De grote verworvenheid van Hitler

Architect Werner Sobek
Lebensraum oftewel de transparantie van de zogeheten “open samenleving”. Schijn bedriegt.Is volkerenmoord van alle tijden? Moord, doodslag, oorlog, verkrachting wel. Het blijft merkwaardig, de enige diersoort die door geen andere bedreigd wordt moord dat het een lieve lust heeft. Andere dieren, niet uit noodzaak, maar vanwege de koopwaar, en zijn eigen soort. Het wapentuig werd en is het belangrijkste gereedschap dat hij ontwikkeld heeft. In de moderne tijd is de productie van dat tuig de motor van de economie geworden, de motor tot de vooruitgang zogezegd. In welke richting die gaat? Doelloos is ze, als je het vergaren van macht en kapitaal buiten beschouwing laat.

Volkerenmoord, genocide, is in de vorige eeuw in rap tempo geëvolueerd en kwam tijdens de Tweede Wereldoorlog tot een hoogtepunt, technisch, de schaal waarop en financieel. Hitler en Truman kunnen beschouwd worden als de markantste figuren die massamoord met relatief weinig middelen en zonder  eigen verliezen mogelijk maakten. Bezien we civilisatie vanuit dit oogpunt dan kunnen we stellen dat we in 1945 een nieuw tijdperk van de menselijke beschaving zijn binnengetreden.

Is, om welke reden dan ook, een dergelijke optie om volkerenmoord te plegen aan de orde, zijn de middelen voorradig, atomair, biologisch en chemisch. De infrastructuur is inmiddels zodanig dat eigen risico praktisch uitgesloten is mits de tegenstander niet over vergelijkbare middelen beschikt. Willen we deze ontwikkeling voorkomen zal de koppeling tussen kapitaal en het “militair-industrieel complex” moeten verdwijnen. Dat mag een utopie heten. Wat rest is zeer vermoedelijk vernietiging van de mensheid door een conflict, uitgelokt of niet, welk een kettingreactie veroorzaakt, of, en zeer wel denkbaar, ze wordt ingeluid door een menselijke fout.

De ideologische bovenbouw is van meet af aan meegegeven om een conflict te rechtvaardigen. “Clash of Civilizations” van Huntington/Lewis is wel het bekendste en legitimeert momenteel de “War on Terror”, flexibel in tijd en ruimte. In principe bouwt die ‘clash’ rechtstreeks voort op de rassenleer van de nazi’s. Waar Lebensraum geschapen moet worden en grondstoffen veiliggesteld, zijn conflicthaarden welkom en daar kan voor gezorgd worden. De wapenhandel bloeit als nooit te voren. Het model van de Duitse fascisten, toen min meer of minder op Europese schaal inclusief het Midden Oosten, zien we nu terug op mondiale schaal.

Wat Hitler nog niet rechtstreeks aandurfde, kan in deze verlichte tijden hier in deze rivierdelta een fascist nieuwe stijl rustig verkondigen. Ze moeten weg, ze kunnen verrekken, dat is impliciet de boodschap. Waarom? Sinds de industrialisatie trekken mensen van het land naar de stad. De stad is nu het Westen, de Afrikanen komen van het land, eufemistisch de derde wereld genoemd. Niets nieuws onder de zon, de schaal is een andere en we zullen ons moeten aanpassen, leren delen willen we conflicten voorkomen. Wilders wil juist conflicten uitlokken om redenen die niet geheel duidelijk zijn, maar gezocht moeten worden in de USA. Dit maakt hem tot een gevaarlijke pion in het geopolitieke spel.

Voor mensen als Wilders blijken de ervaringen en de werken van Hitler van onschatbare waarde. De mensheid is vertrouwd geraakt met volkerenmoord uitgevoerd op volkeren die als minderwaardig worden bestempeld. Motieven zijn snel gevonden om dergelijke propaganda te rechtvaardigen. De geesten worden rijp gemaakt voor een gevaar dat er doodeenvoudig niet is, maar angst valt makkelijk aan de man en vrouw te brengen, dat is beslist geen nieuwe wijsheid. Slechts een kunstje hoeft Wilders uit te voeren, laten zien dat hij aan de goede kant staat. Een koud kunstje, hij omarmt de joden die er niet meer zijn. Precies dit maakt deze man zo afstotelijk en ook hierbij maakt hij goede sier dankzij de “verworvenheden” van Hitler.

Welbeschouwd moet Wilders Hitler op zijn blote knieën danken voor al wat hij heeft aangericht in innige samenwerking met het bank- en industrieel kapitaal in Duitsland en elders. En wat Wilders verder persoonlijk betreft, laten we niet vergeten dat we ooit een koloniale macht waren…
Toelichting bij de foto’s:

Located near Ulm in southern Germany, D10 is a single-storey one-family home built in an established residential area. A private driveway provides access to the house. Two parallel shear walls are a distinguishing feature of the building. Generously designed glazing serves to provide a spatial enclosure. Protected by an extensively projecting flat roof a generously sized patio encircling the house serves to unite the indoor space with the outdoor space. Access to the building is also gained via this patio. The living areas are located on the ground floor, whilst the ancillary rooms are housed in the basement. The building is adjoined on the north side by a double-garage, which can be accessed directly from the basement. A stairway in the living room provides access inside the house.


Foto’s en tekst: © Werner Sobek

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.