Een Twitter primeur

· ideologie, internet, religie, sexualiteit
AuthorsEen opmerking vooraf. De gebeurtenis waarover dit bericht handelt vond twee jaar geleden plaats. Ze viel bijna samen met een ander heuglijk feit, een huwelijk werd voltrokken. 

De berichten die toen op de account @galien8 verschenen frappeerden mij. Helaas is deze account opgeheven. Wel een aantal andere opmerkelijke accounts zijn nog terug te vinden, die onderling nauw samenhangen. Een voorbeeld.

Jammer is ook dat veel, bijzonder fraai illustratiemateriaal behorende bij betreffende dienst verdwenen is. Slechts eentje treft u beneden nog aan. Een klassiek voorbeeld van functioneel naakt in de geest van André de Raaij, spiritueel leider van de site Krapuul, zo zie ik hem.Twee weken geleden vond een bijzonder gebeurtenis op Twitter plaats. Om ze niet in de vergetelheid te doen geraken heb ik ze vastgelegd. Ze is voor herhaling vatbaar: Zondig zijn we, aldus dominee.

Argwanend hoeft u niet te zijn, goedgelovig ook al niet. Iets simuleren blijft een grote kunst, ook al lijkt deze in het digitale tijdperk voor iedereen binnen handbereik. Volg mijn raad, lees wat er staat, laat u niet verblinden door ogenschijnlijke gelijkenissen. Het is aan de simulator om zijn identiteit prijs te geven, om uit de kast te komen. Wat de buitenwereld waarneemt kan, maar hoeft geen bedrog te zijn. Zo noemt zich de een een christelijk anarchist, de ander een christelijk futurist. De digitale media hebben ze omarmd en ze hebben weet van manipulatie:

Digital evidence like video, audio and photo should not be allowed in a Court of Law, can be


Permalink voor ingesloten afbeelding
Via Twitter account @galien8 – bron onbekend


Ook hoe je voor jou onwelgevallig spul moet laten verdwijnen. Dan gebruik je de diensten van Mister Google. 

Niet-functioneel bloot: André de Raaij op speurtocht naar een blote “reet”


Beider liefde gaat uit naar vrouwen, beide nemen vrouwen in bescherming. Een van de twee zelfs als ze overduidelijk blijk geven niet te deugen. Ook is aantoonbaar dat seksualiteit in hun leven een grote rol speelt. Verdrongen wellicht, maar ze zoekt een uitweg. Een uitweg door iemand te berispen over het gebruik van een vermeend vies woordje, in het andere geval door te stellen: “Oh no! Any condom is always to small for me, and not long enough, even XXL:-(“. Hij wordt dan ook gevolgd op Twitter door een grote schare vrouwen, van Sjaakie tot Blondemevrouw, van Daisy tot Marianne Thieme. 

Via Twitter account @galien8 – bron onbekend


In beide gevallen mag naakt slechts getoond worden als het functioneel is. Wat dat functionele precies inhoudt, wordt hier duidelijk. In ieder geval is het tonen van de geslachtsdaad niet functioneel, heb ik begrepen.

Permalink voor ingesloten afbeelding
RT op Twitter – bron: 


Permalink voor ingesloten afbeelding
Een RT op Twitter – bron: Een Januskop, een schizofreen persoon? Surrealistisch is het al bij al wel, iemand met zijn wortels in Galilea en strevend naar het eeuwige leven. “Are you a double?”, vroeg de een aan iemand en toonde de foto van de “Dutch minister of Public Health Edith Schippers”. Wie komt op de gedachte om een dergelijke vraag te stellen?

Permalink voor ingesloten afbeelding
foto: Edith Schippers – bron onbekend


Zou deze vrouw niet deugen in de ogen van de “dubbelpersoon’? Mag zij bestreden worden met middelen nog kwalijker dan die van IS in zijn ogen? Ik weet het niet. Het waren wel de woorden van een van zijn geliefde vrouwen.

Ter afronding. Steeds weer dat vervloekte auteursrecht:

VanOverNaar Feb 28, 12:13pm via Twitter Web Client

Genadiglijk wordt deze Ballad of a thin man niet zo snel gewist – we moeten het er mee doen 😉 youtube.com/watch?v=IwtXRW… Bob Dylan #MuziektipWissen… Daar komen we nog wel eens op terug…
update februari 2017

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: