Een publicist weet te melden…

Mensen die geestelijk gevormd zijn door de polder, een door mensen geschapen land, die denken op alles voorbereid te kunnen zijn, raken van slag, raken geïrriteerd als invloeden van buiten die rust en orde komen verstoren. In het sturen van goederenstromen zijn ze meester gebleken, in die van mensen zouden ze dat ook zo graag willen.

Lees meer Een publicist weet te melden…

Tuttebellen?

Ze zijn vrouw, zij scheppen leven, het leven hoort hen toe. Volgen wij ze niet, dan is ons leven waardeloos geworden, dan past vernietiging. Zeer juist merkte eens een Bataafse verpleegster op geheel in de lijn van deze filosofie, Tibaert is chemisch afval. Juist, de vrouw belichaamd de natuur, de man de cultuur. De vrouw beschermt, de man vernietigt uiteindelijk al wat hij geschapen heeft en uiteindelijk al het leven. Aldus de feministische wijsgerigheid van Bataafse origine.

Lees meer Tuttebellen?

Boodschappen

René Magritte Toegevoegd augustus 2019 en terug gedateerd Laat een boodschap aan de wereld uitgaan, wij brengen de vrede, de vrijheid, daartoe bezitten we de macht. Wij stellen jullie in staat boodschappen te doen, in alle vrijheid. Deze boodschap stoelt op een al eeuwen geldende doctrine uit de Hollandse polder: roven, leegroven onder het mom […]

Lees meer Boodschappen