Zo lees je nog eens wat… – 3

Authors

Une composition riche, plaisante et variée, vrij na Diderot over een compositie van d’Alembert… Over dichtkunst, muziek gaat het ook deze keer niet. De onmuzikale klanken van een dame die Tibaert bestempelt tot PVV leider van Maastricht kun je niet overstemmen met een proeve uit een grote muzikale erfenis.

Ook deze dame behoort tot de categorie mensen, Bataven noem ik ze, die vrijheid van meningsuiting verwarren met vrijheid tot meningsvorming. Zij verkeren in de overtuiging van hun gelijk, tot nader order of niet, en verachten afwijkende gedachten en samenhangende kennis als verfoeilijk, als verderfelijk voor hun geweten en maatschappelijk functioneren. Grote bek, niet kunnen luisteren en lezen zijn de meest in het oog springende eigenschappen, maar wie vertel ik het?

De vrijheid tot meningsvorming, en daar gaat hij mij om, willen deze autoritair denkende het liefst zo snel mogelijk begraven. Deze dame ook, ze beheerst tot in haar vingertoppen hoe je iemand monddood kunt maken. Ze wist me zelfs met haar laster en smaad in diskrediet te brengen en raakte zelf zo overtuigd van haar gelijk dat ze naar de politie stapte om aangifte te doen tegen de weergave van haar miserabele praktijken op mijn weblog. Het demasqué dat was pas erg en ze genoot steun. Veel steun. Alleen bij de politie ving ze bot. 

Juist, in tijden van nood leer je mensen kennen. En hoe. Die Krapuul familie bijvoorbeeld. Hun praktijken doen niet onder voor die van fascisten is me gebleken. Nee ze platwalsen zal ik ze niet doen, maar mijn integriteit laat ik niet aantasten.

Hier nog lukraak enkele screenshots die haar grote engagement uitdrukken, een engagement volledig hol en loos. Ze springt steeds op een rijdende trein om haar bewogenheid uit te drukken. Ik vrees dat er nog al wat van deze mensen rondlopen. Ze schaden door hun houding zeer veel, zij entameren de sociale zaak die in haar wezen dient te berusten op wederkerigheid en respect voor elkaar, integendeel ze hitsen op, tonen geen enkel begrip voor andersdenkenden, autoritair als ze zijn. Ze wensen voor zich een systeem waar zij aan de touwtjes mogen trekken vanwege vermeende kennis en inzicht. Vandaar ook dat ze zich zo afzetten tegen de “elite”. Let ook eens op hoe vaak hun berichten over geld, bezit en inkomen gaan. Een soort jalousie de métier zal het zijn, vermoed ik. 

Leuk om eens een tweet bij de kop te nemen, Lourdes. “Limburgse pelgrims naar het Franse Mekka… En maar klagen over de religie van anderen.” Laat eens tot u doordringen wat ze zegt, wat ze suggereert tegen het licht ook van haar afkeer van Limburg, Maastricht in het bijzonder. Misschien zou het eens goed zijn haar uitspraken te toetsen aan haar eigen wandel en handel hier ter plaatse. Ik denk dat het schrikken wordt. Kortom, een vrouw zonder enig gevoel voor sociaal opereren, met een dédain naar medemensen waar je onpasselijk van wordt.

“Er komt een dag dat de leugens hen platwalsen. Ik wacht daarop”, zegt ze en ik ben het hartgrondig met haar eens. Haar leugens zijn al vele malen doorgeprikt. Ze is nog niet platgewalst, maar dat komt nog wel.

Om af te sluiten, geen D’Alembert, geen Rameau, maar een groot componiste, Elisabeth Jacquet de la Guerre…


 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: