De joden zijn zelf schuld…

Александра
Al gedurende meer dan een jaar vraag ik me af: “Wer ist doch dieser Lümmel?” Wie kan zo ongegeneerd brutaal zijn? In welk geestelijk en politiek klimaat gedijen deze onverlaten in het bijzonder? Eentje vergelijkbaar met de vroege dertiger jaren?

31. DEZEMBER 1932

 

TOEN DE STRAAT, NU INTERNET?


Concreet, even in het klein, zo maar een forumpje. Wie komt er aan het woord, welke stemming wordt er gekweekt, wie bepaalt de gang van zaken? Een moderator?

Het modereren van een internetforum, hoe gaat dat? Hoe zou het moeten? Neutraal en ongezien op de achtergrond blijven puur om zo eerlijk mogelijk malversaties en vuilspuiterij buiten de deur te houden. Om een open discussie mogelijk te maken waar argumenten tellen en niet verdachtmakingen? Kun je zonder actief in te grijpen en mee te doen aan de discussie de zaak in goede banen leiden? Je zult af en toe moeten slikken bij wat je leest, maar mogelijk lijkt het me. Je zult je moeten willen en kunnen verantwoorden, waarom je bepaalde bijdragen niet of juist wel opneemt, dat zeker. Hoe hierbij gehandeld dient te worden, daarover kan een protocol opgesteld worden.


Anders wordt het m.i. als de persoon van de moderator samenvalt met de vraagsteller bij een discussie. Dan zet deze persoon de toon van de discussie en gaat er gewild of ongewild deel van uitmaken. De resultaten zijn er dan ook na. Zie de discussiethema’s op het NRC-opinieforum in de periode rond de verkiezingen.

Op het moment speelt het voorstel “lokjood” op diverse fora. Eens rondgekeken en dan ontdek je de site “Frontaal Naakt” van Peter Breedveld. Een verademing, tenminste dit blog. In de discussie onder de titel “Joden” wordt wederzijds kleur bekend, je krijgt niet het gevoel dat er gemanipuleerd wordt. Hoor en wederhoor zoals het hoort. Wat een verschil met deze discussie bij de NRC. Zelfs regelrechte censuur wordt in hun opinieforum gepleegd met kennelijk tot doel uitsluitend gefavoriseerde stemmen (waaronder een puur fascistische) ten gehore te brengen. Of, misschien nog kwalijker, dit soort prietpraat: “Het joodse slachtofferschap is inmiddels natuurlijk legendarisch en drijft nog altijd op een niet geheel verwerkt oorlogsverleden.” Onpasselijk wordt je ervan. Ook de traditionele racisten roeren zich hevig. Maar daar gaat het even niet om. Samen leveren ze wel de context, waar ik op wil wijzen.

Censuur? Ja, ik zou niet weten hoe de ingrepen door de moderator anders te duiden zijn. Het volgende bericht verschijnt in dat forum:


# johan van schaik zegt:
maandag 5 juli 2010, 00:11 uurWie de documentaire Aisheen, die de IKON op zondag 4 juli uitzond, heeft gezien, en de levende uitbeelding van de Guernica die ditmaal door de staat Israel werd aangericht, moet over wel zeer bijzondere vermogens beschikken om dit nog goed te kunnen praten.Ik heb mij in mijn eerdere bijdragen hierboven nadrukkelijk aangegeven onderscheid te maken tussen mensen die de joodse ideologie, of dat geloof, aanhangen, en de Staat Israel. Dat omdat ik de vele legitieme verwijten die er aan het adres van die Staat te maken zijn (zie boven) nadrukkelijk niet verward wil zien met anti-semitisme (dus het gericht zijn tegen joden vanwege het het feit dat zij jood zijn). Dat ben ik nadrukkelijk niet.Dat neemt niet weg dat ik zo gauw geen ideologische groepering ken die er de volgende conduitestaat op na houdt:- 70 Verwoesting van Jeruzalem (1. 100.000 gedood; 97.000 geraakten in gevangenschap).
– 115 – 117 De opstanden der Joden in Mesopotanië, Egypte en Cyprus. (Joden en Romeinen pleegden in de bloedige oorlogen ongelofelijke wreedheden jegens elkander. Honderdduizenden mensen werden op gruwelijke wijze vermoord.)Met een zeer bepaald soort acribie wordt vervolgens een opsomming gegeven van alle mogelijke wandaden tegen Joden begaan. Die opsomming wordt beëindigd door de volgende weergave van de gebeurtenissen onder het nazi-bewind (deze weergave geeft meteen te denken over de ware bedoelingen van die voorafgaande opsomming):


– 1933 Begin van de Jodenvervolging in Duitsland. Joden worden door de ambtenarenwet uitgeschakeld. Op 1 april algemene Joden-boycot. In 1935 verbieden rassen-wetten het huwelijk tussen Joden en Ariërs. Op 9/10 nov. 1938 de Kristalnacht, verwoesting van synagogen, Joodse zaken en woningen door S. A. en S.S. De Joden wordt een bijzondere belasting van 1 miljard mark opgelegd. Uitschakeling van de Joden uit het wetenschappelijke en sociale leven. Jodenster, massa-emigratie van meer dan 300.000 Joden.
– 1941 – 1945 De massa-vernietiging van Joden in het oosten door Nazi-Duitsland. Bijna 6 miljoen Joden komen om in de concentratiekampen of worden vergast.


Indrukwekkend, en kennelijk van alle tijden is dus de haat tegen joden. Ik kom er achter niet achter hoe dat zijn kan, wat de orozaak daar van is ? Heeft deze groep een soort van abonnement op vervolgd worden ? Zijn zij (te) gemakkelijk tot zondebok te maken, zoals op dit moment in de USA gebeurt, waar 24% van de inwoners de schuld van de economische crisis bij de joden legt omdat Bernard Madoff dat gelkoof aanhangt ? (zie: http://bostonreview.net/BR34.3/malhotra_margalit.php)Of zijn er aspecten of elementen in hun ideologie die zo wezenlijk botsen met andere culturen en ideologieen dat dit keer op keer tot zo openlijke botsingen leiden kan ?Als gezegd: Ik weet het antwoord niet, en matig ,mij ook geen oordeel daarover aan. Ik registreer slechts (met dank aan de mij inmiddels ontschoten bron van bovenstaande lijst), en in plaats van mee te doen – als buitenstaander – in een dergelijk koor van afwijzing, zou, zo meen ik, gelet op de frequentie en ernst van de conflicten die de joodse ideologie kennelijk steeds weer over zich ziet afgeroepen, een zelfonderzoek van hen die deze ideologie aanhangen, en steeds opnieuw met deze ellende worden geconfronteerd, eerder op zijn plaats zijn.Kan iets dergelijks onweersproken blijven? Nee dus. Temeer daar het koren op de molen zou zijn voor de fascist van dienst bij het NRC-forum met uitspraken als, ik citeer uit mijn hoofd: “historisch onderzoek zal uitwijzen dat het wegkijken van de niet-joden bij de deportaties volkomen verklaarbaar was” etc. etc. M.a.w., je kon de antisemitische bui al zien hangen en erger, want wederom kon zodoende een stap verder gezet worden op het gebied van geschiedvervalsing. Zie ook het weblog van Elsbeth Etty. Vandaar toch maar een poging gewaagd kort te reageren. Tot mijn niet geringe verbazing werd het stukje gepubliceerd, waarop Van Schaik wederom reageert:


# Alphonse Scaf zegt:
maandag 5 juli 2010, 03:37 uur
112 johan van schaik – “Zijn bloed kome over ons en onze kinderen”. Is het dat wat u wilt zeggen. Of in het Duits dan maar, “die Juden sind selbst Schuld”. Of zit het in de genen?
Meneer Van Schaik, u maakt zich schuldig aan de meest verfoeilijke propagandatruc, de slachtoffers tot schuldigen verklaren. Een bekende metgezel in dit vileine spel hebt u, Wilders. Hij kiest een andere partij, maar wat let het?


# johan van schaik zegt:
maandag 5 juli 2010, 14:37 uur
#113 Alphonse ScafPraten over `schuld` houdt een moreel oordeel in. daarom is die term door mij ook nadrukkelijk niet gebruikt. Ik baseer mij op feiten.
Als uit registraties blijkt dat bij een bepaald type Toyota zich steeds weer hetzelfde euvel voordoet, is het toch volkomen vanzelfsprekend dat je ook het ontwerp van dat type nog eens goed controleert. Dat heeft niets met slachtofferschap of propagandatruucs te maken. Het is het open en onbevooroordeeld onderzoeken, dat als enig doel heeft meer ellende te voorkomen.Conduitestaat.. Van dat soort moraal, daar kun je spaanhout van maken. Toch maar niet, die gevoelige lange tenen van de moderator mijn richting. Dus heel omzichtig een antwoord geformuleerd. Niet ingegaan op “Ik baseer me op feiten”, de walgelijke “autovergelijking” en wat “open en onbevooroordeeld onderzoeken” werkelijk betekent. En wie dat dan zou moeten doen. Ook: “als enig doel meer ellende te voorkomen”. Je zou je kunnen afvragen met welk dwaallicht je hier van doen hebt. Maar, nogmaals, rustig blijven is het devies, dus een beetje subtiel aangeven waar de ware oorzaken van die “ellende” te zoeken zijn:


118 johan van schaik – Ach, hoe erg allemaal. En dan: een zelfonderzoek doen over hun “ideologie”, de “joodse ideologie”. Welke perverse geest stelt een dergelijk lijstje samen om te kunnen concluderen dat deze mensen door de eeuwen heen vervolgd zijn omdat ze een bepaalde “ideologie” aanhangen?
U weet de bron niet meer waaruit dat lijstje stamt? In ieder geval zal het met de diepgang, de betrouwbaarheid en het doel waartoe het is samengesteld treurig gesteld zijn. Of zijn omstandigheden waaronder, die “ideologie” en Joden een voor alle eeuwigheid vaste constante? Dan hou ik verder m’n mond.
Liever zou ik u willen verwijzen naar de veroorzakers van al deze ellende. Op de eerste plaats toch wel de christenheid, de RK-kerk voorop. Dan begrijpt u ook waarom Hitler c.s. hun handwerk konden verrichten, voortbordurend op eeuwenlange discriminatie, vervolging en uitsluiting. Het “ausradieren” van de geschiedenis van deze “wandaad” (woorden schieten te kort) is begonnen, dat zou u aan het denken moeten zetten.
U hebt gekeken naar een documentaire over Guernica. Vandaar de vraag, kent u de filmdocumentaire “Shoah” van Claude Lanzmann? Hier hoort u Lanzmann aan het woord over de vraag “Waarom Israël?”… Ook de context waarbinnen Lanzmann sprak is van belang. Enfin, dat hoort u wel.
Zou dhr. Van Schaik wel eens gehoord hebben van Max Frisch? Zeker heeft hij nooit kennis genomen van het theaterstuk “Andorra”. Heeft hij weet van de vraag die een nazi stelde aan Picasso over een zeer speciaal schilderij en het antwoord van Pablo Picasso op die vraag?


Goed, en wat zien we ‘s-anderendaags in dit bewuste blog? Verdwenen zijn de ‘blauwe’ stukjes, niet opgenomen is het ‘rode’ stukje, maar wel de overbekende riedel van… De man die de onvergetelijke uitspraak deed: “als hier de ratten de dienst gaan uitmaken kunnen ze het forum wel sluiten”. Leest uzelf maar! Trek uw conclusies. Let en passant ook eens op het kruiperige toontje dat hij in zijn tweede stukje aanheft.

In het vervolg lezen we bij Van Schaik iets over een waardevrij debat. Vrij van waarden, waardevrije wetenschap? Debat, waardevrij, vrij van waarden? Waar hebben we dat meer gehoord? En Jacques Attali wordt als getuige opgeroepen, via een boekbespreking…, Jacques Attali, Jood, zou Van Schaik dat weten? Ja, die Joden met hun rente, financiers van huurlegers… Shakespeare wist er al van. Een oude boekbespreking, moeder van alle kennis en wetenschap. En o zo waardevrij. Een nieuwe christelijke ideologie? Nee, gewoon ordinair antisemitisme. Alles, maar dan ook alles wat het eigen geweten vrij kan pleiten wordt gebruikt als bewijs van. Of anders, je schept de voorwaarden om later van het resultaat te kunnen zeggen, zie je wel!

Nogmaals, het crapule, idolaat van het opereren van Wilders tegen Moslims, ziet de kans schoon. Nee, het fascisme is nooit weggeweest. Ook in Nederland niet, zeker in Nederland niet. Nergens was de deportatie van de Joden zo glad verlopen als in Nederland, zei Eichmann. Ja, weggekeken werd er, en hoe. En nergens reden de treinen zo op schema als in dit land, de treinen met de transporten van de Joden. Ook een geschiedenis. Na de oorlog excuses van de NS en daarmee was de kous af.

Lokjoden? Joden lokken het zelf uit. Dat wist u nog niet? Die ideologie, dat is toch duidelijk. Oorzaak en gevolg. De moderator, begrijpt hij het? Van die lokjoden die uitlokken en de fascist van moderne snit? Bigot zijn ze zeker niet…, die fascisten van moderne snit.


Nog even dit. In het NRC-forum komt de laatste tijd regelmatig een antropoloog aan het woord. Spijtig genoeg kan ik niet rechtstreeks op hem reageren. Via deze weg zou ik hem willen vragen wat hij (in hetzelfde blog als waar hierboven sprake van is) beoogt met die uit het verband gerukte citaten van Ivan Krastev en of hij wel in de smiezen heeft dat het betoog van Krastev op zeer gespannen voet staat met de inmiddels beruchte verhandeling van Sloterdijk over kleptocratie, waar hij onlangs zo van gecharmeerd bleek te zijn. “Müssen” of ‘sollen”…

En dan, wat wil deze heer beweren met: “Net zoals die gele ster als blauwe Davidsster in de israëlische vlag is gewaaid.” Met welke geestelijke bagage kom je tot een dergelijke formulering? Met de bagage van Walter Laqueur? Specialist in het bewerken van de publieke opinie, zeer speciaal in het geval van het Israëlisch-Palestijns conflict? “No End to War”?
  

Uitgelichte foto: kayso – Geluidsmontage: VPRO (1 augustus 1975)

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.