Waren Ariërs blauwogig?

Authors
Peter MitchellWaarom bleekt de Leider der fascisten zijn haren? Waarom draagt hij blauwe lenzen? Wil hij hiermee iets uitdrukken? In mijn geheugen gegrift staan enkele zinsneden uit een rede van de dirigent Furtwängler, preussischer Staatsrat, waarmee hij de grootheid van Brahms wilde uitdrukken, in 1933:

“Das volk, das Volkslied, dem Brahms entstammt, ist das deutsche. Was er vermochte, vermochte er kraft seines Deutschtums. aber nicht – das muß auch gesagt sein – weil er ein Deutscher sein wollte, sondern weil er ein Deutscher war. Er konnte nicht anders, und wenn auch sein Herz – übrigens auch das Zeichen seines Deutschtums – allen Anregungen der außerdeutschen Welt weit offenstand, so hat er eben diese Welt doch durch sein Deutschtum bezwungen.” 


Deze rede werd gehouden in Wenen, in het nog nazi-vrije Oostenrijk.


“Brahms gehörte zu jenem Riesengeschlecht germanischer Musiker, das mit Bach und Händel begann, sich mit Beethoven fortsetzte, und bei dem kolossale Körperkraft sich mit größter Zartheit und Sensibilität paart. Sein Charakter, sein Wuchs sind durchaus nordisch.”


Wil Wilders zijn Bataafse van Germaanse stam zijnde afkomst tonen? Een cultureel veelal op imitatie stoelende? Wilders ambieert de geschiedenis in te gaan als Vader des Vaderlands. Een Vader die zijn volk beschermd heeft tegen vreemde smetten. Het volk dient rein te zijn en zal op gepaste manier gezuiverd worden geheel in de traditie van de beeldenstormers en de geuzen. Christelijk-joods zal het zijn, arisch noemde zijn grote voorganger het. Maakt het verschil? Nee. Het gaat om het doel, de middelen dienen zich als vanzelf aan. Dat was onder Hitler zo en zal onder Wilders exact zo zijn.

Die joods-christelijke waarden en het Duitse ras zijn verzinsels, maar symboliek is krachtig, wist Hitler, weet Wilders. Namen, begrippen, vlaggen. Ariërs, Mongolen, Neanderthalers, ze worden steeds ten tonele gevoerd om een bepaalde lading te transporteren. Ze hebben een dergelijke kracht dat ze zonder na te denken gebruikt worden en aldus contraproductief worden om, zoals hier, fascisme aan de kaak te stellen.Die Ariërs wie waren ze en hoe worden ze misbruikt, hun naam oneigenlijk gebruikt? De in Duitsland bekende TV presentatrice en cineaste Mo Asumang van Afrikaanse herkomst intrigeerde dat en trok erop uit. Het resultaat is verrassend op tweeërlei wijze. Enfin, u komt de rassenwaan van de aanhang van Trump en Wilders volop tegen, dat alleen al is pure winst. Vergeet niet, de verpakking bij Hitler, Trump en Wilders was en is steeds een andere, in de kern zijn ze het roerend eens, ook met de KKK bijvoorbeeld. Nooit zullen ze zich publiekelijk distantiëren van racisten, blond en blank zijn immers superieur, dat kunnen we dagelijks aanschouwen, toch? White Power dus en die werkt slechts in één richting tot vernietiging toe.De citaten van Furtwängler zijn ontleend aan een manuscript van Wolf Rosenberg. Het betrof een boekbespreking bestemd voor de Südwestfunk (15 februari 1986).Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: