Joke

· vrouwen
Authors
Edy Legrand – Vrouwen van Marokko

“Wat te doen?” om eens een beroemd schriftgeleerde uit de Linkse Kerk te citeren. De wereld zit intussen wel mooi opgescheept met honderden miljoenen mensen die luisteren naar een griezelige profeet met te veel vrouwen in zijn bed. Eerlijk gezegd, ik heb dat zo niet ervaren, met die teveel vrouwen bedoel ik. Misschien toch een stiekeme hang naar de Islam? Maar u weet beter, u bent vrouw, veel gereisd zoals u schrijft en bovenal doordrongen van het huidige gevaar dat ons bedreigt. 

Ook ik maak me zorgen. Danielle Mitterrand omschreef eens haar gevoelens omtrent de familie Bush n.a.v. een staatsbezoek aan Bush sr als volgt: “Uiterst hoffelijk mensen, maar ik werd letterlijk fysiek bang toen ik me realiseerde wat in het hoofd van deze mensen omging”. (op Radio France Culture aan de vooravond van de verkiezing van Bush jr). Ook een vrouw, net als u, en zeer bereisd. Zou een van de oorzaken van de angst van Danielle Mitterrand samenhangen met het feit dat de familie Bush zeer hartelijke en intensieve financiële relaties onderhield en onderhoud met de familie van het brein achter 11/9? Ook de Clintons zijn deze koninklijke familie veel dank verschuldigd. Bill zou er zelfs zijn herverkiezing aan te danken hebben (dankzij u weet die fondsen die je daarvoor in een echte democratie nodig hebt). Nogmaals, wat te doen. En waar te beginnen? U hebt er allicht over nagedacht. Het Christelijke Westen heeft afhankelijk van tijd, plaats en omstandigheden een aantal technieken ontwikkeld om met een gezworen vijand tabula rasa te maken. Bekering, brandstapel, gaskamer. Moeten we met de voormannen, de leiders, beginnen? Moeilijk bij die Moslims, ze zijn zo verrekte slecht georganiseerd. Dat hebben de Roomsen veel beter voor elkaar. Wat te doen? 

Kassandra, een vrouw, werd ook niet geloofd en ziedaar, het Paard van Troje. Geef ons raad, mevrouw, voor het volgens u te laat is. Vroeg of laat is een meerderheid van de wereldbevolking Moslim en wat dan? Vluchten uit die wereld is dan volstrekt onmogelijk geworden. Wat denkt u?
Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: