Een heldere boodschap of bent u doof?

Henri van der Stok: Kat
Er is een trend gaande in dit land, eentje die ons in fascistische toestanden zal storten. Fascisme in Nederland? Hoe komt u erbij, wij zijn van die bruine smetten vrij. Vroeger en nu. De NSB was goed bedoeld en het waren geen nazi’s. Ze hadden het beste voor met ons land, onze mensen, onze cultuur. Precies, op de keper beschouwd veel meer een politieke stroming met inhoud dan die huidige beweging, eenmansbeweging, die Partij voor de Vrijheid werd gedoopt. Laten we klare wijn schenken, Hollanders houden toch zo van recht voor zijn raap?

“LET ME SAY IN ENGLISH FIRST, TWO POINTS:
DEFEND FREEDOM, STOP ISLAM”.
Vastelaovend, kinderen…


Jong leerde ik, waar mijn vrijheid ophoudt begint die van de ander. In het vage blijft wat die vrijheid inhoudt en waar mijn grenzen, mijn behoefte aan vrijheid liggen. Vrijheid van handelen, vrijheid van denken. Inbegrepen ook die van macht uitoefenen of macht over je laten uitoefenen. De context waarbinnen, de maatschappij dus, waarin je leeft. Als we het over vrijheid hebben zitten al die zaken impliciet opgesloten in uitspraken over die vrijheid, m.a.w. uw voorstelling van vrijheid kan de mijne niet zijn. Dat is geen waardeoordeel maar een feit.

Zeggen we de vrijheid te verdedigen zonder ook maar aan te geven wat wij eronder verstaan, wordt dat begrip een lege huls. Wordt ze gebruikt als uithangbord om er politiek mee te bedrijven wordt het link. Zie de VVD, de vrijheid tot bijna onbegrensd economisch handelen, en de vrijheid van de PVV, om te zeggen dat de migratie moet stoppen en dat de Islam een gevaarlijke ideologie is. Beide op hun eigen volstrekt unieke manier populistisch, de een voor de happy few, de ander voor de gedupeerden van de handelwijze van de happy few, zonder de wil juist aan de oorzaken iets te doen. De werkelijke oorzaken van de deplorabele wijze waarin vele mensen moeten leven worden zelfs gemaskeerd door de xenofobe kaart te spelen. Een fascisten truc. Duitsers zouden zeggen “Mit Freiheit wird Schindluder betrieben”… Duidelijker kan het in het Nederlands niet.

Het is niet verwonderlijk dat uit bepaalde politieke hoek zo geschermd wordt met het begrip vrijheid. Iemand die tevreden is met een eenvoudige plek op aarde, zijn natje en droogje heeft, zul je niet gauw horen mekkeren over vrijheid. Machthebbers, politiek, militair en economisch, wapperen graag met dit begrip, hun vrijheid mag niet in het geding komen, hun vrijheid om de aarde te plunderen en mensen uit te buiten. Met dit gegeven zit de mensheid opgezadeld. Deze cruciale waarheid moet zoveel als mogelijk verzwegen worden.

Als het niet meer anders kan komen de mensenrechten op de proppen. En zie de vrijheid van meningsuiting wordt aangevoerd als vrijbrief de integriteit van andersdenkenden aan te tasten. Het ligt niet aan de economische orde, etc. etc., of wel? Juist die economische orde die ons van president tot arbeider en kantoorklerk tot slaaf maakt. De een met geweldige privileges, de ander door zijn identiteit op te geven om aan inkomen te komen.

Om dit vrij ontworpen systeem in stand te houden zijn twee pijlers van belang, de opvoeding van kinderen en machtsmiddelen om de zaak in het gareel te houden. Onderwijs en militair. Jong geleerd je aan te passen, je te onderwerpen, je zelf te zien als een radertje in het grote geheel, dat oogst buitengewoon veel effect. Onderwijs door de staat of nog erger door de kerk. Leeftijdgenootjes bij elkaar en maar selecteren tot het creëren van afval, menselijk afval, toe. Later, als dit proces voltooid is zet de militaire dienstplicht of de werving voor het militaire apparaat de kroon op dit werk van voortdurende selectie en elimineren.

Helaas is dit geen karikatuur. In het materieel welvarende Westen genieten kinderen (en vrouwen) privileges, die ze elders ontberen. Kinderarbeid, kindslaven, kindsoldaten. Hier zijn ze een bevoorrechte doelgroep voor de consumptiemaatschappij, waarvoor elders kinderen mee helpen de voorwaarden te scheppen. Ook hier vallen veel kinderen uit de boot omdat ze simpelweg overbodig zijn, overbodig gemaakt worden. Aangezien ze geen politieke rechten bezitten kunnen ze genegeerd worden, de latere volwassenen. Dan als have nots en bang en onwetend lopen ze blind in de armen van juist diegenen die dit systeem in stand houden.

Kinderrechten, ja die bestaan. Hoeveel zijn ze waard? Weinig, vanwaar anders die drang kinderen in een keurslijf te dwingen? Hun fantasie te doden, hun vrije ruimte te ontnemen. Een kind hier tekent binnen een kader, het weet niet beter. Een kind, vrij, ongebonden opgegroeid in Zwart-Afrika kent geen grenzen, is verwonderd als het papier “ophoudt”.

Als bezuinigd wordt, om de middelen, de van ons allen verworven middelen, te herverdelen wordt bij voorkeur het eerst gekort op de zorg voor kinderen en op cultuur, op alles dus dat ons kan vormen, verder brengen, ons tot mens maakt.
De tekening hierboven stamt van een vierjarig, praktisch blind meisje. Ook zij zal weg geselecteerd worden bij de gaande politieke ontwikkeling. Ze zal niet nodig zijn, ze is te kostbaar, niet als mens, maar als kostenfactor binnen deze samenleving.


Hoelang zal het nog duren dat wij menen het recht te bezitten te doen en te laten met kinderen hetgeen wij willen om te voorkomen dat ze in vrijheid opgroeien? Niet binnen die zo hoog van de toren geblazen vrijheid die verdedigd dient te worden, daar zijn als bekend belangen bij in het spel. Daar hebben we kanonnenvoer voor nodig, soldaten.

In hoog geciviliseerde naties, volgens hun eigen zienswijze, heet zoiets inmiddels barbaars, dus wordt overgestapt op robots, cybersoldaten of hoe we ze zullen noemen. Want ons eigen bloed is te kostbaar geworden en alweer, een nieuwe bloeiende tak van industrie ontstaat. Goed voor de economie, hoogwaardige producten voor een grote afzetmarkt kunnen geproduceerd worden. Wat hebben onze kinderen het toch goed getroffen in deze o zo vrije wereld. Maar hun vrijheid is verdwenen als sneeuw voor de zon in die Brave New World, een fort tegen de boze buitenwereld.

Ja, in die barbaarse buitenwereld is het concept niet veel anders, alleen de middelen ontbreken en mensen, kinderen, zat. Die gebruik je dan, om macht te verwerven. Dezelfde weg wordt ingeslagen als die waar wij onze rijkdom aan te danken hebben. En het wordt getolereerd, zelfs aangewakkerd door het Vrije Westen, vanwege die vrije markt. Zij, die barbaren zitten op onze bezittingen, grondstoffen en zo. En ze hebben de goedkope arbeidskrachten. Conflicten, vaak geprovoceerd, zijn voor ons met de door ons beleden mensenrechten van groot belang om profijt te trekken uit rivaliteit, om controle te behouden over onze bezittingen. Dat zelfs kinderen hierbij als soldaten ingezet worden, het er zelfs de logische consequentie van is, wie deert het? We zien ze in de dagelijks opgedragen mis, het TV journaal, langs komen en denken, wat goed dat wij in een veilig en vrij land wonen. Een land dat we met onze krachten en eigen vernuft hebben opgebouwd. En zo blijft alles op zijn plaats, zoals het hoort. Onruststokers kunnen we niet gebruiken…

“Vastelaovend, kinderen…”? Zie die tekening weer. Denk eens aan rituelen, feest en strijd als ritueel. In onze contreien, geciviliseerd en wel, zijn ze beide naar de mallemoer geholpen. De nuchtere strijd om het geldelijk gewin heeft de zege behaald. Het carnaval, eens de mogelijkheid van het volk de orde op de kop te zetten, werd met groot succes onderdrukt door het protestantse deel der natie. Nu herontdekt om het beest te kunnen uithangen. Een antropoloog is gevraagd de geschiedenis te schrijven van dit volksfeest.

Belangrijker lijkt me aandacht te schenken aan het feit waarom uitgerekend in het christelijke Avondland de offergave van jonge mannen op het slachtveld zo’n ongekende hoogte heeft kunnen bereiken. Hoezo geciviliseerd, hoezo barbaars. Zie Zwart-Afrika… en zijn geschiedenis. En zie onze geschiedenis, die van het imperialisme, kolonialisme en fascisme…!

Uitgelicht: bron

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.