Het went nooit

François Montchâtre
Nee, het went nooit, een genocide volledig op kapitalistische grondslag, want de baten moesten de kosten niet alleen dekken, maar het gehele proces moest winstgevend zijn. Aangezien mensen ook maar een diersoort zijn, aldus de gedachte, waarvan er al teveel exemplaren rondlopen, moet geselecteerd worden, heropgevoed of afgeslacht, zoals het vooruitstrevende Amerika al voor de Eerste wereldoorlog had laten zien. Als kapitaal in het geding is telt leven niet. Niet dat van mensen, niet dat van dieren. Het is de essentie van Auschwitz, het systeem Mengele.
 

Harvey Wiley – Gift auf dem Teller (fragment)Sinds de christelijke boodschap ‘hebt u naasten lief als uzelf en samen één in het Lichaam van Christus’ is de meegeleverde conceptie van orde, God heeft de standen gewild, verinnerlijkt. Het bleek de basisvoorwaarde om industriële productie mogelijk te maken onder kapitalistische voorwaarden..

Aan Mussolini is het te danken dat we de samenhang van staat, arbeid en kapitaal zijn gaan zien onder de term fascisme als een natuurlijke orde. De bijgeleverde ideologie kunnen we gemakshalve vergelijken met een computer-besturingssysteem genaamd Windows. Ze is als een spons, je kunt er van alles inproppen en er ook weer uit verwijderen, al naar behoefte. Op een gegeven moment valt ze uiteen, dan heeft ze haar taak verricht en kan weer een nieuwe aangeschaft worden. De kern(el) blijft intact, met een draadje naar het hoofdkantoor, beter gezegd naar de commando- en observatiecentrale. De verzinnebeelding van het lichaam heeft aldus eeuwigheidswaarde steeds onder andere verschijningsvormen.

Slachthuizen als in Chicago en gaskamers zijn niet meer van deze tijd, in onze directe omgeving wel te verstaan.

Canada – juni 2021Weigeren lessen te trekken uit Auschwitz betekent Hitler, Speer en Mengele afschilderen als duivelse wezens en niet als mensen voortkomend uit de hen omgevende maatschappij. Ook zij handelden binnen een rechtssysteem van een burgerlijke orde op basis van een kapitalistische economie. Marx: “Het zijn bepaalt het bewustzijn.”

Onveranderd is deze orde nog van kracht en heeft dimensies aangenomen die in de dertiger en veertiger jaren van de vorige eeuw nog onvoorstelbaar waren. Het systeem Mengele is ongebroken, het tekent de schizofrenie van de samenleving en de mensen die erin leven. Het weigeren ze als dusdanig te erkennen betekent medeplichtigheid en komt nadrukkelijk tot uiting in onze wijze van verplaatsen met de daarvoor benodigde energie, het ruimtebeslag en de vernietiging van leven. Toerisme is haar succesformule als spiegelbeeld van Auschwitz met uiteraard Auschwitz als toeristische attractie voor de vrij gemaakte mens. Als constante geldt dat we steeds het beste voorhebben met ‘onze’ kinderen, een motto waaronder deze schizofrenie het beste gedijt.
 
Uitgelicht: bron

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.