Blank en zwart…

Authors

Blank is onze ziel, zuiver onze gedachten. We dragen de waarden uit die ons de joods-christelijke cultuur heeft meegegeven. Blank zijn we, niet wit. We zijn tolerant, kleurlingen kunnen namelijk ook blank zijn als ze onze waarden overnemen en volgens onze normen leven. We zijn niet dom en onze geschiedenis nemen ze ons niet af. Wij zijn het die de aarde in een paradijs hebben veranderd in Gods opdracht. De middelen heeft ons God geschonken tot kernsplijting en verovering van het heelal toe. Niet dankzij evolutie maar met dank aan onze door God geschonken superioriteit. Hij heeft de rassen geschapen, hij heeft ons de klasse en de stand toegewezen om het lichaam van Christus te vervolmaken. Wee degene die dit goddelijk lichaam kwaad doet, het ziek maakt. Vernietiging en eeuwige verdoemenis zal zijn deel zijn.

Uitverkoren volkeren dienen we te volgen om op het rechte pad te blijven. Steeds weer wordt de oprechte gelovige zand in de ogen gestrooid door duivelse krachten, tot het perverse toe. Zie de Ku Klux Klan, zie de Shoah. Dit was geen werk van christenen tegen hun broeders en zusters in God, maar het waren en zijn ware beproevingen van de duivel. Nu zendt hij ons een paus die het durft op te nemen voor gelukszoekers, minderwaardig uitschot. Er kan niet genoeg tegen gewaarschuwd worden, tegen al deze aanvallen op het lichaam van Christus, zeker als ze van binnenuit komen door het z.g. waarheidsvirus. 

Het is onze dure plicht wankelmoedigen van geest immuun te maken tegen dit virus. Een remedie die afdoende werkt is altoos en onvermoeibaar de geschiedenis herschrijven totdat het uiteindelijke resultaat volledig overeenstemt met de leer. De bijbel dient hiervoor als ons grote voorbeeld, daar staat alles in. 

Nu even de video beluisteren en u hebt weer genoeg medicijn geslikt om een te mogen blijven met uw broeders en zusters, gelovigen in de ene ware leer. De feiten omdraaien…

 
 

 
Tot slot nog een ernstige waarschuwing. Rassenmengen is uit den boze, dat druist in tegen de wet van God. Het wordt de hoogste tijd dat een profeet in ons midden een ferm standpunt gaat innemen. Tot heden laat hij na over deze heikele en zeer fundamentele kwestie een eenduidige uitspraak te doen. “Islam = fascisme” en “Minder, minder, minder Marokkanen” geeft de juiste en niet mis te verstane richting aan, echter voor de armen aan geest blijft er de twijfel, gelukkig niet voor wakkere Bataven. Dezen mogen best wel wat meer eenduidige steun verwachten van profeet Wilders,  toch onze nationale held en strijder tezamen met een intellectueel als Martin Bosma tegen vreemde overheersing. Samen verder voor de ene ondeelbare waarheid hoort het devies te zijn, van vreemde smetten vrij. 

Ten alle tijden moeten we trachten te voorkomen dat het, zoals in het verleden, tot uitwassen komt. In Amsterdam was men zich er in de naoorlogse jaren nog terdege van bewust, die muziek van zwarten, dat kon niet en dat mocht niet. Primitief en ze zweepte instinctmatig gevoelens op  die strijdig zijn met onze hoge waarden en ons normbesef. Waartoe dit kon leiden als dat besef ontbreekt blijkt hier wel uit. Dat het zover kon komen is achteraf zelfs onvoorstelbaar. Blanken die zich inzetten voor zwarten die niet rein van geest zijn, niet hun plaats aanvaarden in de door God gewilde orde:
 
 

Freedom Riders

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: