Taal

· cultuur
Authors

Bij wie tref je minachting aan voor iemands taalgebruik, voor de gebezigde taal? Een, twee, drie weet ik hier geen antwoord op. Wel is het zo dat vrouwen een veel nadrukkelijker stempel drukken op de gebezigde taal dan mannen. In meerderheid geven zij de spraak door aan hun kinderen. Henk Hofland wees er eens in een column op dat klanken dreigen te verdwijnen uit onze taal, het Nederlands. Femke Halsema is letterlijk een sprekend voorbeeld van deze ontwikkeling. Haar stem klinkt slissend omdat ze doffe medeklinkers scherp uitspreekt. Bij haar zijn de v en de z compleet verdwenen. Anders gezegd, bij haar wordt een traditie doorbroken. Of het een verrijking voor ons taaleigene is betwijfel ik, de verstaanbaarheid en welluidendheid nemen in ieder geval af. Talen hebben naast muzikale eigenschappen ook andere, als de buigzaamheid. Het Frans is berucht vanwege zijn rigide karakter, maar is wel mede daarom makkelijker aan te leren door een buitenlander dan het Nederlands. “Ieder nadeel heb z’n voordeel”. Daarnaast heeft het standaardiseren van talen geleid tot Abschottung, talen zijn grotendeels kunstproducten geworden en ze staan haaks op een vanzelfsprekend proces. Stel u maar eens voor dat de grenzen om ons land anders getrokken waren.

Het is een gecompliceerd terrein, dat taalgebruik. Sociale aspecten komen nadrukkelijk om de hoek kijken. Schaamte en verachting voor een bepaald taalgebruik liggen vaak dicht bij elkaar. Bekend daarvoor is de Oostelijke Mijnstreek met zijn “Huillands”. Als hoedsters over de taal lijken in het algemeen vrouwen zich meer bewust van dat aspect. Via internet heb ik er twee leren kennen met uitgesproken opvattingen dienaangaande. De eerste, Gloria van der Spek, was indertijd actief in het NRC forum. Over haar opvattingen heb ik eens een stukje geschreven. Verder is er nog Eveline van Donkelaar, met haar kennis van de Spaanse taal en letteren. Beide vrouwen hebben een grote minachting voor “dialect”. Wat het is, een dialect? Dan moeten we terug in de geschiedenis, te beginnen met kolonisatie door de Spanjaarden van Amerika. Dat doen we dus maar even niet. Hier nu dat stukje over Gloria en taal. U zult zien, Gloria en Eveline hebben nog meer zaken gemeen.

Taal…


Wie bepaalt wat dialect is en wat taal? Waarom en door wie wordt een dialect tot taal verheven, in onze contreien het Hollands? Waarom koste wat het kost taaldiversiteit uitroeien? Wat gaat hierbij verloren? Culturele identiteit bijvoorbeeld.


En wat komt er voor in de plaats? Een verkapt nationalisme. Hoe kortzichtig. Een Groninger kan zich nog in zijn eigen taal/dialect verstaanbaar maken tot voorbij Berlijn. Hoe lang nog?

Mijn taal, Mestreechs, is een toontaal. Uniek, moet die zomaar verdwijnen? En het accent leent zich uitermate goed voor Duits en Frans. Een niet weg te cijferen voordeel t.o.v. het Hollands-Nederlands.


De “zachte-g” is overigens de correcte “g”.

Een volstrekte dwaas doet nu haar zegje over taal. (Bovenstaande inleiding was een reactie op haar gedoe.) Een dwaas, die op het idee kwam haar eigen schrijfsels en de door haar zo bewonderde forumfascist te betitelen als het “Dagboek van een gek”. Ja, dan ben je inderdaad niet goed snik.
Over de nieuwe site gaat het bij de NRC, taal en spelling komen op de proppen. En ja hoor, het amirakel uit de Veenkoloniën is terug. Hoe houdt ze het toch vol tussen dat achterlijk en lui volk dat nog niet eens behoorlijk Nederlands spreekt, in haar ogen wel te verstaan…

 
“Al dat gefrutsel in dat alfabet van a tot en met z blijft een enorme beperking om begrippen goed onder woorden te brengen. De mens is meer dan zijn teksten kunnen vertellen. Dat ontgaat de taalpurist meestal. Toch heb ik wel veel op met taal en nog meer met de uitspraak. Ik kan daarom niet goed tegen dialect. Ik vind ABN essentieel om onze taal duidelijk te verwoorden. Dat betekent goed articuleren in tegenstelling tot dialectici. Het rolt ze té lui de mond uit. Als ik doorgaans de zuidelijke pluchebende hoor ga ik over mijn nek.”
(…)
“In mijn ogen is dialect gemakzuchtig en slordig Nederlands. Waarop mogelijk heftig verweer komt. Want alles moet kunnen, toch? Met die hang naar ‘eigenheid’ en ‘ons (dorp) kent ons’ provincialisme.
Zal ondergetekende ( in dit geval bovengetekende) dan een Haagsekakmadame zijn? Welnee! Gewoon een kwestie van (taal)opvoeding, met dank aan mijn ouders die plat Haags niet toestonden. Wedden dat die eigenwijze Friezen gaan reageren? Dat dialect ( oh sorry die taal!) is al helemáál niet te verstaan. En lelijk dat het klinkt!! Overigens ken ik niet 1 dialect dat mooi klinkt. Oké, dan maar een ABNfetisjist. Het zij zo.”
(…)
“We werden/worden overduidelijk geregeerd door de ggggristelijken met de zacht g. Want zacht-eiig klinkt die g, dat wel… maar owee! Juist zij zijn het die mijn weerzin tegen het gggristendom (als kristen!) hebben versterkt vanwege hun asociale beleid! Veelal wolfjes in schaapskleren huizen in de zuidelijke gelederen van ons land. Snoeihard beleid naar de minder en minstbedeelden, waar de rijken de gggristelijke hand boven het hoofd wordt gehouden! Weet je, ik kan die zachte g niet meer hóóóren, want associeer ik onderhand met (zoiets als) nsb-ers en al die overlopers naar de neoliberalen met hun liberaal kapitalistische economen.”
(…)
“Bloedgeld en noest de handen wassen in schijnheilige onschuld waar de zondagse kerkgangers en hun predikers evengoed medeplichtig aan zijn, want de mantel der zogenaamde liefde… precies zoals men dat in de gggristengangen predikt waar het de dirty gggodsmannen betreft, want ook zij konden de gulp niet dichthouden al knielend voor het kruis… breek me de bek niet open! God zij dank komen die celibataire pedofieltjes eindelijk aan het licht, want dat geestelijk gespuis wemelt van onderdrukt homoschap en duikt onder in de katholieke kerk. En het ‘bloed’ kruipt waar het niet gaan kan…
Wat dit alles met de zachte ggg te maken heeft? Komt nogal eens uit die hoek, niet?”
(…)
“Let op die stratenlange villa’s van die gggristelijke machtshebbertjes en hun volgelingen! Natúúrlijk willen zij hun grijphandje blijven ophouden bij de overheid om de hypotheekrenteaftrek met man en MACHT te behouden! Stel je voor dat ze ook maar een grám in moeten leveren. Dat haal je toch gewoon weg bij de armen? Lekker opvoeren die huren jaar in, jaar uit. Kinderbijslag! Voor weledele heer/mevrouw de ggristenkapitalist?? AOW! Voor die vette schatrijke pensionada?? Om je dood te schamen. Ziektekostenverzekering: allemaal gelijk? Waar de armen krom voor moeten liggen om het de rijken aangenamer te maken? Het kan állemaal met de C voorop! Kom op zeg, met een beetje prinscarnavallen en op iedere hoek van de kerkstraat een kroeg nemen we het niet zo nauw met Christus, toch? We leven tenslotte maar 1 keer. Alaaf!!”

Ja, wat je zoal met taal kunt aanrichten. Een betere illustratie is niet denkbaar. Alle elementen zitten erin, vooroordelen en discriminatie, religieus fanatisme, haat, afkeer van levensvreugde, nijd, een brouwsel waarmee de fascist wel raad weet. Het is ook niet louter domheid, die hier gedemonstreerd wordt, maar pure valsheid. Een “amirakel” dat slechts ter eigen glorie bewonderd wilt worden. De eigen norm tot geldende norm voorschrijven. Een niet onbekend mechanisme bij verlichte en autoritaire wezens. Waar ze die zichzelf toegedichte verlichting en autoriteit weer vandaan halen staat op een ander blad.
O ja, stelen van teksten. Dat z.g. kwaad maken over pedofilie van dit amirakel. Toen het erom ging hield ze wijselijk haar mond. Nee, toen had deze dame haar mond vol over katholiekenhaters. We zullen de geschiedenis maar niet herhalen. Echt een engerd, dit kakwijf.

Toch blijft het merkwaardig dat deze engerd, samen met de forumfascist en gesteund door een trouwe vazal andere mensen de toegang tot fora kan doen (laten) ontzeggen in hun strijd voor een beter Nederland. Het blijft verbazen en het is verontrustend. Toch wil ik ze best van dienst zijn door ze een voorbeeld aan de hand te doen hoe die gezamenlijke strijd nog beter voort te zetten is: “The Sarah Palin Battle Hymn” – video and lyrics. Een vrouwelijke variant van Wilders creëren lijkt me niet zo moeilijk voor ze, ervaring genoeg. Wel blond graag, type Maxima, anders komt de achterban in war.

Bronnen en verwijzingen:
– Guillaume Franquinet- “Aon Niklaos Beets”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: