Roomse prostitutie

Jean Veber: Madame Gulliver (1904)
“Der Leib der IV. Republik versperrt den Männern den Weg zur Kirche und bietet sich selbst zur
Besteigung an.” (Klaus Theweleit)


 
“Een wereld in harmonie! Tja… voor wie durft. Want er is moed voor nodig het geweten te bevrijden uit de duistere krochten van het ijdele verstand.”
Gloria van der Spek m.b.t. een “anti-Wilders” cursus.


Dame Gloria aan het woord. Strijdster tegen het feminisme, voor het socialisme. Welk feminisme, welk socialisme? We keren met haar uitspraken terug naar de duistere tijden van het vroeg-kapitalisme, de leer van Saint-Simon en Proudhon, en zelfs Friedrich Engels. De tijd van de opkomende bourgeoisie, met haar hang naar bezit en met een bepaald soort huwelijksmoraal. Het ontstaan van het industrieel proletariaat. Van dit alles heeft ze hoogstwaarschijnlijk geen weet.

Lees je de stukjes van Gloria, dan doemen allerlei visioenen op. Johannes van het Kruis of het Intelligent Design, ook grote roergangers, de heimelijke liefde voor mannen met ballen; ook die van een feeks, een door het leven verbitterde vrouw. Haar sociaal getinte preken doen het meest denken aan de handelwijze van de Fabian Society, of dicht bij huis, Sint Vincentius. Dametjes die bij de paupers gingen controleren of wel goed op de kinderen gepast werd en als een soort van beloning een stuk brood achterlieten of een paar truien voor de kleintjes.Ook die dames zullen zich wel eens afgevraagd hebben hoe komen we van die erfelijk belaste ellende af. Iedereen rijk, dan is het goed. Zo ziet Gloria dat tenminste. Het geweten van die weldoende dames was in ieder geval gesust; ook dat bij Gloria, bij het produceren van het zoveelste pamflet? Hielp het, werd er daardoor iets veranderd? Nee, in hun hart wisten ze dat ook wel, maar de door God gewenste harmonie bleef tenminste intact. Laten we het christelijke naastenliefde noemen dat handelen van de dames van de bedeling en ook hetgeen Gloria bedrijft. De gaven die zij schenkt, hoe zien die eruit, wat behelzen ze?

De verpakking kennen we maar al te goed, maar de inhoud, waarop stoelt ze, hoe is ze te classificeren? Stoelt haar idee over socialisme op een vage notie van oer-communisme, Jezus en de 12 apostelen, vroeg-christelijke gemeenschappen, een kudde onder leiding van de goede herder? Valt ze te herleiden tot haar Roomse jeugd, één gemeenschap in Christus. Een religie van de mensenliefde, heeft ze dat in gedachte? Weg met geld en het egoïsme, zoals bij de Saint-Simonisten? En ieder lid van die gemeenschap op de bij zijn of haar toegedachte kwaliteiten behorende plek, het geheel geleid door een verlichte kaste van predikers, sociologen, die voor deze gemeenschap de productieve taken vastleggen, religieus geïnspireerd. Is het dat wat ze denkt terug te zien bij de SP?

Ziet zij zichzelf als kritische geest die samen met deze partij ons naar een hoger stadium zal leiden van de menselijke beschaving? Weg uit de vrije burgerlijke maatschappij, op weg naar wat?

Uit niets wat deze juffrouw te melden heeft wordt duidelijk wat ze nastreeft. Vele namen passeren de revue, ze worden praktisch zonder uitzondering negatief gekwalificeerd als zakkenvullers, neo-liberalen… Het meest fantasierijk in het bezigen van scheldwoorden wordt deze dame als ze het feminisme (het?) kan inbrengen in een stukje. Dan raakt ze volledig op drift, dan pas merkt de lezer hoe venijnig, hoe giftig deze tante is. Het kan bijna niet anders dan rancune zijn. Vandaar dat ze de traditionele vrouwenrol zo omarmt? Dat is de reden waarom ik bij haar moet denken aan die 19e eeuwse toestanden en de krampachtigheid bij het proletariaat om volgens de regels van de burgerlijke moraal te leven. En het meest merkwaardige, die houding is overwegend ook terug te vinden bij vele socialistische voormannen en denkers tot in de 68er beweging toe. Vandaar dat ik moest denken aan die sociaal-utopisten en Friedrich Engels. Hun houding t.o.v. het feminisme is altijd een moeizame geweest.

Van die histories heeft onze Gloria beslist geen weet. Ook niet van de grote diversiteit aan stromingen binnen het feminisme. Ze heeft overduidelijk een hang naar de geborgenheid van vroeger, toen alles nog overzichtelijk voor haar was. De nestwarmte van Moeder de H. Kerk bijvoorbeeld. Ze kan dit doen dankzij de verworvenheden van de sociaal-democratie en het feminisme, maar van beide miskent ze volledig het wezenlijke. Ze heeft namelijk geen weet van repressieve tolerantie, smalle marges, binnen het ons opgelegde maatschappelijke stelsel. Vandaar dat ze nadrukkelijk afgeeft op personen, groeperingen en politieke partijen. En vooral op hèt feminisme. Strikt genomen voert ze een heksenjacht uit gelijk de Roomse kerk. Ze prostitueert progressieve ideeën en laat zich door links en rechts prostitueren, als haar glorie maar straalt. Perfide, als de Roomse kerk. Moeder of hoer, schermen met het moederschap en je hoerig gedragen.

Dame Gloria weet zichzelf steeds weer te overtreffen in haar grootspraak die in schril contrast staat met haar daden, en denk dan niet aan dat kopje koffie bij een bejaarde. “Een wereld in harmonie”…, leeft ze zelf in harmonie met haar omgeving, met haar kinderen? Een wereld in harmonie, hoe is iets dergelijks voorstelbaar? Gods water over Gods akker of een absolute dictatuur, een dictatuur in de meest absolute zin? “Moed om het geweten te bevrijden” die hadden de nazi’s beslist, we kennen de gevolgen. Ja, ze kwamen uit duistere krochten gekropen, daar weten we alles van, van dat ijdele verstand, van die totaal misplaatste hoogmoed.

Gloria, hoe zat dat nou alweer, met dat eerste mailtje aan jou met m’n adres en al, waarop ik nooit antwoord heb gekregen? Op de overige verder ook niet, maar dit terzijde. Ja ik gaf opening van zaken in dat forum en liet één wat gênant klinkend zinnetje weg over taalgebruik. Dat was je ijdelheid te na. En recent nog “Leen, Leen, heb je dat gezien? Zelfs mijn naam noemen ze niet!” Even uit m’n hoofd geciteerd. De hilariteit die je telkens weet op te wekken is ongeëvenaard. Maak eens schoon schip en leer eens excuses aanbieden. Dat is een basisvoorwaarde voor een beetje beschaving. Of is voor beschaving geen plaats in de door jou bedachte harmonie, sluit ze deze zelfs uit?

Hou in ieder geval op met dat hoerig gedrag, dat gehoereer met Pekeltje. Of wil je zo graag genomen worden, verkracht worden?

Gloria is een gelovige. Waarin? Uit bij elkaar geplakte verhalen uit heilige boeken en in alles dat de SP verkondigt. Begrijpen doet ze het niet, hoeft ook niet als je het gelooft. Zo gelooft ze ook Pekeltje op zijn woord, de fascist. Kun je haar vertrouwen? Daar moet je grote twijfels over hebben, voor je het weet wordt je door haar aan de schandpaal genageld, ook al is er volstrekt geen aanleiding toe. Voor haar is een vermeende poging haar in haar ijdelheid te treffen al meer dan voldoende voor een heksenjacht. Voor mij ligt de conclusie voor het oprapen, ze is onbetrouwbaar tot op het bot. Zou je bij haar een veilig heenkomen vinden in bange tijden? Nee, en zie haar vrijblijvend gekwetter, doodeng, als je hierover doordenkt:

“Julian Assange is de held van het jaar en ben ook met anderen van mening dat hij in aanmerking moet komen voor de Nobelprijs. Oh, wat zou ik trots zijn als Julian niet bij Sasha Berkman, ook niet bij M. Muskens maar bij mij verkiest onder te duiken!! Julian Assange van harte welkom! Geef de NRC een seintje en via hen zal ik u mijn adres laten weten en dan maar op Steven de Jong vertrouwen dat hij ons niet verlinkt.”

Het vertrouwen in Steven de Jong is ongebroken, dankzij haar vorm van verlinken, een fascistische bezigheid bij uitstek. Zo iemand vertrouw je zelfs je kat niet toe. Tussen haakjes, u wist toch dat Joden op een gegeven moment geen katten meer mochten houden van de Führer? Ook geen vis meer mochten eten, zelfs geen gezouten haring?

Wat een walgelijk mens, die Gloria.

En vergeet niet haar christenbroertje, haar “brother in crime”, Harrieke.

“Eens te meer een bewijs voor het argument dat ik hier al een aantal keren eerder heb genoemd, n.l. dat levensgevaarlijke waarheidsrelativisme, vooral gevoegd bij grootscheepse -maat zeer subtiele!- massamediale manipulatie en misleiding en ook nog eens dramatisch afnemende geschooldheid en oordeelsvermogen van steeds meer mensen, een van de grootste gevaren is in een wereld die werkelijk in levensgevaar verkeert…”

Harrie heeft gesproken. Ook dwazen zeggen wel eens de waarheid, begrijpen ze haar? Wat doen ze ermee, passen ze die verkondigde waarheden zelf toe? Dat pas zou levensgevaarlijk zijn.

De boodschappen van deze zelfbenoemde ethicus komen ditmaal linea recta uit de koker van een valsmunter, gelijk Wilders, vrijheid…, partij voor de vrijheid…! Manipulatie, misleiding, ja, ze komen echt uit die fascistische vocabulaire van Pekeltje.

Gloria en Harrie, dit slag gelovige christenen, met hun dekmantel van sociale bewogenheid, we kunnen ze missen als kiespijn. Orakelen met een mengelmoes van kretologie en geloof, wat een breinen en wat een schaamteloze ijdelheid om andere mensen de les te willen lezen. Een verbod tot spreken opleggen, waar kennen we dat van? Echt, net als in het geval van Pekeltje, waar dit tweetal optreedt blijft naderhand verschroeide aarde over. Niets wil er meer groeien, met aansluitend de vraag, hoe het land weer vruchtbaar te krijgen. Wisten we het maar.

Gebrek aan oordeelsvermogen gekoppeld aan het fascistoïde gedachtegoed, wat een ellende. En vervolgens smeken om referenda. Met hun internet-optreden zijn Harrieke en Gloria de beste waarschuwing gebleken tegen het invoeren van dit middel. Ze verlenen de Pekeltjes vrij spel en snoeren eendrachtig tegenstanders de mond. Hoereren met de duivel. Mijn conclusie.

De conclusies volgens de fascist van dienst. Ze betroffen expertdiscussies handelend over een gesuggereerde “anti-Wilders cursus” aan de Erasmus universiteit, de eerste twee. De derde ging over studerende vrouwen in Duitsland:

#comment-39061: “Of moet ik doorgaan met mijn zoektocht naar het antwoord op de vraag of U intens dom, volslagen onwetend of gevaarlijk krankzinnig bent?”
of:
#comment-39028: “Wat betreft het verband tussen anti-Wilders en pro-Islamisering het volgende. Ik ben er stellig van overtuigd dat niemand meer op Wilders zal stemmen als hij van de daken gaat schreeuwen dat hij de Islamisering gaat bevorderen. Het is derhalve weliswaar niet-wetenschappelijk, maar toch niet zo gek dat ik een verband leg tussen anti-Wilders en pro-Islamisering. Of denkt U dat er mensen op Wilders stemmen omdat hij, ik noem maar wat, tegenstander is van de nertsenfokkerij?”
of:
#comment-38960: “U dient dus beheer te voeren, anders wordt het een puinhoop in die vijver, en overleven straks alleen nog de meest agressieve exemplaren. U weet wel, die van het Grote Gelijk van de sterksten, dus de piranha’s en tijgervissen. Mogelijk dat nog een enkele pekelharing overleeft, die danken hun bestaan immers aan scholen.”

Begrijpt u? Die valsmunterij dus… Ook een vorm van prostitutie, van prostitueren van…, wat dacht u? De toekomstige Führer in 1932: “Friede…, Schande…”. Een land, een volk, een leider was het enkele maanden later.
De taal van de gewetenlozen voor de wetenlozen. Duidelijk toch?

Het zal wel niet helpen, toch deze voorlopige slotbede:

“Heer, ik smeek u, verlos de goegemeente van Gloria en Harrieke. Dwazer, doortrapter, onnozeler, a-socialer kan werkelijk niet. En spoel die gepekelde haring door zijn eigen riool weg. Amen.”


Aanbevolen zeer betrouwbare christelijke literatuur in de geest van Gloria en Harrieke:
Feminisme
Feministische bijbel
Socialisme
Creationisme
Hier doen ze echt hun voordeel mee. Hoeven ze ons niet meer lastig te vallen.


Update 27 december 2010


 


Cartoon: Le Monde

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.