Prometheus

De nieuwe mens als eigen schepping kan werkelijkheid worden. In Auschwitz werd het fundament gelegd voor inzichten die dit doel zullen verwezenlijken.

Lees meer Prometheus

Terezin…

Een van de meest tragische slachtoffers van het nazi-regime, die niet wou weten en dacht de dans te kunnen ontspringen, Kurt Gerron, cabarettier en regisseur.

Lees meer Terezin…

Ons verleden

Luister eens naar het volgende radioprogramma. Het is verbazingwekkend hoeveel parallellen te trekken zijn tussen heden en verleden.

Lees meer Ons verleden

Wij nemen stelling

Wie deed die smerige aantijgingen tegen Van Thijn? Juist dat was z’n tipgeefster bij Krapuul, Sjaakie, teerbemind door zijn kameraad Riethof, ex van. Maar dat wist u al. De fraaie story van deze linkse jongens t.o.v. Tibaert valt op dit weblog terug te lezen, behalve die door toedoen van een waarlijk sterke vrouw (woorden van Riethof) verdwenen zijn. Haar taalgebruik is fenomenaal, glashelder. Niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Je zou het fascistisch kunnen noemen, wat het ook is.

Lees meer Wij nemen stelling