Welopgevoede kinderen?

Wissels
Veel te laat kom je erachter, dat je volslagen mis zat. Alweer een aantal jaren geleden werd ik ervan beschuldigd dat ik iemands Facebook gehacked zou hebben. Enkele maanden later moest ik voor verhoor me melden op het politiebureau, van geen kwaad bewust. De aanklacht werd uiteindelijk geseponeerd. Nooit heb ik een excuus ontvangen voor dit, laten we het heel voorzichtig uitdrukken, misverstand. Integendeel, de aanklager werd goede maatjes met iemand die bij de eerste tegenwind onmiddellijk van politieke kleur verschoot en een hetze op Twitter en via haar weblog tegen Tibaert startte. Wel gaf de aanklager tegen de smaad- en lasterpleger aan dat het een zware beschuldiging was om iemand zonder bewijs van pedofiele misdrijven te beschuldigen. Toch ging de laatste ermee door.

De aanklager was Sandra Strieker, bekend onder KassandraTroy op Twitter. Nu lees ik bij haar: Links begrijpt niet wat de mens bepaalt en wat de bron is van individuele rechten.” Nu pas kom ik te weten dat ik niet begrijp wat mij bepaalt en wat de bron is van mijn rechten. Ik heb dus wel rechten, maar de bron van die rechten ken ik niet. Volgt u het? Strieker weet dus wel wat die bron is. Volgt hier nu uit dat zij wel gerechtigd is haar rechten te claimen en ik niet? Hoeft zij zich niet te verantwoorden omdat het recht a priori aan haar kant staat? Haar bewijslast tegen Tibaert was een dikke ordner vol. Bewijs in haar ogen dat wel. Voor haar dus doorslaggevend. 

Ze vervolgt: De mens heeft door zijn vrije wil de capaciteit om foute ideologie te verwerpen. Wie is tegenwoordig nog nazi, om maar eens wat te noemen. Uit onze vrije wil vloeit individuele verantwoordelijkheid en het principe dat onze daden individueel beoordeeld moeten worden.” De mens zegt ze nadrukkelijk. Om nazi te worden daar koos een mens niet voor, lijkt ze te willen zeggen, die ideologie werd opgedrongen. Vrije wil? Hoe vrij is onze wil? Als ik zo kijk hoe mensen zich in onze samenleving gedragen ontdek ik niet zoveel vrije wil, eerder kuddegedrag, maar dit terzijde. Wel begrijp ik dat ik Strieker verantwoordelijk kan stellen voor haar daden jegens mij. Of begrijp ik iets verkeerd, ik ben immers links in haar ogen?

“Foute ideologie bestaat wel degelijk”, vervolgt ze, moslims als groep (hebben) een collectieve ideologie, die individualiteit en vrije wil verbiedt. De moslim die zich onttrekt aan het collectief is een afvallige en een vogelvrijverklaarde (…) dat juist (is) voor moslims allesbepalend.” Nee moslim ben ik niet, maar wel “links” dus ik begrijp dit niet. Ze beklemtoont steeds aan de ene kant het goede, aan de andere het foute. Ze onderstreept dat met een “boeiend onderzoek” van een goede, moeten we aannemen, een foute “linkse” zou dit n.l. nooit beweren, Deense psychiater, “die onderzoek deed naar moslims in gevangenissen. (Bron: scroll naar beneden) Hij ontdekte dat deze moslims nauwelijks een eigen ik of een persoonlijke moraal hadden ontwikkeld.”

“Hun goed/fout program werd bijna helemaal door buitenstaande factoren bepaald. Dat is heel verklaarbaar als je qua ontwikkeling leeft in stamverband. Een stam is een miniatuur totalitaire gemeenschap.” Begrijp ik het goed, wij in het verlichte Westen, kunnen onder alle omstandigheden vrij beslissen wat we doen, ook al weten we dat het niet deugt wat we doen. Vaak, veel vaker overzien we de gevolgen van ons handelen niet, ook de interactie niet. Zouden we dat wel kunnen, dan stond deze, onze kapitalistische en technologische samenleving subiet stil. Immers die samenleving is geen optelsom van vrije burgers. 

Moslims, zegt ze, zijn — net als kinderen — maar in beperkte mate aansprakelijk voor hun daden. Hun vrije wil is beperkt.” Dit klinkt bekend in de oren. Het zijn frasen die al eeuwenoud zijn, en onze wandaden en roof moesten legitimeren, die van het Vrije Westen dus, het kolonialisme met name. De genocide op Indianen is een van de vele voorbeelden in dit verband. O ja, die Indianen hadden zelfs geen ziel, volgens protestantse theologen. En zeker geen vrije wil, geen geweten. Nu begrijpen we wat Wilders bedoelt als hij zegt: Islam is fascisme met de Koran als leidraad. We moeten hen verlossen van hun foute ideologie, zei hij al jaren geleden. Zo legitimeer je dus je wandaden tegen vreemden.

Stel, dat die moslims, in het algemeen gesproken, het feitelijk bij het rechte eind hebben. Volgens de logica van Strieker en Wilders zijn ze dan zelfs moreel verplicht ons te komen verlossen van onze “foute” ideologie. Wellicht is dat verkieslijker dan omgekeerd, zeker voor ons nageslacht. Weg van de consumptiemaatschappij met haar verslindende energiebehoefte en wegwerpcultuur. Te vrezen valt echter dat ook zij al in grote mate geïnfecteerd zijn door onze ideologie. 

Wij zullen niets nalaten dat proces te bespoedigen, nieuwe afzetmarkten lonken. Uiteindelijk draait het om macht en bezit. Dat weten Wilders en Strieker heus wel, zo dom zijn ze niet. Hun tot op het bot fascistische denkwijze dient er slechts toe om dat juist te maskeren. Wel kun je je afvragen wat er in hun opvoeding mis is gelopen. Zijn ze niet als kinderen behandeld en opgevoed, zodat ze de vrijheid en haar grenzen leerden ontdekken en met anderen op een verdraagzame wijze leerden verkeren?


En Sandra, wat heeft het OM je laten weten n.a.v. je aanklacht tegen mij?  Of ben je niet rechtschapen, behoor je tot een bepaalde stam die de dienst wil uitmaken, ben je in wezen een anti-democraat, slechts het eigenbelang dienende? Dan behoor je tot de vrije, verlichte westerse mens, zoals jij die ziet en waar je niet over uitgesproken raakt. Ayn Rand zij geprezen voor de inspiratie die ze jou geschonken heeft.


Bron citaten: “Asscher doet moslims groot onrecht aan” (14-3-15) op het weblog van Sandra Strieker.

Hiernaast een screenshot van haar laatste tweet van deze nacht.

 

 

Naschrift: Voer voor de fascistische psyche.

ps juni 2018

De bron waarnaar Strieker verwees is verdwenen blijkt. Op het facistische en racistische blog E.J. Bron kunt u de bewuste auteur Nicolai Sennels nader leren kennen.
 
Uitgelichte foto: bron

Een gedachte over “Welopgevoede kinderen?

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.