Infantiliteit en geschiedvervalsing

In Frankrijk op de fiets

Regelmatig word ik vergast op e-mails met blogberichtjes zonder kop of staart. Ze munten uit door een hoog “zie mij” gehalte. Het merkwaardige is dat schrijfster niets weet te verhalen over haar eigen persoon en ervaringen, geen kennis neemt van wat anderen werkelijk te zeggen hebben en weigert een dialoog te voeren over “onze geschiedenis”. Ze gebruikt slechts wat haar zo uitkomt, waarbij o.a. mijn weblog en Wikipedia als inspiratie dienen en smeed dit alles om voor eigen gebruik.

Doldwaze resultaten levert dat op. Niemand corrigeert haar en zelfs als dat zou gebeuren zou het door haar afgewezen worden. Iets in een context plaatsen overschrijdt haar vermogens, van falsificeren heeft ze nooit gehoord, kortom halve waarheden en leugens gaan regeren.

Niet omdat het de persoon in kwestie betreft, maar omdat ik denk dat methodes als de hare steeds meer school maken wil ik haar nonsens niet zonder meer laten passeren. Haar onderwerp betreft een “alternatieve dodenherdenking” in Maastricht. Die beschrijft ze in enkele zinnen waarin een aantal denigrerende opmerkingen, zoals gebruikelijk bij haar, niet ontbreken. De A2 noemt ze, een product dat Maastricht te danken heeft aan de Hollandse kolonisatie. Dit zal ze niet begrijpen, maar uitleggen doe ik het haar niet. Ze heeft het over vliegtuiglawaai. Ook dit hoort in het rijtje thuis van verworvenheden die we sinds de dertiger jaren van de 19e eeuw aan het Haagse bewind te danken hebben.

Vervolgens gaat ze haar kennis ten toon spreiden met citaten uit Wikipedia. Echt hilarisch wordt het dan. Dat gedeelte van haar stukje neem ik rechtstreeks over. Op het eerste gezicht is er geen letter van haar bij:


[ Op 10 mei 1940 vielen de Duitsers Nederland binnen. Omstreeks zes uur in de ochtend werden de twee verkeersbruggen en de spoorbrug over de Maas door het Maastrichtse garnizoen opgeblazen in een poging de Duitse opmars te vertragen. Enkele uren later capituleerde het garnizoen en konden de Duitsers met bootjes de Maas oversteken. Ook het vlakbij gelegen Belgische fort Eben-Emael was al zeer snel uitgeschakeld. Na de capitulatie van Nederland op 14 mei begon de Duitse bezetting, die in Maastricht vier jaren, vier maanden en vier dagen zou duren. Door fusillades en gedwongen tewerkstelling kwamen enkele tientallen Maastrichtenaren om. Het grootste verlies leden de Maastrichtse joden: van de 515 leden van de Joodse gemeente in 1940 waren er in 1945 nog slechts 145 over.[42] Eind augustus 1944 begonnen de Duitse troepen zich terug te trekken uit de stad. Op 13 september trok de Amerikaanse 30e infanterie divisie (‘Old Hickory’) het stadsdeel Wyck binnen en een dag later was de hele stad bevrijd. Hoewel de bevrijding van Maastricht driekwart jaar eerder kwam dan in Noord-Nederland (en er dus geen hongerwinter was) en een groot Amerikaans distributiecentrum in de stad was gevestigd, was er gebrek aan alles en bleven veel artikelen tot ver na de oorlog op de bon. De oorlogsschade was weliswaar niet te vergelijken met sommige andere grenssteden, zoals Roermond, Venlo, Nijmegenof Arnhem, maar toch eisten de geallieerde luchtbomdardementen, onder andere op de wijk Mariaberg (november 1941) en op de spoorbrug (augustus 1944), niet alleen veel doden, maar leidden, door het wegvallen van een groot areaal woningen in Rood dorp, Quartier Amélie en Blauw dorp, decennialang tot grote woningnood.] uit http://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_Maastricht.

 


De link werkte overigens niet. Dit artikel wordt bedoeld: Maastricht. Een uitgesproken voorbeeld van het verspreiden van desinformatie.

Ik wijs in dit verband op de woningnood door de bombardementen en de explosieve groei van het inwonertal. Een minimum aan kennis van de geschiedenis van Maastricht mag toch wel verondersteld worden bij iemand die iets op internet, n.b. via het veel geraadpleegde Wikipedia, over dit onderwerp publiceert? Zo niet hier. Baarlijke nonsens wordt geschreven en dat wordt wederom opgepikt door halve analfabeten. Zo ontstaat geschiedvervalsing. Ook over de oorlog. Goed, ik steek er geen energie in, wil er slechts op wijzen. Misschien wel goed om te weten, als Duitse parachutisten er niet bij een verrassingsaanval in geslaagd waren het fort Eben-Emael buiten werking te stellen was de totale overbevolkte binnenstad van Maastricht verwoest. Lees: Bunkers en Wolder. Ook dat zou dan weer uiteindelijk te wijten zijn geweest aan de kolonisatie van Zuid-Limburg door Holland.

Schrijfster van dat blogje rept met geen woord over het verzet en bijvoorbeeld de rol van de katholieke kerk hierin. Het staat niet in de Wikipedia… Ter compensatie, een boekbespreking: Erkenning voor het Limburgs verzet, een samenvatting en het geheel (in het Engels). Over de Sint Pietersberg, ook in verband met het verzet, een andermaal. Sint Pietersberg, fort en kalkgroeve, u weet wel, de ENCI, o zo noodzakelijk voor de Hollandse beton, al is het maar voor de Pier van Scheveningen. Schrijfster heeft aan dat onderwerp ook een stukje besteed. Lees het maar.


ps: De juiste link voor bovenstaand citaat blijkt deze te zijn: Geschiedenis van Maastricht. Wezenlijk is er geen verschil tussen beide artikelen. Het zou een zegen zijn als dit soort teksten met naam en toenaam ondertekend moesten worden. Het gehalte van dit artikel is zo miserabel dat je het beter in zijn geheel schrappen kunt. Vreselijk… Welke bekrompen geest heeft dat in elkaar geknutseld?


Uitgelichte foto: bron

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.