… und heute die ganze Welt

De zegeningen van Das Kapital zijn grenzenloos en onmeetbaar. We zullen er ons maar aan overgeven, de korte spanne tijds die we te leven hebben en onze pleziertochtjes naar verre stranden er niet door laten bederven. We hebben er immers hard voor gewerkt om deze toestand te bereiken. We hebben er recht op.

Lees meer … und heute die ganze Welt

Parijs…

Voor wie nog oren aan zijn hoofd heeft kan radio het mooiste medium zijn. Luisteren is een kunst die te leren valt.

Lees meer Parijs…

Valse hoop

Uit reacties bleek ontstemming over het feit dat Tibaert binnen korte tijd weer in de lucht was. Juist daardoor bleek al bijna onomstotelijk dat er opzet in het spel was en de volgende stap werd een speciaal weblog met halve waarheden en regelrecht bedrog.

Lees meer Valse hoop

Poppenkast

Het poppentheater is oeroud en het werkelijke theater is haar veel dank verschuldigd. Vaak zijn ook scheidslijnen moeilijk te trekken met beeldhouwkunst, dans en ballet, opera.

Lees meer Poppenkast