Gisteren meldden wij al de ongelooflijke botheid van NOS om de vluchtelingen te beschuldigen van verdringing op de huurwoningmarkt. Natuurlijk werd dit door de PVV direct aangegrepen om nog eens lekker tegen de vluchteling aan te schoppen.