Een fascist over socialismeOnderhand moeten we ons zorgen gaan maken over het verschijnsel Wilders. Verschijnsel? Het eens zo brave katholieke jongetje dat zo graag de Joden ging helpen heeft tijdens zijn tochten om te komen tot meer wijsheid een aantal openbaringen gehad.

De eerste was er een van pacifisme en socialisme verzinnebeeld in de ontwapende schoonheid van de vrouw. Een andere het klimaat. Het politieke klimaat wel te verstaan in Egypte. Zijn laatste, voor hem alles bepalende, was die van Lewis en Huntington en toen vielen alle puzzlestukjes voor hem in elkaar. Hij begreep het, er is slechts één vrijheid gebaseerd op onvergankelijke waarden, de joods-christelijke. Om dat te onderlijnen was hij inmiddels gehuwd met een joodse vrouw.

Zijn missie werd pacificeren d.m.v. bekeren. Een oude, bekende kolonialistische truc, maar dat kon hij niet weten gevangen als hij zat en nog steeds zit in dat fatale Roomse denken, de verkondigde waarheid is de waarheid en ze komt van boven. Wilders werd aldus profeet van zijn eigen bedachte constructie. Hij werd tot een verschijnsel, een begrip bijna dat staat voor het gevaar dat Islam heet. En volgens alle regelen der kunst werd niet zijn bedachte waarheid maar de Islam tot ideologie verklaard.

En wat gebeurt in dergelijke omstandigheden, als iemand overtuigd is van zijn leer?

Hij vindt volgelingen, die diep geloof hechten aan zijn verkondigde waarheid. Ook opportunisten worden aangetrokken, als de zaak begint te lopen. We zien het mechanisme het duidelijkst bij uitgesproken religieuze sektes. Volgelingen vinden profeten altijd, zelfs als die het met de dood moeten bekopen.

Echt gevaarlijk wordt het als hun leer politieke dimensies krijgt en voldoende aanhang. 

U weet, miljoenen mensen kunnen zich niet vergissen, die mogen niet buiten spel blijven staan. Niet dat ze er ooit zelf over nagedacht hebben om maar te zwijgen over actie, ze zouden niet weten welke. Een selfulfilling proces treedt in werking. Zie maar, wat ik zeg ervaren de mensen dagelijks. En luister maar wat de kenners van de materie te zeggen hebben.

In het geval Wilders gaat het over Arabieren, Moslims en de Koran. een arabist en een historicus, beiden behorend tot een zelfbenoemde intellectuele elite, niet die van de echte ware elite, zijn dan snel gevonden.

En de goegemeente gelooft wat de profeet te melden heeft, want zie maar… enz.


“Le terrorisme est la meilleure arme politique, puisque rien ne fait réagir davantage les gens que la peur d’une mort soudaine.”
(Adolf Hitler)

 

 


Een wel zeer bijzonder specimen uit het gevolg van Wilders is Bosma. Een personage zeer vertrouwd met fascistisch gedachtegoed en hoe dat aan de man te brengen. Opvallend dat vooral hem de eer te beurt valt regelmatig de kolommen van de NRC te vullen. Zijn ze bij die krant zo onder de indruk van wat hij te vertellen heeft? Het begon een aantal jaren geleden al met het van stal halen van de Groot-Nederlandse gedachte, geheel in traditie van de nazi’s: Hollandplan

Gewoon die man beoordelen op wetenschappelijke merites is een simpele zaak, maar daarmee ben je er niet. Hem is het niet te doen om de wetenschap te dienen, hem is het te doen om propaganda puur, jawel geheel in stijl van Hitler en zijn trawanten. Enkele stijlbloempjes uit zijn laatste stuk in de krant:

“Havenaar begrijpt de islam niet en is een vijanddenker” (impliciet dus: wij, wij van de club van de vrijheid begrijpen de islam wel, wij doen niet aan vijanddenken);
“Hitler was een socialist” (ik ben geen socialist, Wilders, Bosma, vult u maar zelf verder in, dus we zijn geen fascisten);
“De islam kent wel degelijk een machtscentrum. Het heet Koran” Ja dit is wel van zo’n ijzingwekkende stupiditeit, machtscentrum (ruimtelijk begrip, plek waar…), als je zoiets stelt dan ben je een rechtstreeks gevaar voor de geestelijke volksgezondheid, dan vergiftig je bewust volgens pure fascistische propaganda-praktijken het politieke klimaat.


Vanwaar dit commentaar? In de aanloop op de Statenverkiezingen heeft uitgeverij Van Oorschot een brochure van Ronald Havenaar verspreid met de titel: “Martin Bosma, Te Licht Bevonden”. U kunt ze ook hier rechtstreeks lezen.

Schotschrift.pdf

Laten we eens kijken hoe er gedacht werd in de tijd toen de profeet Wilders geboren werd. Realiseert u zich wel dat deze man geen weet kan hebben hoe het was om in die verstikkende naoorlogse jaren te moeten leven onder een morele terreur van kerk en staat?

Ter illustratie nog een court métrage, Les Temps Morts, van Roland Topor, een van de velen die ons de ogen hebben geopend en hebben geholpen om de ramen open te gooien, weg van law and order. En juist daar wil de profeet en zijn schare aanhangers naar terug, naar dat schone blanke Holland toen voor ons gedacht werd.


“Je vous pardonne, mon fils”…


Voor ik het vergeet. Kan iemand me eens helder uitleggen waaraan we die wederopstanding van Ortega y Gasset te danken hebben? Dat kan echt niet aan die recente heruitgave liggen. Dus we gaan nu helemaal terug naar af? Het zal toch niet waar wezen.


© schotschrift: Uitgeverij Van Oorschot


Uitgelichte afbeelding: Roland Topor

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.