Aangifte tegen een antisemitische pornonazi

Terugblikkend blijkt het een koud kunstje smeerlappen en fascisten te ontmaskeren. Waarom gebeurt dat zo weinig vraag ik me nog steeds af. Ligt hier de verklaring waarom het fascisme steeds weer een herkansing krijgt, zeker binnen een economisch stelsel als het onze? Als je nalaat verbanden te leggen, geen twijfel kent gekoppeld aan een paranoïde instelling ben je er in ieder geval rijp voor.

Lees meer Aangifte tegen een antisemitische pornonazi

Poeleke den Dweil

Je moet feitelijk die oude buurten en hun bewoners nog gekend hebben, in hun woningen zijn geweest, de geur hebben opgesnoven. De Mesteechter Geis hebben geproefd. Die is nu grotendeels verloren. Het carnaval is hiermee teloor gegaan, helaas.

Lees meer Poeleke den Dweil

Een platform

Als je verdringt, je levenslust ondergeschikt maakt aan een opgelegde orde, dan ontstaat een vreemd mengelmoes van extremisme en perversiteit, die tot uiting komt in regelrechte haat en geweld. Als je er bovendien een platform aan geeft, ze alle ruimte biedt, ontstaat een nieuwe normaliteit. Een fascistische.

Lees meer Een platform

Ontbladeren…

Ger Boosten: Levensbootje, narrenschip (1964) In het najaar, als de bladeren van de bomen vallen steekt de gekheid zijn kop op. Ik heb me laten vertellen dat psychisch labiele personen het dan bijzonder zwaar krijgen. Ze draaien door. Is het nog toeval dat juist in die periode drie jaren achter elkaar ik onder schot kwam […]

Lees meer Ontbladeren…

Schieten uit de losse pols

Op geen enkel mij bekend medium kunnen mensen zo ongebreideld hun gang gaan als op Twitter. Er zijn nauwelijks grenzen gesteld aan wat wel of niet tolerabel is. Slechts een paar technische regels moeten in acht worden genomen anders wordt je terecht of niet tijdelijk buiten werking gesteld.

Lees meer Schieten uit de losse pols