Wonen en fascisme

AuthorsOf de banaliteit van het kwaad.

Plan in Hoofdzaken


Om vat te krijgen op wat  fascisme inhoudt zul je op zijn minst iets moeten begrijpen van religie, van ruimtelijke ordening, van kapitalisme, van het Italië een eeuw geleden. Wat blief, zegt u. Religie, RO? Juist, wat zijn de kernen van de drie monotheïstische godsdiensten? Waaraan is de ruimtelijke structuur gerelateerd in het Romeinse Westen, hoe wordt de Roomse Kerk bestuurd? We vragen het ons niet meer af, we vinden dit alles o zo vanzelfsprekend, dat wij het ideologisch totaal verinnerlijkt hebben, inclusief het hedendaags kapitalisme. 

Fascisme is in een paar woorden uitgedrukt de allesomvattende en nauwelijks grijpbare ideologie die deze fenomenen politiek gestalte geeft en omzet in macht. Daar kun je geen lijstjes over samenstellen, dat is volkomen absurd. Wel kun je bestuderen en analyseren hoe planologische concepten werken, hoe conflictueuze toestanden omgesmeed worden tot harmoniemodellen. Zie onze SER na 1945. Simpel gezegd, begin bij jezelf als je over fascisme wilt spreken of hou anders je mond. 

De stompzinnigheid aangaande fascisme valt dagelijks op allerhande blogs te lezen. Meestal in de geest van Wilders: islam = fascisme. Historisch en daadwerkelijk de grootst mogelijke nonsens die je kunt poneren. Ook een “linkse” site maakt zich dagelijks schuldig aan het plakken van het etiket “fascisme”, er wordt op die site zelfs niet geschuwd te pas en te onpas met het afschrikwekkende begrip nazi te colporteren. Deze auteur met name:

En zo kwam ik uit bij het meesterwerk van Jeroen van den Heuvel over fascisme uit het jaar 2010, de 10 punten van Wikipedia. Werkelijk rampzalig. Dat krijg je bij gebrek aan intellectuele bagage. Voor mij is een reactie op dat stuk in dit verband alleraardigst, een reactie op die 10 punten van iemand die in de veronderstelling leeft ter zake kundig te zijn:
De man beweert van zichzelf expert, op Europees niveau nog wel, te zijn van sociale problematieken en de helpende hand te bieden om tot oplossingen te komen. Zeg maar als in situaties zoals die in de Schilderswijk. Laat nu uitgerekend die man een meester zijn gebleken in het vernederen van anderen, w.o. Tibaert en net als de nazi’s (vooruit, dan doe ik het ook maar een keertje) stelselmatig leugens verspreid te hebben over Tibaert, geheel in de geest van ab jetzt wird zurückgeschossen. Nee, een nazi is Tibaert niet, zei de goeie man. Maar voor het overige…

Wonen en fascisme is de titel van dit stukje. Ze valt op twee manieren uit te leggen. Ze kan slaan op de orde waarin we te leven hebben, op die stad-land tegenstelling, maar ook op iets anders, bijvoorbeeld hoe het begrip fascisme gebruikt en vooral misbruikt wordt om personen en media, die melding doen over bijvoorbeeld huisvesting, sociale fricties e.d., onophoudelijk te diskwalificeren als bruin, nazi, fascist en meer van dat fraais.  

Een illustratie gaf ik al: “Een tsunami aan propaganda.” Geheel in de geest van die bewuste site  kwam gisteren hun grote Geest met het volgende, zonder enige gêne spreekt hij over vergassen:Ruanda is nooit ver weg bij deze geest als het over de media gaat. Het linkje “Radio Mille Collines” duikt veelvuldig bij hem op. Vervolgens heeft hij het over tokkies en dan komt de uitsmijter:

“Denkt u daar maar eens over na Babette van de NOS * met die vunzige kop boven uw verhaaltje over vluchtelingen in relatie tot de beschikbaarheid van huizen.Fascisme faciliteren is niet alleen immoreel, het is een misdaad.”


U ziet het weerom, fascistische streken uithalen zogenaamd om (vermeend) fascisme te bestrijden. Exact, maar dan ook exact hetzelfde zoals Wilders dat doet. Vernederen, beschadigen, tot zondebok bestempelen. Is die Geest van Krapuul nog wel goed wijs? Inderdaad, je leest het alleen op Krapuul. Dit dus. Zullen we het linksfascisme noemen? 

Krapuul – copie

* Naar blogs van Krapuul verwijs ik principieel niet. Achter de oorspronkelijke link ging een soort van update schuil die puur dient ter zelfrechtvaardiging. Zie screenshot hiernaast. Ik heb ze vervangen naar die met mijn commentaar. Opmerkelijk is wat Dijstelberge over urgentie te melden heeft. Juist, klinkklare onzin. 

Wie wordt wijzer van dat gedoe van Ina Dijstelberge cs met nietszeggende en dus zinloze grafiekjes? Van het telkenmale herhalen van dezelfde teksten? Van dat rampzalige doorlinken? De boodschap is duidelijk Babette en de NOS deugen niet, maar een vleug van deskundigheid over de materie waarover het hier diende te gaan valt niet te ontdekken. Kortom, Krapuul, geestelijk lui en geborneerd bovendien. Nagekomen bericht:Het opperhoofd van Krapuul aan het woord. Zoals steeds gebruiken mensen als JvdH dezelfde terminologie die ons zozeer vertrouwd is van Bosma en Wilders, “staatsomroep”… 

De correspondent van de NOS schijnt sporen te willen wissen, aldus Vd Heuvel. Een praktijk die hij en de zijnen kennen als hun broekzak om voor hen onwelgevallig materiaal te doen verdwijnen. Het monddood willen maken is een van hun hobby’s.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: