Geniet Sjaakie immuniteit?

Pablo Picasso – Stierengevecht (1934)


 

Ter inleiding


Drie maanden na haar mededeling over Ed van Thijn komt ze met iets vergelijkbaars over de overleden Prins Claus. Demmink is haar niet genoeg. Een vrouw die leeft van laster en smaad en nog steeds door justitie ongemoeid wordt gelaten. Je proeft hoe ze van haar activiteiten geniet. Slechts sporadisch wordt ze gewezen op haar wandaden, hier door Lia Brugge. Je mag veronderstellen dat verstandige mensen haar negeren, niets te maken willen hebben met haar minne praktijken.

Des te opmerkelijker is dat mensen die zeggen zich in te zetten voor het welzijn van mens en dier in het bijzonder en beweren gekant te zijn tegen hetzes deze vrouw in bescherming nemen. Herkennen ze zich in deze vrouw? Vermoedelijk wel. Ze beschouwen zichzelf als moreel hoogstaand, het zijn de anderen die niet deugen, dat is hun uitgangspunt. In hun ogen mag je je dan alles permitteren. Het is vergelijkbaar met aanhangers van het ene ware geloof. 

Niet dat ze ooit hun handen vuil zullen maken, ze verspreiden boekjes, en daar staat alles in. Titels kunnen ze dromen en dat maakt op sommigen een geweldige indruk, citaten nog meer. Soms schrijven ze stukjes, de ene keer wat onbeholpener dan de andere, om hun aanhang te sterken in de ene ware leer, die van henzelf. 

Juist deze mensen vormen in hun onnozelheid de beste afspiegeling van naar macht strevende fascisten. Ze lijken ze zelfs volledig te imiteren. Schanddaden uit eigen kring worden soeverein genegeerd. Het gecreëerde klimaat van verdachtmakingen wordt optimaal misbruikt om vermeende feiten een schijn van betrouwbaarheid te geven. Aldus kun je het fascisme in zijn kern waarnemen, de essentie van mijn activiteiten op internet onder Tibaert.

De resultaten logen er niet om en die moesten verdwijnen, dat begrijpt u. Het nu volgende bericht van vier jaar geleden bijvoorbeeld, een voorbeeld uit honderden, zo niet duizenden.

februari 2017
hij moet van de straat…


Het loopt steeds anders dan je denkt. Afgelopen nacht wilde ik het vorige bericht afronden i.v.m. Alexandra Strieker en dan komt me iets onder ogen dat de nieuwsgierigheid wekt. Een woordenwisseling over Prins Claus, met vermoedelijk pedofilie als onderwerp. Uiterst keurige reacties, nietwaar? Zo te lezen was deze persoon door Sjaakie gevraagd iets te retweeten waarin de overleden prins door het slijk werd gehaald.

Kijkend bij het lijntje van Sjaakie zag ik nog een merkwaardig bericht waarvan ik de volgende RT maakte, geheel overeenkomstig de wijze waarop Sjaakie in haar heksenjacht op Demmink en op personen die het niet met haar eens zijn opereert. Afmaken die handel, vernietigen. Ze schiet altijd met scherp, zeer doelgericht.

RT : Ik kan dat stuk geen leugen ontdekken. een beetje losse flodders uwerzijds?

Een en ander had weer absurde gevolgen. Woordvoerder in deze: Wouter Veldhoen. Een selectie van zijn tweets over mij en aan mij gericht hieronder. Over de welhaast overbekende mededelingen m.b.t. mijn psychische toestand kan ik op de keper beschouwd moeilijk gaan redetwisten. Zou zo maar kunnen dat zulks wat Wouter beweert bij een andere politieke wind in ons land zo maar bewaarheid wordt. De vraag wie gelijk heeft is dan een heel andere. Niet te vergeten, Wouter heeft wat met WETENSCHAP en INZICHT.  Zo staat het op z’n bio bij Twitter. Einstein draait zich om in zijn graf.

Wel begin ik me bezorgd af te vragen of Jacqueline Wouters immuniteit geniet gelet op het feit dat zij zich zo ongeveer alles lijkt te kunnen permitteren wat God verboden heeft.


 


Om dit voorval maar helemaal te documenteren hier nog het “zoeklijstje” Tibaert waarin ik al mijn volgers terug kan zien, ook de ongewenste.
 


Het voorlopig slotaccoord kwam vanochtend in alle vroegte…Afbeeldingen: Pablo Picasso – bron

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.