dat de onderlinge saamhorigheid ook territoriaal heeft vastgelegd.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_bevolk.htm

Een volk dat de onderlinge saamhorigheid ook territoriaal heeft vastgelegd.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_su.htm

Let op: Spelling van 1858 volk, geslacht, landgenooten. Nationaal, hetgeen tot een gezamenlijk volk behoort, of hetzelve eigen is. Nationaalschulden, schulden van het land. Nationale troepen, uit inboorlingen bestaande. Nationale vergadering, eene vergadering van afgevaardigden des volks, om in zijnen n
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10608

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (…ën), groote hoeveelheid menschen (die oorsprong, taal, zeden enz. gemeen hebben); geslacht, volk, volksstam.
*…ONAAL, [bijvoegelijk naamwoord] (…aler, -st), van -, tot eene natie; (ook) vaderlandsch, vaderlandsgezind; nationale industrie, volksnijverheid; nationale belangen, volksbelangen; n
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0017.htm

groep mensen die binnen de grenzen van één staat woont
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

Begrippenlijst: Europese geschiedenis – Een groep mensen die bij elkaar horen door gemeenschappelijke kenmerken en belangen.
Gevonden op http://www.digischool.nl/gs/begrippen/beurop.htm

volk, volksstam
Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/natie

1) Aaneengesloten territorium 2) Bevolking 3) De staat waarin het volk verkeert (crypt.) 4) Geheel volk 5) Land 6) Mogendheid 7) Rijk of staat 8) Rijk 9) Staat of rijk 10) Staat 11) Samenleving 12) Soevereine staat 13) Volk behorende tot een bepaalde staat 14) Vocht ie voor het volk 15) Volksstam 16) Volksgemeenschap 17) Volk
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/NATIE/1

[Vlaamse woorden] (v.) veem (VD)
Gevonden op http://www.vlaamsetaal.be/artikel/24/algemene-vlaamse-woorden

[bedrijf] – Volgens het Woordenboek der Nederlandsche Taal is natie een Zuid-Nederlandse term voor een corporatie of gilde; zo werden in 1421 in Brussel de verschillende ambachten onderverdeeld in negen “natiën”. In de Antwerpse haven zijn “naties” of natiebedrijven vennootschappen, oorspronkelijk verenigingen met gildenst
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Natie_(bedrijf)

Een natie is volgens {aut|Anderson} een verbeelde politieke gemeenschap. Het begrip is niet slechts academisch, maar heeft ook een sterke politieke lading en kent dan ook vele definities. Criteria kunnen objectief zijn zoals verwantschap, cultuur, taal of religie. Subjectieve criteria zijn verbondenheid en solidariteit die gevoeld wordt door een g
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Natie

volksgemeenschap (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/natie


In Wikipedia valt te lezen:

Een natie is volgens Anderson een verbeelde politieke gemeenschap.[1] Het begrip is niet slechts academisch, maar heeft ook een sterke politieke lading en kent dan ook vele definities. Criteria kunnen objectief zijn zoals verwantschap, cultuur, taal of religie. Subjectieve criteria zijn verbondenheid en solidariteit die gevoeld wordt door een groep. Als de natie grotendeels samenvalt met de staat wordt wel gesproken van een natiestaat.
Dat het begrip natie omstreden is, heeft veel te maken met de ontwikkelingen rond de ideologie van de natie, het nationalisme. Gellner definieerde dit als een politiek principe, dat ervan uitgaat dat politieke en nationale territoriale eenheden samen moeten vallen.[2] De definitie van de natie krijgt daarmee een sterke politieke lading en wordt ingevuld aan de hand van de achterliggende belangen.
Over het algemeen wordt het ontstaan van het nationalisme gesitueerd rond de Franse Revolutie, terwijl het tot volle wasdom kwam in de negentiende eeuw, waarbij de Verlichting voor het staatsnationalisme en de Duitse romantiek voor het cultuurnationalisme en het etnisch nationalisme twee belangrijke inspiraties waren.
Het wetenschappelijke debat in de negentiende eeuw werd sterk beïnvloed door het primordialisme (primordial attachments, oorspronkelijke gehechtheden) dat stelde dat nationale identiteit een natuurlijk fenomeen zou zijn. Hierop kwam vooral in de tweede helft van de twintigste eeuw de nodige kritiek. De natie zou een moderne uitvinding zijn, samenhangend met de overgang van traditioneel gezag naar rationeel-legaal gezag gedurende de Vroegmoderne Tijd. Gezag werd eerder gelegitimeerd werd door de afkomst en het daarbij horende prestige van de heerser en was in veel mindere mate geografisch bepaald. In de middeleeuwen gold land veelal als persoonlijk bezit van de heerser en kon als zodanig dan ook opnieuw verdeeld en samengevoegd worden.
Een proto-nationaal bewustzijn werd vooral gestimuleerd door aanvallen van buitenaf. Rond 1500 waren er in Europa nog zo’n 500 staatjes in competitie met elkaar. De expansiedrang van de diverse Europese vorstenhuizen en de daarmee gepaard gaande militaire revolutie bracht een consolidatie op gang waardoor het aantal staten rond 1900 was teruggebracht tot ongeveer 20. Om de economische, industriële en militaire macht te laten groeien moest een steeds groter beroep gedaan worden op de bevolking. Staatsvorming en nationalisme gingen dan ook volgens onder meer Hobsbawm vooraf aan natievorming:[3]

Nationalism comes before nations. Nations do not make states and nationalists but the other way round.

Bij dat proces zou gebruik worden gemaakt van uitgevonden tradities en een culturele homogenisering die plaatsvond door de verspreiding van een standaardtaal, een standaardtijd en omgangsvormen en levensstijlen die nog wel variëren met de sociale rol, maar niet meer streekgebonden zijn.

Bronnen, noten en/of referenties

  1. B. Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of Nationalism, Londen: Verso 1983.
  2. E. Gellner, Nations and Nationalism, Ithaca: Cornell University Press 1983.
  3. E. Hobsbawm, Nations and Nationalism Since 1780, Cambridge: Cambridge University Press 1993.

 

 

Een gedachte over “Grenzenloos, de natie

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.