De burger snapt het en de elites niet

Lucas Cranach de Oude: “De Drie Gratiën” (1530)BATAVENHebben we een echte democratie, of is dat vooral een façade? De democratie verkeert in haar grootste crisis sinds Thorbecke. Er bestaat een wereld van verschil tussen wat het Nederlandse volk vindt en wat de elites vinden. Als het gaat om de klimaattheorieën van Al Gore, de massa-immigratie, de islamisering, de Europese superstaat, de ontwikkelingshulp, de kunstsubsidies, strenger straffen; de burger snapt het en de elites niet. Laat het duidelijk zijn: Ik sta aan de kant van de gewone man en vrouw. Wat we moeten doen is de macht teruggeven aan de burger. Alleen een radicale democratisering kan de dominantie van de linkse elites breken. Dus kies ik om te beginnen voor het bindend referendum. Dat betekent dat de burger over elk besluit met een bepaald aantal handtekeningen om een volksraadpleging kan vragen.U had het al begrepen, hier ben niet ik aan het woord, maar het ik via de eigen spreekbuis die hij een partij wenst te noemen. Een partij voor volk en vaderland, onder de banier van vrijheid zoals de sexy Pamela die ziet. Ja, die Wilders is volledig de weg kwijt. Hij weet wat goed is voor het volk, daar heeft hij het volk genoegzaam van doordrongen. Zoals vroeger de kindertjes met de katechismus. Ja, het volk weet wat het wil. Ja, als je het maar simpeltjes houdt, niet wenst na te denken en zeker over de toekomst niet, je zondebokken weet te creëren, dan liggen de oplossingen ogenschijnlijk voor de hand. Werkelijk?

Allereerst, wie is dat volk? Hoor ik er nu bij of niet? Volgens Wilders niet, niet omdat ik elitair ben of zo, in de gangbare betekenis van het woord. Nee, omdat ik wel bezorgd ben over de ontwikkelingen met het klimaat, niet in de leugen trap van die z.g. “massa-immigratie”, die “islamisering” niet bestaat maar slechts dient als mistgordijn om de belangen van onze geliefde wapenindustrie veilig te stellen en de oliekraan te laten lopen. Van een Europese “superstaat” is al helemaal geen sprake (was dat wel zo dan kon Nederland, en terecht, wel eens een toontje lager moeten zingen). Hoe de rijkdom te verdelen, hongersnood te bestrijden, slachtoffers van klimaat-catastrofes te helpen, daar valt heel veel over te vertellen, maar de burger begrijpt het wel, de elite begrijpt het niet. Kunstsubsidies, wat is nou kunst? Dat kan mijn dochtertje van vier ook… Ja, tuig moet je in het gareel houden, konden ze vroeger veel beter. Toch maar weer lijfstraffen en de doodstraf invoeren?

Lucas Cranach de Oude:
Venus en Cupido
Dat is nu het meest merkwaardige aan dat programma. Men zegt de oorzaak te weten, laten we het maar klip en klaar zeggen, die ligt bij de mensen die het vuile werk hier zijn komen opknappen en hun nakomelingen. En voor het overige moet de Bataven-cultuur hersteld worden, zuipen, gokken en neuken. Zo is het toch, rattenvanger Wilders? Niets hebt u te bieden, u maakt alles kapot waar een volk trots op dient te zijn. Ja, ook die verzorgingsstaat, die u zegt te verdedigen, maar in werkelijkheid vernietigt. Subsidiëring van asfalt, dure optrekjes en alle voordelen die de geld-elite momenteel geniet, worden verdedigd door u tot de laatste snik, een ware rattenvanger waardig. De impliciete boodschap van Wilders, wantrouw iedereen die een beetje geïnformeerd is, enige beschaving heeft genoten, die in debat met je wilt gaan. Dat is gespuis. Dat is elite, dat is links-elite.

Zo is het toch, heer (o wat krijg ik bij dit personage toch moeilijk de naam over mijn lippen) Wilders? Redder van de Bataven-cultuur?

Batavië kent zo zijn eigen elite. Hoe ziet die eruit, die elite, die Wilders wijselijk buiten beschouwing laat, maar waaraan hij z’n macht ontleend? Om die elite duidelijk in beeld te krijgen moeten we een kleine duik in de geschiedenis doen volgens de principes van historicus Bosma.

U weet ongetwijfeld dat een aan de Bataven verwante stam, de Galliërs al eerder een gunstigere gelegen gebied had ingepikt bij hun trek naar het westen dan hun concurrenten. Het begon, vanaf het noorden gezien, met wat nu Zuid-Limburg heet. De Maaslandse en Bourgondische cultuur en nijverheid bloeide in Gallië al eeuwen voordat Batavië tot enige ontwikkeling kwam, deze door handel en roof. Opvallend wel, ondanks de verworven schatten bleven de Bataven een sober volkje met weinig levensvreugde. Hun woordenboek staat vol van zegswijzen die getuigen van die volksaard. Ze hebben in de loop van de geschiedenis veel ontberingen gekend en veel opofferingen gebracht, dat is ongetwijfeld juist.

Een kenmerk onderscheidde Batavië van de rest van de wereld. De elite was dienstbaar aan het volk. De Bataven konden rustig gaan slapen, er werd over hun gewaakt. Daar kwam midden vorige eeuw plotsklaps een verandering in. Batavië werd geannexeerd door het broedervolk, de Germanen, die in hevige strijd waren gewikkeld met de Hunnen. Dat was tegen het zere been van de Angelen en de Saksen overzee. Die zagen weliswaar ook het gevaar van een Europa bedreigd door de Hunnen, maar erger was dat de Germanen dreigden grondstoffen voor hun neus weg te kapen. Aan die Germaanse annexatie maakten ze dan ook snel een einde en de Bataven kozen eieren voor hun geld. En precies hierdoor kwam een nieuwe elite in opmars, een echt culturele en zeer volks. Een naam wil ik u in deze niet onthouden, Joop van den Ende. Vanaf nu kwam het accent te liggen op de financiële draagkracht van de bevolking zodat ze allen in staat waren te kunnen genieten van de nieuwe verworvenheden, de TV en het autootje. Het land werd daartoe helemaal verbouwd, zelfs zo dat het nu helemaal af is.

Een probleem. Uit jaloezie trokken hele volksstammen naar dit land van melk en honing, werkelijke barbaren met een volslagen achterlijke godsdienst. De reactie kon niet uitblijven. Een profeet stond op, ondersteund door het machtige deel van de media.

De rol van de traditionele media is inmiddels praktisch uitgespeeld, verbonden als ze was aan de oude, linkse, elite met haar fossiele gedachtegoed. En in dit tijdsgewricht geldt, wie de media beheerst heeft het volk aan zijn kant. Vergeet niet, de belangrijke Bataafse media zijn des volks, heel volks. Nieuw volks, onder ons met TV en autootje. Niet die zuinigheid uit lang vervlogen dagen, die is geschiedenis.

De politieke ontwikkelingen tot nu toe zijn voor de Bataven hoopvol. En ze staan niet meer alleen. Ook in het belangrijkste broederland, Germania, bloeit weer de centrale Leitgedanke op: “Een volk, een land, een leider.” De strijd van de Bataven tegen de barbaren is niet vruchteloos gebleken, temeer daar ook krachten overzee deze strijd effectief steunen. En wie weet, in de toekomst een Groot-Batavië of zelfs een Groot-Germania, waarin de Bataven een voortrekkersrol kunnen vervullen. Ja, wie weet?


Reproducties: Lucas Cranach de Oude

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.