Een publicist weet te melden…

Mensen die geestelijk gevormd zijn door de polder, een door mensen geschapen land, die denken op alles voorbereid te kunnen zijn, raken van slag, raken geïrriteerd als invloeden van buiten die rust en orde komen verstoren. In het sturen van goederenstromen zijn ze meester gebleken, in die van mensen zouden ze dat ook zo graag willen.

Lees meer Een publicist weet te melden…

Cathy

U kent toch de joods-christelijke waarden van Wilders? Het waren en zijn dezelfde waarmee de joden uitgeroeid werden.

Lees meer Cathy

Van “Wir haben es nicht gewusst” tot betrokkenheid…

Een bericht van Jur Kuipers ’t Is toch wel een hele omslag vergeleken met driekwarteeuw geleden. Op het treinstation in München waar vluchtelingen aankwamen hoorde ik op het TV-journaal een aantal mensen spontaan “Alle Mensen werden Brüder” zingen. Van egocentrisch oorlogszuchtig land dat verantwoordelijk was voor de Holocaust tot voorbeeld voor de rest van Europa. […]

Lees meer Van “Wir haben es nicht gewusst” tot betrokkenheid…

We willen ze hier niet hebben

Vluchtelingen jur kuipers GROOT BRITTANIË 1938 The following are excerpts from various British newspapers applauding the House of Commons’ rejection of the motion filed by Colonel Josiah Wedgwood, MP, calling for the wholesale admission and naturalization of refugees from mainland Europe.   The Scotsman (March 23, 1938) “…The policy of the fully open door is […]

Lees meer We willen ze hier niet hebben

Zo maar van internet geplukt…

Never forget, ook het bloedoffer dat in ons voormalig Indië werd gebracht om dat land te zuiveren van communisten, om het te behouden voor onze vrijheid? De lijst is lang, die offers die werden gebracht voor onze vrijheid onder Amerikaanse regie. Ze is wereldomvattend en wordt steeds langer. De bijdrage van de Bataaf is navenant, nooit een poot uitgestoken en een grote bek.

Lees meer Zo maar van internet geplukt…

1933

“The opposite of love is not hate, it’s indifference.
The opposite of art is not ugliness, it’s indifference.
The opposite of faith is not heresy, it’s indifference.
And the opposite of life is not death, it’s indifference.”

Lees meer 1933