Roomsen en orangisten vereend

Authors

doc045Ze hebben wel wat gemeen, die Roomse rakkers en die oranje klanten. Beiden idolaat van hun heersers. Heersers, die geslepen genoeg zijn om op het gepaste ogenblik gebruik te maken van die slaafse houding. Gebruik te maken van een ter hunne dienst staand volk op momenten in de geschiedenis dat  hun positie dreigt te wankelen. In 1918 viel een dergelijk moment te noteren, Troelstra “riep” de revolutie uit. De gevolgen? Mobilisatie voor een contrarevolutie, voorop bij de Roomsen. De RK premier wist waarop hij zich verlaten kon, op mensen als Poels. Iemand die wist hoe je de boeren land kon ontfutselen, zodat er ook arbeidskracht uit de regio beschikbaar kwam voor de steenkolenmijnen. Iemand die een waakzaam oog had voor de gevaren van het socialisme, dat hij in Maastricht had leren onderkennen en dat zich niet mocht herhalen in de Mijnstreek.

Maastricht, het donkere zuiden, daar ging geen fatsoenlijke Hollander naar toe. Ze waren er omgekeerd ook niet bepaald welkom, behalve bij de magistraten, de clerus en het militair gezag, dat sowieso Hollands was. We hebben het er nog eens over, maar ik moest dit alles even kwijt vanwege het volgende bericht uit Brussel, september 1944. Eerst even luisteren naar een echte jong oet Zitterd, Herman Veugeleers…
ROZ, veertiger en zeventiger jaren. Twee bisschoppen. U hoorde het goed, een propagandazender, Oranje genaamd, verspreidde het bericht dat Maastricht gehuld was in oranje. De man had het vanuit Brussel gezien. Helaas voor Oranje, het was een pure propagandaleugen…


(wordt vervolgd)Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: