De vernauwde Amsterdamse blik

· economie, ideologie, stedenbouw
Authors

Om te kunnen oordelen moet je bij tijd en wijlen afstand nemen van je object van studie. De stad is bij uitstek materie waarbij dit bijna plicht is.

De stad zal over het land heersen, een diep in het westerse denken verankerde gedachte, die haar zegetocht sinds het kolonialisme globaal kon aanvatten. De grote stad, het mensenpakhuis, daar vielen de kruimels van de rijk belegde boterhammen, waardoor je kon overleven. Niet op het land. Vreemd, zeer vreemd. Het land, de bron van ons voedsel. De stad is al sedert lang niet meer een afgebakende en begrensde nederzetting. Ze is getransformeerd tot een grootschalig ruimtelijke beheersmodel waaraan al het overige, het leven wel op de eerste plaats, ondergeschikt wordt gemaakt Kapitaal en kapitaalsvorming is de drijfveer. Infrastructuur het bindend element.

In Europa is de meest dominante stedelijke zone zeer gemakkelijk te herkennen. Uitgaande van Londen omvat het een gebied reikend van de Randstad en Parijs tot in Noord Italië toe. Dit is de werkelijke stad waarmee we heden ten dage te maken hebben. Alles wat in de betreffende landen buiten die “stad” valt hoort tot de periferie. Mijn denkwijze, mijn voorstellen gaan in de richting van het opheffen van deze stad-land tegenstelling, maar die behoeft een andere economie.

Het hoort het terrein te zijn van stedenbouwkundigen, tegen de achtergrond van ruimtelijke processen te komen tot voorstellen die geënt zijn op een toekomst die ons niet in het verderf stort. Helaas, wat zien we dagelijks? Mijn dorp moet mee in de vaart der volkeren. Op kleine schaal is dit massaal het geval en in ons land geeft Amsterdam een heus schoolvoorbeeld. Historisch gezien heeft deze stad lang geleden haar gouden tijd beleefd dankzij de handel en de beurs, lees koloniale uitbuiting. Daarop wordt nog steeds voortgebouwd, m.n. dankzij belastingparadijs Nederland. Het waterhoofd wordt zodoende steeds groter, totdat het uiteindelijk letterlijk ploft. En de zeespiegel stijgt steeds meer…

Dit las ik zojuist, dankzij een RT:

 

Schermafdruk 2016-08-05 05.16.46

 

De auteur van het artikel besluit als volgt:

In plaats van te blijven geloven, moet de nationale overheid serieuzer luisteren naar academische stadsvorsers en lokale beleidsambtenaren. Dat levert werk voor velen op!

Nuttige klerken zijn altijd te vinden. De aanleg van de eerste metrolijn in Amsterdam tijdens de zeventiger jaren levert het bewijs. En wat volgde?

Prachtige stedenbouw. Hier past zwijgen. Wel nog een illustratie van de vernauwde, enge Amsterdamse blik en dan stop ik voor vandaag met dit onderwerp:

 

Schermafdruk 2016-08-05 05.20.24

 

Zo is dat, stedelingen wensen te leven op kosten van het land. Het profijt is voor de stad, voor allen. U weet, die kruimels. Amsterdammers zijn zeer bedreven in deze graaipraktijk, het zit hen in het bloed. Voor Nederland ligt de oplossing voor de hand, stijging zeespiegel en weg Randstad, de werkelijke stad van Nederland. De periferie kan opgelucht adem halen… Eén meter slechts is voldoende…

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: