Verrukkelijk blank en blond bovendien…

Authors

Dankzij de blanke beschaving op protestants-christelijke grondslag leven we sneller, hebben we altijd licht, een overvloed aan voedsel en steeds alle informatie ter beschikking. In Gods opdracht werd de aarde tot onderdaan gemaakt. Aan de uitverkorenheid van het blanke ras bestaat geen twijfel. Echter de duivel slaapt nooit, zie Obama, zie paus Franciscus…

Jimmy Nelson, Himba, Hartmann Valley, Cafema, Namibia 2011.Drie blanke Bataafse vrouwen vragen het woord. De een beweert: “After Islam, Obama is now pushing poverty as an inherent trait, like race” en een ander besluit: “In 2030 zullen de Nederlanders in eigen land in de minderheid zijn.” Ze richt zelfs een bede aan Sint Servatius, patroonheilige van Maastricht: “H. Servatius , laat ons op Uw voorspraak God de eer bewijzen die God toekomt”.


Schermafdruk 2018-01-05 20.24.45

Allochtonen die de cultuur van het gastland verminken en tot een bepaald doel omvormen, deze zelfs verwoesten, het is een eeuwenoude geschiedenis. Volgens de legende is Servatius een Armeniër die via Tongeren en later Maastricht missioneerde in dienst van het hier volkomen wezensvreemde christendom. Dat hij dat kon doen was te danken aan  een bezettingsmacht, die deze religie gebruikte om de inheemsen te pacificeren. Een praktijk die de latere christelijke volkeren goed ter harte hebben genomen. Missionaris en zendeling werden vooruit gestuurd door de kolonisator. Een perfect voorbeeld levert Belgisch Kongo.

Zullen we dit vrouwelijke trio dan toch maar bestempelen als landverrader? Ze handelen zeker niet in het belang van “ons” volk, wat veelzijdig en tolerant is. Zij hanteren een fascistische en racistische agenda, voor velen vormen ze juist daardoor een gewild object. Ook seksueel…?

Of die Servatius werkelijk geleefd heeft? Voor Bataven heeft hij nooit bestaan, zie “onze” Vaderlandse Geschiedenis, die Bataafse kindertjes onder ogen krijgen. Ach wat doet het ertoe, zo dacht ook Jo Gijsen erover, een latere bisschop van Roermond, hier te zien, ruim 40 jaar geleden in de Servaasprocessie.


Historicus GijsenLeave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: