Stad en land

Héctor Garcia, Mexico (1960-63)
Nog zijn stadsmensen wezens die gevoed moeten worden, schone lucht behoeven en zuiver drinkwater. Waar komt hun voedsel vandaan? Breng de hele keten eens in kaart met transport en al. Actueel ook i.v.m. de globalisatie en de heersende pandemie.

Nederland vormt een belangrijke schakel in dat geheel met haar intensieve landbouw en veeteelt en haar voedselindustrie. Het op duurzaamheid gerichte landbouwbedrijf is er praktisch uitgestorven, dankzij een beleid dat al in het begin van de vorige eeuw gestalte aannam. Steek de boeren in de schuld (Boerenleenbank), ruilverkavelingen, inpoldering, monoculturen, glastuinbouw. Na de oorlog, de lonen moesten laag blijven en het voedsel goedkoop, kwam dankzij de sociaal-democraat Mansholt het Europese landbouwbeleid tot stand, dat sindsdien nauwelijks veranderd is en inzet op grootschaligheid.

Vanaf die tijd werd, en hierin bleef Nederland toonaangevend (Wageningen), het boerenbedrijf een doodordinair industrieel bedrijf. Het land werd stad, geasfalteerd en wel. Wie nu nog een tegenstelling creëert tussen bijvoorbeeld de verpakkingsindustrie, de autoindustrie of de varkensmesterijen gaat volledig in de fout. De subsidiestromen functioneren ook zodanig dat het traditionele boerenbedrijf in Frankrijk of Roemenië geen schijn kans maakt op langere termijn te overleven. Daarenboven raakt landbouwgrond geconcentreerd in enkele handen, ook buitenlandse, ook Chinese.

Lang leve het kapitalisme waar primaire levensbehoeften verhandeld worden als elke koopwaar en bij te weinig rendement vernietigd worden. En wat kwekt weer iemand die nergens enig benul van heeft en ergens een artikeltje opgediept heeft met een grafiekje?

Het miserabele van dit gedoe is dat er niemand wijzer van wordt en geen politiek debat van de grond komt hoe het verder moet met deze planeet. Denk deze kerel nu werkelijk dat, als de hele Nederlandse agrarische industrie bijvoorbeeld naar de Oekraïne verplaatst wordt, een stompzinnig ideetje van z’n partijgenoot Timmermans, het er voor de wereld beter op wordt?

En wat de schone lucht betreft, laat het TNO eens becijferen hoeveel een automobilist bijdraagt aan alle mogelijke bronnen van vervuiling en vernietiging van de natuur, dus inclusief de benodigde infrastructuur en het productieproces van dat mobieltje tot afvalverwerking toe. Als voorbeeld de vrijgekomen deeltjes rubber van de autobanden, maar ook de winning van rubber. Niet te vergeten stoffen die in het verleden gebruikt werden als asbest en lood in de benzine. Deze lijst is bijna oneindig lang. Olie, daar begon ze mee, en de daarvoor gevoerde oorlogen met alle milieu rampen van dien.

Waarom ik er hier op attendeer? Omdat iedereen die auto rijdt zijn recht van spreken verliest als het over ecologische problemen gaat. De tol die het autosysteem, een in haar wezen militair systeem voor civiel gebruik, aan mensenlevens en -geluk heeft gekost laat ik dan verder nog buiten beschouwing.

Stad en land, een tegenstelling waar niet in deze zin over gesproken wordt. Energie wordt verslonden door de stad, het land wordt van al haar rijkdom ontdaan en wat rest wordt opgeofferd aan het toerisme. Boeren hadden weet van de natuur, nu van machines en chemicaliën en staan volledig in dienst van “de stad”, lees de op winstmaximalisatie gegronde economie.
 
Uitgelichte foto: bron

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.