De praktijk is hard, de theorie is taai.

Foto
Alphonse Scaf op zondag 21 december 2008, 1:29 uur aan Harrieke in het NRC-forum.

EPSON scanner image
Email reclamebord

Uw stellingname impliceert dat wijsheid intelligentie als voorwaarde stelt. Probleem: wat is wijsheid, wat is intelligentie? Vervolgens geeft U aan dat wijsheid verweven is met “moraalethische” beginselen. volgend probleem: wat verstaan we onder ethiek? Het klinkt wat flauw, toch denk ik dat we het snel eens kunnen worden dat het juist dit soort begrippen, omdat ze weinig grijpbaar zijn, tot veel misverstand en ellende kunnen leiden. Vooral als U begint over een “blauwdruk” lopen me de rillingen over de rug. Wie komt overeen, wie toetst, enz.?

De ideale samenleving bestaat doodeenvoudig niet en zal nooit bestaan. Dat is de enige zekerheid die we hebben. Projecties t.o.v. het hiernamaals daargelaten. Hooguit kun je denken aan een mogelijke consensus over wat mensenrechten zijn. Dat is al moeilijk genoeg. Ze zijn (nog) typisch euro-centralistisch geformuleerd (Franse revolutie was de bakermat) en staan op gespannen voet met bijvoorbeeld de denkwijze in de Islamitische wereld.

“Een positieve oriëntatie op ‘het eigene’, een afkeer van ‘het vreemde’, van politieke tegenstanders, van de gevestigde politiek in het algemeen, en een hang naar het autoritaire”, de werkhypothese uit Monitor 2008, schetst daarmee ook het kolossale probleem om te komen tot een kwalitatieve omslag in de geschiedenis van de mensheid. Je kunt dan wel appelleren aan rechtvaardigheidsbeginselen met een afkeer van het recht van de sterkste (de slimste, de rijkste, de gewiekste, hebben niet allemaal een beetje van die trekjes?), zolang een meerderheid (de anderen?), op welke dubieuze gronden ook, de status quo wil handhaven, kun je slechts een vaak hopeloze poging doen in een discours met andersdenkenden te komen.

Obstructie is dan het toverwoord, als je een poging in die richting doet. Dat lees ik ook uit Uw reactie. Tot de kring van een aantal ingewijden onder “Mensa” hoor ik niet, nooit van gehoord zelfs. Dus troost U. U bent niet de enige in dit forum. Ik durf, maar waarschijnlijk ontbreekt het mij aan voldoende intelligentie, het meten van “intelligentie” als baarlijke nonsens af te doen. Zie de reacties op de stukjes 219 en 236, met als absoluut dieptepunt reactie 245. Vooral het gebruik van de filosoof Kant is frappant.

De praktijk is hard, de theorie is taai. Ze coûte que coûte met elkaar in overeenstemming willen brengen baart rampen. Zie Bush (of beter onze oliebelangen met daarover de Islam-sluier als excuus) of onze blonde God in Jeruzalem. Dan zetten intelligente lieden even hun principes opzij. Met solidaire groet!
 


 

 

Uitgelichte foto: bron

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.