Het Nieuwe Realisme

Vittorio De Sica: Matrimonio all’italiana – Sophia Loren en Marcello Mastroianni (1964)
Vrijheid en algemeen belang volgens het “Nieuwe Realisme”,
het ideologisch kader van de PVV in een beknopte samenvatting:– belastingverlaging (fors lagere tarieven inkomstenbelasting) en onverkort handhaven hypotheekaftrek;
– keiharde aanpak criminaliteit en terrorisme met introductie van heropvoedingskampen en preventief fouilleren in het hele land, kraakverbod en centralisatie van de politie;
– onderwijs en gezin: geschiedenis en nationale identiteit prominent in het curriculum van alle scholen;
– immigratiestop / integratie: een waslijst aan punten (eveneens vergelijkbare onder de andere programma-punten), waaronder geen recht op uitkering tijdens de eerste tien jaar verblijf als vreemdeling in Nederland;
– directe democratie: meer invloed van de burgers, w.o. referenda (Turkije bij de EU en de wenselijkheid van de euro);
– zorg / sociale zaken: werken voor een uitkering;
– infrastructuur / ruimtelijke ordening / energie: investeren in wegen en mobiliteit, verhoging maximumsnelheid, tweede nationale luchthaven en nieuwe kerncentrales;
– Europese Unie / vredesoperaties / buitenlands beleid: Turkije erin, Nederland eruit, afschaffen Schengen, geen Europese grondwet, EU economisch, niet politiek en afschaffen Europees parlement; verhoging efficiency krijgsmacht en steun voor strijd tegen het internationale terrorisme;
– dierenrechten / dierenwelzijn: de rechten van het dier in de Grondwet.

 


Raadpleeg voor de zekerheid de PVV site en zie welk soort kamervragen en moties de dame en heren van deze kamerfractie stellen en inbrengen. De bron is vele malen duidelijker dan wat ooit een sjeik of imam kan verwoorden. 

Het woord cultuur, niet toevallig, ontbreekt geheel in dit pamflet.

Mari Andriessen: Mestreechter Geis (1963)

‘Mehr Demokratie wagen’, zei indertijd Willy Brandt. Het lijkt een eeuwigheid geleden.

De ‘P’ van deze besloten club is al een leugen. Afgezien van de eeuwige dooddoeners, gekozen burgemeester en referenda (gekaapt van D66), komt ze in haar troosteloze voorstellen niet. Misschien zelf eens een poging wagen tot meer democratie: het einde van de PVV is voorspelbaar.

De zestiger jaren gaven vooruitzichten op een betere wereld, die van ons allen zou zijn, snel al in de kiem gesmoord in augustus ‘68 na de Praagse Lente.

Spoedig werd ook duidelijk dat het wemelde van de carrièristen die als weerhanen hun eigen belangen veilig stelden. Dat er tegenbewegingen zouden komen is zelfs een historische wetmatigheid. Maar op deze wijze? En dan de verdediging van dat reactionair gedachtegoed. Het voelt aan of indertijd de loper is uitgelegd voor diegenen die willens en wetens misbruik maken van de bevochten vrijheden.

Nog even terug naar het ‘nieuwe realisme’ van die “PVV”. Is dat het scheppen van een realiteit gebaseerd op leugen en bedrog? Acht jaren Bush c.s. hebben laten zien hoe je dat aanpakt. Niet verwonderlijk dat volgelingen van deze politiek van zichzelf beweren: „Ik denk helemaal nergens over na”…

Het sterkste staaltje van bedrog is wel de kreet Joods-Christelijke beschaving. Hoezo Joods? Welke Christelijke beschaving? En de Romeinse en Griekse en Arabische beschaving dan? Wie bepaalt wat onze cultuur is? Wijzelf of ligt deze voor alle tijden vast? Het laatste is een typisch fascistisch denkbeeld.

Wat niet al onder de noemer van vrijheid van meningsuiting gesleten kan worden. Je hoeft geen notie te hebben van de werkelijkheid, nee je creëert ze.


Uitgelicht gif: bron – Ingevoegde foto: Mari Andriessen – bron onbekend

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.