Wat te doen?

Pierre Jahan: Colette, Palais Royal, Paris (1941)
Cargawar, Ina, Sjaakie, Huib, Benzona, Jeky, Friedrich, Eelko, Gerardje. Een tableau de la troupe kort voor de aangifte tegen Herman Falkenstein najaar 2012. Compleet terug te lezen via:

HUIBREETIBAERTTIBAERT-EXTRA

Doodleuk zei deze week een van de onverlaten die ik twee jaar geleden heb leren kennen op Twitter i.v.m. strafbare uitingen van Herman Falkenstein:


“Oh joh, de dader is een Marokkaan. 
Nou ja, dat zag je toch niet aankomen hoor. #Voorburg”Toen de melding vals bleek te zijn, antwoordde hij op de vraag of hij dacht deze te rectificeren:


“Nee”.


Deze meneer, aangesloten met z’n site bij OBA, het bloggersnetwerk van Ina Dijstelberge, weigert terug te komen op een melding die dient om een bevolkingsgroep eens te meer in een kwaad daglicht te stellen. Een strafbare zaak, lijkt me en ik noem ze fascistisch. 

Hier staat het origineel en daarbij verwijs ik naar een bericht over hem van bijna twee jaar geleden. De discussies die zich toen ontsponnen waren van een bijzonder gehalte. De activiteiten van Huib Riethof lieten niets aan duidelijkheid te wensen over. Meesterlijk hoe hij Sjaakie uit de wind zette onderwijl inspelend op de activiteiten van het welbekende gajes, zoals Friedrich Eckhardt. 

Deze naam verdient een vermelding apart. Maker van vele fake accounts onder mijn naam of met toespelingen daarop zou later een belangrijke collaborateur worden van Eveline van Donkelaar, op Twitter bekend onder @gavimensch. Deze was in de periode waar het hier over gaat al actief om Tibaert in diskrediet te brengen bij zijn volgers op Twitter. De door Friedrich gebezigde kwalificatie “psychopaat” nam ze, als groot “breindeskundige”, met graagte over.

Echt, dit allemaal precies uitzoeken en op een rijtje zetten en tot een leesbaar verhaal samensmeden is bijna onbegonnen werk. Het vastleggen van TL’s en screenshots is binnen enkele minuten gebeurd en dankzij het afdrukken in PDF kan snel teruggezocht worden op namen. Voor mij voldoende. Maar het blijft een complex geheel en het weerleggen van leugens is mijn taak niet. Feitelijk is het werk voor een advocaat om deze beerput aan smaad en laster van puur fascistische snit helder op tafel te krijgen. Dus toch maar een rechtszaak opstarten tegen mensen als Riethof en Van Donkelaar? 

Een twintigtal jaren geleden moest ik een civiele procedure voeren tegen de VPRO. De zaak was zeer overzichtelijk en met twee man hebben we alles waarheidsgetrouw op papier gezet. De aanleiding tot de affaire, de communicatie en alles wat daar zoal bij hoorde. Een berg werk van dagen. Het moest en het zou zo correct mogelijk weergeven worden. Geslepen werd aan formuleringen om misverstanden uit te sluiten.

Eerlijk gezegd, ik zie me dat hierbij nog niet doen. De chronologie moet duidelijk zijn, van alle betrokkenen dient het benodigde materiaal verzameld te worden, enz. enz. Daarbij, ik denk dat het meeste me ontgaan is, dat wat er speelde nog veel ernstiger van aard is, ook naar mijn Twitter kameraden toe. Ik heb praktisch uitsluitend vastgelegd wat me via Tibaert onder ogen kwam.
Moet ik werkelijk de stap naar de rechter zetten? Wie is ermee gebaat? Mogelijk wordt er jurisprudentie geschapen, dat zou al heel wat zijn. Mogelijk kan ik schadevergoeding claimen, ook m.b.t. het door Google verwijderde materiaal. Weegt dat op tegen, pak hem beet, een jaar dag en nacht in de weer zijn met een rechtszaak?

Mijn vrouw is mordicus tegen, anders was ik er een jaar geleden ondanks de last al mee begonnen. Weer sta ik in dubio. Het gajes, zo mag ik die mensen toch wel noemen die zonder blikken of blozen Tibaert in een hoek trappen, precies in die hoek waar gekende fascisten als die Friedrich hem graag zien, gaat onverbiddelijk door. De laatste in het rijtje Jeroen van den Heuvel. Ondanks mijn pogingen om de affaire Sjaakie-Eveline niet verder te laten uitdijen, ontstaat steeds weer een nieuw kringetje. 

Mijn doel op internet heb ik allang bereikt, laten zien hoe fascisme, het gewone, alledaagse fascisme werkt. Dat doet bepaalde lieden pijn. Waartoe nemen ze dan hun toevlucht? Zie Jeroen… Een volgend maal is het weer iemand anders. Wat nu? Blijven registreren, regelmatig putten uit materiaal dat niet meer te zien valt? Commentaar leveren bij wat ik zie op Twitter?

Wat ik ook verder zal doen, een probleem zal niet verdwijnen. Ik kan helaas niet alles vertellen wat ik weet. Over een figuur als Y bijvoorbeeld die beweerde dat ik iemand met de dood bedreigd had. Dan zal het al snel gaan heten, dat is roddel en achterklap. Olie op het vuur van de genoemde onverlaten. Ook ben ik gebonden door een aantal toezeggingen o.a. aan de recherche. Dit alles werkt in mijn nadeel, dat voelen onverlaten haarfijn aan. Provoceren hoort namelijk ook tot hun stiel.

De slotsom van dit al? Ik ga er nog eens over denken. Goede raad is welkom…


EEN AANHANGSEL


Zoeklijst Tibaert: 26 november – 4 december 2012
(compleet op Scribd)

En die Riethof? U weet toch al dat hij doende is om mijn LongTweets van internet te doen verwijderen? Dan verdwijnen mededelingen als sneeuw voor de zon, dan kan verder gelogen en bedrogen worden, gedaan worden alsof men de oprechtheid in persoon is. Mensen die niet voor hun uitspraken en daden staan zijn miserabelen, ze gebruiken mensen voor eigen doel om ze vervolgens te vertrappen. Een helder voorbeeld van 2 december 2012:

En, @huibree, dit is toch ordinaire laster… Leugens en bedrog… RT @tweettest7: @InaDijstelberge #Tibaert_extra Fons heeft zelf erkend dat hij me zaterdag 17 november belde (herhaaldelijk); Stalkte ook met eieren.

Deze man, als hij nog bij volle verstand is, is een doodordinaire fascist. Twee jaar ellende heb ik aan deze fantast te danken. Deze man heb ik nooit gesproken en stalken doe ik niet. Toch blijft hij dit nu al bijna twee jaar beweren. Ja, zo iemand noem ik een doodordinaire fascist. 

Om over na te denken. Er lopen nogal wat mensen rond schijnt, zeker op Twitter, die in de veronderstelling leven dat er geen eerlijke mensen zijn. Ze denken dan als vanzelf ook een vrijbrief te hebben voor leugen en bedrog. 
 
Foto’s: Pierre Jahan

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.