De vernauwde Amsterdamse blik

kaart – flood.firetree.net
Om te kunnen oordelen moet je bij tijd en wijlen afstand nemen van je object van studie. De stad is bij uitstek materie waarbij dit bijna plicht is.

De stad zal over het land heersen, een diep in het westerse denken verankerde gedachte, die haar zegetocht sinds het kolonialisme globaal kon aanvatten. De grote stad, het mensenpakhuis, daar vielen de kruimels van de rijk belegde boterhammen, waardoor je kon overleven. Niet op het land. Vreemd, zeer vreemd. Het land, de bron van ons voedsel.

De stad is al sedert lang niet meer een afgebakende en begrensde nederzetting. Ze is getransformeerd tot een grootschalig ruimtelijke beheersmodel waaraan al het overige, het leven wel op de eerste plaats, ondergeschikt wordt gemaakt. Kapitaal en kapitaalsvorming is de drijfveer. Infrastructuur het bindend element. 

In Europa is de meest dominante stedelijke zone zeer gemakkelijk te onderkennen. Ze spreidt zich uit vanuit zuidoost Engeland via het gebied reikend van de Randstad en Parijs tot in Noord Italië toe. Dit is de werkelijke stad waarmee we heden ten dage te maken hebben. Alles wat in de betreffende landen buiten die “stad” valt hoort tot de periferie.

Mijn denkwijze, mijn voorstellen gaan in de richting van het opheffen van die stad-land tegenstelling, maar die behoeft een andere economie. Deze materie hoort het terrein te zijn van stedenbouwkundigen, tegen de achtergrond van ruimtelijke processen komen tot voorstellen die geënt zijn op een toekomst die ons niet in het verderf stort.

Helaas, wat zien we dagelijks? Mijn dorp moet mee in de vaart der volkeren. Op kleine schaal is dit massaal het geval en in ons land geeft Amsterdam een heus schoolvoorbeeld. Historisch gezien heeft deze stad lang geleden haar gouden tijd beleefd dankzij de handel en de beurs, lees koloniale uitbuiting. Daarop wordt nog steeds voortgebouwd, m.n. dankzij belastingparadijs Nederland. Het waterhoofd wordt zodoende steeds groter, totdat het uiteindelijk letterlijk ploft. En de zeespiegel stijgt steeds meer…

Dit las ik zojuist, dankzij een RT:


 


De auteur van het artikel besluit als volgt:

In plaats van te blijven geloven, moet de nationale overheid serieuzer luisteren naar academische stadsvorsers en lokale beleidsambtenaren. Dat levert werk voor velen op!

Nuttige klerken zijn altijd te vinden. De aanleg van de eerste metrolijn in Amsterdam tijdens de zeventiger jaren levert het bewijs. En wat volgde?

Prachtige stedenbouw. Hier past slechts stilzwijgen. Wel nog een illustratie van de vernauwde, enge Amsterdamse blik en dan stop ik voor vandaag met dit onderwerp:


Schermafdruk 2016-08-05 05.20.24Zo is dat, stedelingen wensen te leven op kosten van het land. Het profijt is voor de stad, voor allen. U weet, die kruimels. Amsterdammers zijn zeer bedreven in deze graaipraktijk, het zit hen in het bloed. Voor Nederland ligt de oplossing voor de hand, stijging zeespiegel en weg Randstad, de werkelijke stad van Nederland. De periferie kan opgelucht adem halen. Eén meter slechts is voldoende.


Protecties: Jaap Modder

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.