Het kapitalistisch ideaal: fascisme

Authors

Dankzij het spoor gingen de klokken gelijk tikken, dankzij vergaande arbeidsdeling en lopende band konden de ideeën van Taylor ingang vinden, menselijk handelen gereduceerd tot het noodzakelijke voor het productieproces binnen gemeten tijdseenheden. Chaplin heeft er een mooie film over gemaakt, de arbeider als onderdeel van de machine.

Het product dat zich er het meest voor leende om zo samengesteld te worden was de auto en dat begreep Ford. Om zijn visie werd hij bewonderd door Stalin en Hitler. Bij Hitler was ze zelfs wederzijds, Ford zag ogenblikkelijk in welk groot werk in Europa verricht werd en droeg er het zijne toebij om het te doen slagen.

 

Het liep anders dan gewenst, maar het uiteindelijk resultaat mocht er zijn. Ford liep geen schade op en schitterde als nooit te voren als een waarlijk overtuigend uithangbord voor wat de Vrije Wereld vermag.FORD, DIE TUN WAS – 1
FORD, DIE TUN WAS – 2

productie: Deutschlandfunk / WDR
WDR 3 – 14-11-1996


 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: