Een ander Nederland

· economie, kinderen, stedenbouw
Authors


Wat kan Nederland? Zichzelf bedruipen op min of meer het huidige peil? Dat gelooft toch niemand. Wat dan? Misschien Nederland opnieuw uitvinden en een grote sprong voorwaarts lanceren. Ideeën en plannen ontwikkelen die niet voortborduren op het oude stramien van de Randstad als de navel van Nederland.


De Randstad, met haar kostbare infrastructuur, wordt onderhand steeds meer de molensteen om de nek van ons land. En denk ook eens aan de klimatologische ontwikkeling.


Voorstel: verplaats het zwaartepunt van ons land naar het oosten. Ontwikkel een bandstad van Groningen tot Luik. Een dergelijk project kan op de korte en lange termijn enorm veel voor onze economie betekenen.


Er kunnen nieuwe technologieën ontwikkeld worden voor transport en distributie, nieuwe woonvormen, energieopwekking en gebruik, communicatie, veranderingen in de relatie tussen wonen en werken, een anders opgezette verdeling van de arbeid, enz. enz. Het kan een ruimtelijk model worden ter verdere integratie in Europa, met koppelingen naar Bremerhaven, het Ruhrgebied en Wallonië.


We staan dan niet meer met de rug naar Europa, maar met ons gezicht. Ruimte zat! Geld kan maar een keer besteed worden. Doe het dan weloverwogen of helemaal niet. Deze crisis overleven we wel, maar dan?


Lees verder: Crisis en toekomst…


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: